menu

Vážení spoluobčania, dovoľte, aby sme Vás informovali o výsledkoch referenda v našej obci.

Vážení spoluobčania, dovoľte, aby sme Vás informovali o výsledkoch referenda v našej obci.

Hlasovania v referende sa zúčastnilo  489  voličov z celkového počtu  1430 zapísaných voličov, čo predstavuje účasť  34,19%. Odovzdaných bolo 483 platných a 6 neplatných hlasovacích lístkov. V referendovej otázke pre možnosť Áno hlasovalo 482 voličov a pre možnosť Nie 7 voličov.

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-01-22 23:40:54