menu
Kláštor pod Znievom prejsť nižšie
Kláštor pod Znievom

Novinky

Pozvánka na BEH NA ZNIEV 2024 a oslavy MDD
Pozvánka na BEH NA ZNIEV 2024 a oslavy MDD

Beh na Zniev je tradičný beh v peknom prostredí, vhodný pre všetkých, ktorí si chcú zašportovať, osláviť spolu s deťmi MDD a stráviť príjemný deň s rodinou. Tento rok sa uskutoční už 26. ročník!

Nepokosené pozemky
Nepokosené pozemky

Upozornenie občanom.

ZO JDS Kláštor pod Znievom pozýva
ZO JDS Kláštor pod Znievom pozýva

ZO JDS Kláštor pod Znievom pozýva svojich členov na súťaž v petangu.

Oznámenie o prerušení elektrickej energie
Oznámenie o prerušení elektrickej energie

ilí občania, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 19. 06. 2024 07:30 do: 19. 06. 2024 13:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy

Oznámenie o prerušení elektrickej energie
Oznámenie o prerušení elektrickej energie

Milí občania, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 18. 06. 2024 07:30 do: 18. 06. 2024 13:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy

Kláštorský jarmok 2024 - prihláška
Kláštorský jarmok 2024 - prihláška

KLÁŠTORSKÝ JARMOK 2024 - PRIHLÁŠKA Obec Kláštor pod Znievom Vás pozýva na KLÁŠTORSKÝ JARMOK 2024! Po veľmi úspešných ôsmich ročníkoch Vás pozývame na Kláštorský jarmok 2024. Pre návštevníkov bude aj tento rok pripravený bohatý

Zelený odpad
Zelený odpad

Informácia ohľadom zeleného odpadu.

Oslava 150. výročia založenia DHZ
Oslava 150. výročia založenia DHZ

Srdečne Vás pozývame na slávnosť pri príležitosti osláv 150. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru Kláštor pod Znievom. Oslavy sa uskutočnia v sobotu, 18. mája 2024.

Pozvanie
Pozvanie

ZO JDS Kláštor pod Znievom pozýva na Deň matiek...

viac...

Úradná tabuľa

Návrh -záverečný účet obce za rok 2023

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh Záverečného účtu obce za rok 2023.

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Zdenko Šuták

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Andrej Mičian

Oznámenie o ponukovom konaní

Oznámenie o uložení listovej zásielky

V súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta: Andrej Mičian, Kláštor pod Znievom

Oznámenie o začatí územného konania na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

Oznámenie o začatí územného konania na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Vec „Čistiareň dopadových vôd a kanalizácia Kláštor pod Znievom - Slovany – 1.časť“ a „Splašková kanalizácia v obciach Kláštor pod Znievom a Slovany – II. stavba – 1.časť“ - oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

viac...

Pozvánky