menu

Návrh zmluvy o financovaní na rok 2022 - SZUŠ Kláštor pod Znievom

 V súlade s § 20 a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh zmluvy o financovaní na rok 2022 - SZUŠ Kláštor pod Znievom.

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-01-17 11:46:21