menu
Kláštor pod Znievom

Novinky

Návod na hlasovanie za projekt pod názvom Nech sa páči, vstúpte - obnova vstupu do areálu farského kostola
Návod na hlasovanie za projekt pod názvom Nech sa páči, vstúpte - obnova vstupu do areálu farského kostola

Chceme vás poprosiť o zahlasovanie za náš projekt pod názvom Nech sa páči, vstúpte - obnova vstupu do areálu farského kostola. Hlasovanie nič nestojí a môžeme získať 4000 €.

Obec Kláštor pod Znievom vyhlasuje konkurz na pracovnú pozíciu - učiteľka MŠ
Obec Kláštor pod Znievom vyhlasuje konkurz na pracovnú pozíciu - učiteľka MŠ

Vzdelanie: Podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 08.06.2022
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 08.06.2022

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 08.06.2022 07:30 do: 08.06.2022 13:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Harmonogram vývozu odpadu
Harmonogram vývozu odpadu

Kláštorský jarmok 2022 – prihláška
Kláštorský jarmok 2022 – prihláška

Srdečne vás pozývame na náš jarmok - veríme, že to pandémia koronavírusu nepokazí a vy sa budete môcť tešiť na 7. ročník "Kláštroského jarmoku".

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 30.06.2022
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 30.06.2022

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 30.06.2022 08:00 do: 30.06.2022 12:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

ZO Jednoty dôchodcov Kláštor p.Znievom - posedenie ku Dňu matiek a otcov
ZO Jednoty dôchodcov Kláštor p.Znievom - posedenie ku Dňu matiek a otcov

ZO Jednoty dôchodcov Kláštor p.Znievom pozýva všetkých svojich členov na posedenie ku Dňu matiek a otcov

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 12.05.2022
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 12.05.2022

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 19.08.2021 07:45 do: 19.08.2021 16:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

ZOOM optika Bratislava - meranie zraku a kontrola dioprtií
ZOOM optika Bratislava - meranie zraku a kontrola dioprtií

Dňa 27.04.2022 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžte si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.

viac...

Úradná tabuľa

Pozvánka na OZ + program - 30. 06. 2022

Mgr. Erika Cintulová zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 30.6.2022, t. j. v piatok o 18.00 hod.

Oznámenie o uložení zásielky - Boris Vajda

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľností - parcela č. C - KN 675/7 a C - KN 675/37

Daňový úrad Žilina na základe zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Daňový poriadok") vydáva

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Kláštor pod Znievom z dôvodu hodného osobitného zreteľa - parc. č. C - KN 764/1

Obec Kláštor pod Znievom v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať prebytočný majetok obce...

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Kláštor pod Znievom z dôvodu hodného osobitného zreteľa - parc. č. C - KN 762/1

Obec Kláštor pod Znievom v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať prebytočný majetok obce...

Návrh VZN obce Kláštor pod Znievom č. 1/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh...

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021

Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh Záverečného účtu obce za rok 2021, ktorý bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom.

viac...

Pozvánky