Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Meranie zraku

Milí občania, 
dňa 2. 5. 2017 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžte si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. 
Meranie sa uskutoční v bielom, označenom mikrobuse pred obecným úradom, v čase od 9:00 do 10:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.

Pamätnica Jozef Kluch: Znievsky rodák, nitriansky biskup získala titul Kniha roka 2016

Dňa 24. apríla prebehlo v Turčianskej knižnici v Martine slávnostné vyhodnotenie súťaže Kniha Turca 2016, v ktorej bola nominovaná aj publikácia s názvom Jozef Kluch: Znievsky rodák, nitriansky biskup od štvorice autorov - Františka Koníčka, Viliama Judáka, Ladislava Belása a Štefana Hýrošša.

Tento rok šlo už o 9. ročník súťaže, kde mohli byť nominované len také knihy, ktoré boli vydané v roku 2016 a sú určitým spôsobom späté s regiónom Turiec - či už tematicky alebo osobou autora po textovej a obrázkovej časti. Nominácie prebiehali v dvoch kategóriách - celkovo bolo nominovaných 30 kníh, z toho v kategórii beletria 16 a v kategórii odborná literatúra ich bolo 14. Hlasovalo sa prostredníctvom hlasovacích lístkov v knižnici a jej pobočkách a elektronicky, na internete v období od 1. marca do 7. apríla 2017.  Titul Kniha Turca 2016 za kategóriu odborná literatúra putuje práve k nám do obce, a to za pamätnicu Jozef Kluch: Znievsky rodák, nitriansky biskup. Publikácia získala 514 hlasov a umiestnila sa tak bezkonkurenčne na prvom mieste. Autorom gratulujeme a tešíme sa z úspechu. 

Podrobnejšie informácie o jednotlivých kategóriách nájdete na webe: 

turcianskakniznica.sk/slavnostne-vyhodnotenie-sutaze-kniha-turca-2016/ 

Zverejnenie zámeru predaja pozemkov majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

 

Obec Kláštor pod Znievom

M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom

 

zverejňuje zámer predaja pozemkov v súlade  § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrh na predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa:

(zámer previesť resp. prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred schválením v OZ)

Predaj novovytvoreného pozemku parcely registra KN-C č. 541/7 zast. pl. o výmere 39m2 podľa Geometrického plánu č. 87/2016 v kat. území Kláštor pod Znievom, ktorý je vo vlastníctve obce Kláštor pod Znievom, ako prípad hodný osobitného zreteľa schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov v prospech manželov Jozefa Santusa a Jany Santusovej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  za cenu 3,50 EUR/m2, t.j. celkom 136,50 EUR.

Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je, že pozemok je nevyužiteľný pre obec, nachádza sa v zahradenom dvore, pri pozemku vo vlastníctve žiadateľov.

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 20.04.2017

Zverejnené na web stránke obce dňa:  20.04.2017

 

                                                                                                    Mgr. Erika Cintulová
                                                                                                         starostka obce

JDS ZO KpZ organizuje poznávací zájazd do BA - prihlasovanie do 5. mája 2017

         ZO JDS Kláštor pod Znievom

        organizuje poznávací zájazd

 

   Kedy: 24.6.2017 /sobota/

   Trasa: Bratislava-jazda vláčikom po meste

                Plavba loďou Bratislava-Devín

                Prehliadka hradu Devín

   Poplatok 14 eur

   Prihlásiť sa treba u p.Libuši Černákovej

do 5.mája 2017

JDS ZO KpZ - stretnutie členov pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov

JDS  ZO Kláštor pod Znievom

 

      pozýva svojich členov na stretnutie

  

    pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov

                     

  Kedy: 14.5.2017 o 14.00 hod. /nedeľa/

 

Kde: V hasičskej zbrojnici

 

  Program: Kultúrny program /deti z MŠ/

Obecná knižnica v Kláštore pod Znievom získala diplom v súťaži Knižnica roka 2016

Žilinský samosprávny kraj a Turčianska knižnica v Martine udelili našej Obecnej knižnici v Kláštore pod Znievom diplom za 3. miesto v regionálnej súťaži KNIŽNICA ROKA 2016.

Tešíme sa z úspechu, za čo vďačíme hlavne p. Evke Dovičákovej, ktorá sa o knižnicu stará a knižnici gratulujeme :)

Zápis detí do materskej školy na rok 2017/2018

Zápis detí do materskej školy na rok 2017/2018 bude v termíne od 24. do 28. apríla 2017. Nepremeškajte túto šancu a dajte svoje deti tam, kde sa o ne dobre postarajú :-)

 

Bližšie info - viď príloha 

Súbor na stiahnutie zápis  apríl 2017.pdf zápis apríl 2017.pdf (192.9 kB)

Výrub stromov v Aleji biskupa Jozefa Klucha

Veľmi nám záleží na našej Aleji biskupa Jozefa Klucha, ktorá tvorí charakteristickú črtu intravilánu obce Kláštor pod Znievom. O dreviny v nej sa ale treba starať, preto sme dali minulý rok urobiť pasportizáciu stromov, aby sme zistili, ktoré stromy sú zdravé, či niektoré netreba nutne ošetriť a včas zachrániť, aby nedošlo k podobnej situácii ako na Národnom cintoríne v Martine.

Certifikovaný arborista spolupracujúci so Štátnou ochranou prírody SR na základe štúdie rozhodol, že niektoré sa musia, bohužiaľ, vypíliť. Stromy boli v stave ohrozujúcom bezpečnosť majetku a ľudí. Vypiľovať sa mohlo iba do konca marca, takže sme s prácami museli okamžite začať. Sme naozaj radi, že v obci máme šikovného pilčíka a disponujeme plošinou, čo obci ušetrilo nemalú sumu finančných prostriedkov.

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu na r. 2017 pre obec Kláštor pod Znievom a miestnu časť Kláštor pod Znievom - Stanica


webygroup

dnes je: 29.4.2017

meniny má: Lea

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

10494741

Úvodná stránka