menu

Obec Kláštor pod Znievom,

M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom

 

 v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta:

 

Dušan Lajku, nar. 1982, Kláštor pod Znievom

 

 

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Pošte Kláštor pod Znievom, ul. M. Čulena 185

 

v lehote od 28.07.2022 do 15.08.2022

počas úradných hodín

 

 

 

 

Oznámenie vyvesené dňa 28.07.2022