menu
Kláštor pod Znievom prejsť nižšie
Kláštor pod Znievom

Novinky

Lekáreň KATEMA v nových priestoroch
Lekáreň KATEMA v nových priestoroch

ZO JDS Kláštor pod Znievom pozýva svojich členov
ZO JDS Kláštor pod Znievom pozýva svojich členov

ZO JDS Kláštor pod Znievom pozýva svojich členov na predvianočné stretnutie.

Posledný zvoz zeleného odpadu v tomto kalendárnom roku
Posledný zvoz zeleného odpadu v tomto kalendárnom roku

Oznamujeme vám, že v piatok,10 novembra 2023 bude v obci posledný zvoz zeleného odpadu v tomto kalendárnom roku.

Oznamujeme občanom, že bude na OcÚ zmena nestránkového dňa
Oznamujeme občanom, že bude na OcÚ zmena nestránkového dňa

V 44. týždni bude na OcÚ zmena nestránkového dňa.

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 21.11.2023
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 21.11.2023

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 21. 11. 2023 07:00 do: 21. 11. 2023 16:00 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 13.11.2023
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 13.11.2023

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 13. 11. 2023 07:00 do: 13. 11. 2023 16:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

ZO JDS pozýva na prednášku „Hrad Zniev“
ZO JDS pozýva na prednášku „Hrad Zniev“

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 06. 11. 2023
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 06. 11. 2023

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 06. 11. 2023 07:30 do: 06. 11. 2023 13:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

Kurz jogy v Kláštore pod Znievom
Kurz jogy v Kláštore pod Znievom

Srdečne Vás pozývame na cvičenie jogy pre začiatočníkov, ktoré sa koná každý utorok v Požiarnej Zbrojnici v Kláštore Pod Znievom.

viac...

Úradná tabuľa

Pozvánka na OZ + program - 12. 12. 2023

Ing. Vladimír Čambor zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 12. 12. 2023, t. j. v utorok o 18.00 hod.

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Andrej Mičian

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta...

OPÄTOVNÉ OZNÁMENIE o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Ing. Ján Chovanec, R. Viesta 1081/83, 036 01 Martin v zast. Ing. Tihor Ferenčík, Mládeže 10, 036 01 Martin podal dňa 13.10.2023 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia O umiestnení stavby...

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2024

Návrh VZN 8-2023 o miestnej dani z nehnuteľností - Kláštor pod Znievom

Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026

Návrh VZN 5-2023 o prevádzkovaní pohrebísk v Kláštore pod Znievom

viac...

Pozvánky