menu

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania v období od 01.04.2021 do 31.10.2021. 

Viac informácií nájdete v prílohe oznamu. 

Súbor na stiahnutie MINV SODB A4 scitanie SK.pdf