menu

Spojené voľby 2022: odporúčania pre členov volebných komisií a voličov

Spojené voľby 2022:

odporúčania pre členov volebných komisií a voličov

Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva v súvislosti so spojenými voľbami dňa 29. októbra 2022 odporúčania na dodržiavanie základných hygienicko-epidemiologických opatrení vo volebných miestnostiach. Ide o preventívne kroky, ktorými je možné počas aktuálnej pandémie COVID-19 a aj chrípkovej sezóny znižovať riziko šírenia respiračných ochorení (COVID-19, chrípka, chrípke podobné ochorenia, a pod.)

 

 

Odporúčania pre členov volebných komisií vo volebných miestnostiach

 

 

Odporúčania pre voličov pred vstupom do volebnej miestnosti

Ak ste v zmysle platnej vyhlášky v povinnej domácej izolácii z dôvodu ochorenia na COVID- 19, je nutné požiadať o špeciálny spôsob hlasovania do piatka 28. októbra 2022 do 12:00 na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade, ktorý zabezpečí vyslanie špeciálnej volebnej komisie na vami zadanú adresu v rámci obce či mesta. Pred príchodom špeciálnej volebnej komisie si prekryte horné dýchacie cesty respirátorom, vydezinfikujte si ruky a pripravte si vlastné písacie potreby. Podrobné informácie k podmienkam vyslania špeciálnej volebnej komisie vám poskytne príslušný obecný/mestský úrad podľa miesta trvalého bydliska.

 

Odporúčania pre členov špeciálnych volebných komisií nájdete tu.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-10-26 22:23:05