menu

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 16. 12. 2021

Milí občania,

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 16. 12. 2021 07:35 do: 16. 12. 2021 13:00 bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu.

Príloha:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-11-24 20:59:39