menu

Vývoj počtu obyvateľov za roky 1825 – 1980

 

Rok

1825

1869

1890

1900

1921

1940

1948

1960

1980

Počet obyvateľov

1584

1263

1088

1143

949

1351

1253

1314

1552

 

Vývoj počtu obyvateľov za roky 2001 – 2008

 

Rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Počet obyvateľov

1401

1414

1427

1445

1457

1472

1490

1512

 

Vývoj počtu obyvateľov za roky 2009 – 2016

 

Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Počet obyvateľov

1525

1542

1557

1573

1590

1612

1624

1635

 

Vývoj počtu obyvateľov za roky 2017 - 2021

 

Rok

2017

2018

2019

2021

Počet obyvateľov

1677

1701

1723

1750

 

Vývoj počtu obyvateľov má v súčasnosti stúpajúcu tendenciu. Určitou mierou k tomu prispieva aj výstavba nových rodinných domov, ktorá do Kláštora pod Znievom láka viacero mladých rodín.