menu
Kláštor pod Znievom prejsť nižšie
Kláštor pod Znievom

Novinky

V piatok, 21. júna 2024 bude Obecný úrad zatvorený.
V piatok, 21. júna 2024 bude Obecný úrad zatvorený.

Informujeme Vás, že v piatok, 21. júna 2024 bude Obecný úrad zatvorený. Stránkový deň sa presúva na štvrtok, 20.júna 2024. Za pochopenie ďakujeme.

Majstrovstvá sveta záchranárskych psov sa skončili.
Majstrovstvá sveta záchranárskych psov sa skončili.

CI Majstrovstvá sveta záchranárskych psov 2024, ktorých dve disciplíny hostil práve Kláštor pod Znievom, sa skončili. Na záverečnom ceremoniáli si najlepší z najlepších prevzali svoje ocenenia.

Sprejovaním poškodzujú verejný i súkromný majetok
Sprejovaním poškodzujú verejný i súkromný majetok

V poslednom období sa na viacerých miestach v našej obci objavili nasprejované nápisy. Nakoľko došlo k poškodzovaniu majetku, konanie bude prešetrené Políciou SR.

Kláštorský jarmok 2024 - prihláška
Kláštorský jarmok 2024 - prihláška

KLÁŠTORSKÝ JARMOK 2024 - PRIHLÁŠKA Obec Kláštor pod Znievom Vás pozýva na KLÁŠTORSKÝ JARMOK 2024! Po veľmi úspešných ôsmich ročníkoch Vás pozývame na Kláštorský jarmok 2024. Pre návštevníkov bude aj tento rok pripravený bohat

Plomby na smetné nádoby
Plomby na smetné nádoby

Informácia k zvozu komunálneho odpadu.

Majstrovstvá sveta záchranárskych psov FCI IPO -R
Majstrovstvá sveta záchranárskych psov FCI IPO -R

Informácie k Majstrovstvám sveta záchranárskych psov FCI IPO - R, ktoré sa budú konať aj v našej obci 12. - 16. júna 2024. Prosíme, dodržiavajme pokyny organizátorov a tak spolu prispejme k plynulému priebehu súťaže.

UDIALO SA ZA POSLEDNÉ OBDOBIE
UDIALO SA ZA POSLEDNÉ OBDOBIE

Posledné dva mesiace sme na obecnom úrade žili celkom intenzívne. Pripravili sme Vám malý prehľad toho, čo sa podarilo.

Oznámenie o prerušení elektrickej energie - 28.6.2024
Oznámenie o prerušení elektrickej energie - 28.6.2024

Milí občania, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 28. 06. 2024 07:30 do: 28. 06. 2024 12:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy

Pozvánka na BEH NA ZNIEV 2024 a oslavy MDD
Pozvánka na BEH NA ZNIEV 2024 a oslavy MDD

Beh na Zniev je tradičný beh v peknom prostredí, vhodný pre všetkých, ktorí si chcú zašportovať, osláviť spolu s deťmi MDD a stráviť príjemný deň s rodinou. Tento rok sa uskutoční už 26. ročník!

viac...

Úradná tabuľa

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu " Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj"

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Zdenko Šuťák

Rozhodnutie o dočasnom užívaní vodnej stavby

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“), podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v zmysle § 84 ods. 2 stavebného zákona, v zmysle § 73 vodného zákona a v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, A. p o v o ľ u j e d o č a s n é u ž í v a n i e

Pozvánka OZ + program, 13.06.2024

Starosta obce Kláštor pod Znievom Ing. Vladimír Čambor zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na: 13.6. 2024, t. j. vo štvrtok, o 18.00 hod. v Administratívnej budove ( hasičská zbrojnica) v Kláštore pod Znievom.

Návrh -záverečný účet obce za rok 2023

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh Záverečného účtu obce za rok 2023.

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Zdenko Šuták

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Andrej Mičian

viac...

Pozvánky