menu

komisia pre finančnú správu a správu obecného majetku a legislatívna komisia

predseda komisie – František Koníček

členovia komisie z radov poslancov OZ – Ján Baleja, Renáta Hakalová

doplňujúci členovia – Peter Husárik, Michal Pyšný, Mária Boháčová, Ľudovít Smik

 

komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia

predseda komisie – Martin Benko

členovia komisie z radov poslancov OZ – František Koníček, Milan Mizera

doplňujúci členovia – Jana Matejíková, Andrea Meriačová

 

komisia rozvoj vzdelávania a sociálno-zdravotnej starostlivosti

predsedníčka komisie – Renáta Hakalová

členovia komisie z radov poslancov OZ – Milan Mizera, Vladimír Čambor

doplňujúci členovia – Jana Učníková, Klaudia Balejová, Ján Cincík, Andrea Černáková

 

komisia pre rozvoj kultúry a športu

predseda komisie – Pavel Siráň

členovia komisie z radov poslancov OZ – Ján Baleja, Ján Bibza

doplňujúci členovia – František Cipár, Igor Mikula, Kristína Zvedelová, Zuzana Nemčeková, Martina Božeková, Martin Jánošík