menu

Oznámenie o uložení listovej zásielky - p. Zdenko Šuták

Obec Kláštor pod Znievom,

M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom

 

 v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta:

 

Zdenko Šuták, Kláštor pod Znievom

 

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Pošte Kláštor pod Znievom, ul. M. Čulena 185

 

v lehote od 22.09.2022 do 07.10.2022 (15 kalendárnych dní)

počas úradných hodín

 

Oznámenie vyvesené dňa 28.09.2022

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-09-29 15:09:53