menu

Verejná vyhláška o oznámení miesta písomnosti - René Ľubomírsky

Daňový úrad Žilina oznamuje formou verejnej vyhlášky uloženie písomnosti pre adresáta

René Ľubomírsky

Písomnosť č. 100785193/2022 si môžete prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, v kancelárii č. 428 v úradných hodinách.

Prílohy:

Dátum zverejnenia a vyvesenia na úradnej tabuli: 13.04.2022 do 27.04.2022

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-04-14 07:35:43