Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Možnosť prezentovania volebného plánu v Kláštorskom hlásniku pre kandidátov v komunálnych voľbách

Milé kandidátky a milí kandidáti do komunálnych volieb 2018,

obec Kláštor pod Znievom sa rozhodla vydať tzv. volebné číslo Kláštorského hlásnika, ktoré vyjde začiatkom októbra. V ňom by sme chceli občanom predstaviť kandidátov a kandidátky na starostu a poslancov pre obec Kláštor pod Znievom. Chceme dať touto formou priestor prezentovať svoj volebný plán alebo víziu a osloviť tak potenciálnych voličov.

V prípade záujmu možno napísať článok s fotkou o rozsahu maximálne 400 znakov. Termín odoslania článku je do nedele 30. septembra do polnoci. Článok, prosím, pošlite na mail obecklastor@obecklastor.sk

Ďakujeme a držíme palce. 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE KOMUNÁLNE VOĹBY 2018

Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje

 

menný zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom  -  viď pripojené prílohy !

Súbor na stiahnutie Zoznam kandidatov - starosta (2).pdf Zoznam kandidatov - starosta (2).pdf (173.6 kB)
Súbor na stiahnutie Zoznam kandidatov - poslanci (1).pdf Zoznam kandidatov - poslanci (1).pdf (279.2 kB)

Komunálne voľby 2018 - Oznámenie

Obec Kláštor pod Znievom

Obecný úrad, Kláštor pod Znievom  M. Čulena 181/50, 038 43
_____________________________________________________________________

V Kláštore pod Znievom 30.8.2018

KOMUNÁLNE   VOĽBY   2018

OZNÁMENIE

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie v obci Kláštor pod Znievom Marta Piatriková, Obecný úrad Kláštor pod Znievom 181/50, 038 43  Kláštor pod Znievom tel: 0434933100, 0903648898, obecklastro@obecklastor.sk pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konaných 10. 11. 2018 oznamuje, že preberanie kandidátnych listín na funkciu starostu obce  a poslancov Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom sa uskutoční:

Pondelok    03.09.2018     od 7:30 do 15:30 h

Utorok        04.09.2018     od 7:30 do 15:30 h

Streda         05.09.2018     od 7:30 do 17:00 h

Štvrtok        06.09.2018    od 7:30 do 15:30 h

Piatok          07.09.2018    od 7:30 do 14:00 h

Pondelok    10.09.2018    od 7:30 do 15:30 h

Utorok        11.09.2018    od  7:30 do 15:30 h

Od 15:30 do 24:00 h po telefonickom dohovore 0903648898 osobné prevzatie v kancelárii Obecného úradu Kláštor pod Znievom,  M. Čulena 181/50, 038 43  Kláštor pod Znievom

Politické strany resp. koalície doručujú kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca.

Nezávislí kandidáti doručujú kandidátne listiny osobne.

Ak doručujú prostredníctvom osoby na tento úkon splnomocnenej, plnomocenstvo predloží zapisovateľovi v jednom vyhotovení splnomocnená osoba.

 

 

OBEC   KLÁŠTOR      POD      ZNIEVOM

Obecný úrad,  Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181/50

______________________________________________________________________

 

 

KOMUNÁLNE   VOĽBY    2018

OZNÁMENIE

 

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v obci Kláštor pod Znievom pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10. novembra 2018

 

 

                                                                       obecklastor@obecklastor.sk

 

V Kláštore  pod Znievom 30. augusta 2018

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Milí občania,

 

 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru


Okresné riaditel'stvo Hasičského záchranného zboru v Martine v súlade s $ 4 pism. b) a s $
21 pism. a) v nadväznosti na $ 21 pism. o) zákona d. 31412001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov a s $ 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnrútra Slovenskej republiky č.
12112002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
ODVOLÁVA
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
na lesnýh pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresov
Martin a Turčanske Teplice
od 27. augusta 2018 od 12:00 hod.

Voľby do orgánov samosprávy obcíVoľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. 

Obecné zastupiteľstvo utvorilo pre voľby do obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018 – 2022 jeden volebný obvod, v ktorom je volených 9 poslancov obecného zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo určilo rozsah výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 2018 - 2022 zodpovedajúci plnému úväzku. 

Obec Kláštor pod Znievom mala k 1. augustu 2018 prihlásených na trvalý pobyt 1654 obyvateľov. 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vážení občania,

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine vyhlasuje

   "Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru"

     s platnosťou od  31. júla 2018   od   08,00 hod.

 

Viď príloha!

Súbor na stiahnutie Vyhlásenie času ZvNVznP-od 31.7.18.pdf Vyhlásenie času ZvNVznP-od 31.7.18.pdf (963.8 kB)

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Rozhodnutie predsedu NR SR, informácie pre voliča

Vážení občania,

V prílohách si môžete pozrieť informácie k nastávajúcim voľbám do orgánov samosprávy obcí!

Termíny streleckých podujatí na strelnici TRgO SPZ Martin na rok 2018

Slovenský poľovnícky zväz Martin, Turčianska regionálna organizácia v Martine informujú o streleckých podujatiach na strelnici TRgO SPZ Martin počas roku 2018: 

28.04.2018 - Kontrolné streľby (strelnica TRgO SPZ Martin v Kláštore pod Znievom)

26.05.2018 - Okresný prebor SPZ (strelnica TRgO SPZ Martin v Kláštore pod Znievom)

02.06.2018 - Turčianski poľovníci deťom /deň detí/ (strelnica TRgO SPZ Martin v Kláštore pod Znievom)

14.07.2018 - Verejná strelecká súťaž SPZ - /AT25, LP25, OS20/ (strelnica TRgO SPZ Martin v Kláštore pod Znievom)

22.09.2018 - Verejná strelecká súťaž SPZ - M800 (strelnica TRgO SPZ Martin v Kláštore pod Znievom)

13.10.2018 - Seniorský pretek (strelnica TRgO SPZ Martin v Kláštore pod Znievom)

 

Harmonogram vývozu komun. odpadu a separ. zberu na r. 2018

Súbor na stiahnutie harmonogram Kláštor 2018.pdf harmonogram Kláštor 2018.pdf (584.8 kB)
Súbor na stiahnutie harmonogram Stanica 2018.pdf harmonogram Stanica 2018.pdf (585.5 kB)

Harmonogram vývozu plastov a skla na rok 2018

Súbor na stiahnutie Kláštor - vývoz plastov a skla 2018.pdf Kláštor - vývoz plastov a skla 2018.pdf (381.4 kB)

Ošetrovanie Aleje biskupa Jozefa Klucha

Na našej stromovej aleji, ktorá tvorí charakteristickú črtu intravilánu obce Kláštor pod Znievom, nám veľmi záleží. O dreviny v nej sa treba ale starať, preto sme dali urobiť odbornú pasportizáciu stromov, aby sme zistili, ktoré stromy sú zdravé a ktoré treba nutne ošetriť, aby si zachovali svoju funkciu. 

Na ošetrovanie drevín v aleji sme na Environmentálny fond podali žiadosť v rámci programu Projekt obnova dediny 2017 (realizovaný v gescii Slovenskej agentúry životného prostredia) a podarilo sa nám získať dotáciu vo výške 4722,16 eur. Veríme, že sa nám túto alej podarí uchovať práve aj vďaka takejto finančnej pomoci, pretože obec na to nemá dostatok vlastných financií a alej bude slúžiť aj ďalším generáciám. 

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI KLÁŠTOR POD ZNIEVOM

Súbor na stiahnutie web_info_podla_siea_kpz (3).odt web_info_podla_siea_kpz (3).odt (60.2 kB)

webygroup

dnes je: 24.9.2018

meniny má: Ľuboš, Ľubor

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

14621016

Úvodná stránka