menu

komisie obecného zastupiteľstva

komisia pre finančnú správu a správu obecného majetku a legislatívna komisia

predseda komisie - Mgr. František Koníček

členovia komisie z radov poslancov OZ – Renáta Hakalová, Mgr. Michal Pyšný

doplňujúci členovia – Ing. Ľudovít Smik, Ing. Peter Husárik, Ing. Martin Jánošík

Plán činnosti vo volebnom období 2022 -2026:

 

komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia

predseda komisie – Mgr. Kristína Zvedelová PhD.

členovia komisie z radov poslancov OZ – Ing. Martin Benko, Igor Čauder, Milan Mizera

doplňujúci členovia – Ján Bibza, Ing. Martin Kovalčík, Ing. arch. Štefan Kviatkovský, Ing. Jana Matejíková, Bc. Andrea Meriačová

Plán činnosti vo volebnom období 2022 -2026:

 

komisia rozvoj vzdelávania a sociálno-zdravotnej starostlivosti

predseda komisie – Mgr. Maroš Halahija

členovia komisie z radov poslancov OZ- Mgr. Michal Pyšný, Mgr. Lucia Smiková

doplňujúci členovia – PhDr. Klaudia Balejová, MUDr. Ingrid Štefanková, Mgr. Vladimír Maslák, Mgr. Michaela Kruteková, Blažena Kamienová, Lukáš Halahija

Plán činnosti vo volebnom období 2022 -2026:

 

 

komisia pre rozvoj kultúry a športu

predseda komisie – Mgr. Lucia Smiková

členovia komisie z radov poslancov –  Mgr. Maroš Halahija, Igor Čauder, Mgr. Kristína Znedelová PhD.

doplňujúci členovia - Igor Mikula, Nikola Sunková, Mgr. Štefan Hýrošš, Mgr. Zuzana Nemčeková, Ing. Martin Jánošík

Plán činnosti vo volebnom období 2022 -2026:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 19. 06. 2020 / 31. 03. 2023