menu

 V súlade s § 20 a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh zmluvy o financovaní na rok 2022 - SZUŠ Kláštor pod Znievom.

Prílohy: