Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

MUDr. Dibdiak čerpá dovolenku

Milí občania, 

MUDr. Dibdiak čerpá do konca mesiaca máj dovolenku, zastupuje ho MUDr. Froľo v Turčianskych Tepliciach. 

Oznámenie o prijatí žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Oznamujeme občanom, že na obecný úrad bola doručená žiadosť na výrub drevín od žiadateľa:

 

žiadateľ:
Jaroslav Hrdina
špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať:
5 ks smrek obyčaný
k.ú. Kláštor pod Znievom
parcelné číslo 20/1
dôvod: dreviny sú poškodené/zlomené a ohrozujú zdravie a majetok. V ich tesnej blízkosti je plánovaná výstavba

 

Zverejnené dňa 24.05.2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018

Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje vypracovaný Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018. 

Zverejnené dňa 21.05.2018

MUDr. Ďurišová je PN

 

Milí občania,

Zubná lekárka MUDr. Ďurišová nebude ordinovať  v termíne od 16. 5. 2018 do 14. 6. 2018 z dôvodu PN. Zastupuje ju MUDr. Danielová, ZS MT-Priekopa:

 ordinačné hodiny: Po - Pa od 08.00 do 12:00 hod.

 akútne stavy: Pohotovosť Poliklinika 2, ul. Mudroňova, MT, v Po-Pa od  16:30 do 19:00 hod.

                                                                                               v So-Ne od  08:00 do 12:00 hod

 

 

Majáles - zmena termínu

Milí občania, 

oznamujeme vám zmenu termínu plánovanej akcie Majáles. Termín sa z 19. mája presúva na 2. jún kvôli kapele. Podarilo sa nám totiž zohnať super hudobníkov, no v pôvodný termín nemohli. 

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa vidíme :) 

Mláďatá v prírode nie sú opustené - nedotýkajte sa ich

Milí návštevníci prírody, 

Nadácia príroda, Slovenský poľovnícky zväz a Slovenská poľovnícka komora informuje - v jarnom období pri prechádzkach môžete nájsť mláďatá vtákov alebo cicavcov (najmä srnčiu zver). Nedotýkajte sa mláďať v snahe im pomôcť - skôr im uškodíte, pretože ich matka ich potom už nechce. Mláďatá sa totiž snažia ukryť, nie sú opustené. 

Prosíme vás: 

- zvýšte opatrnosť a nepúšťajte voľne svoje psy, 
- nesprávajte sa hlučne,
- nikdy sa nedotýkajte nájdených mláďat.

 

Súťaž o najkrajšie priedomie a Kláštorské rajóny

Obec Kláštor pod Znievom v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska Kláštor pod Znievom vyhlasuje súťaž o najkrajšie priedomie. V rámci súťaže sa bude hodnotiť starostlivosť o plochu pred vašimi rodinnými domami, úpravu zelene či dekoračné predmety.

Začiatok súťaže zahájime 16. apríla. Prihlasovať sa môžete telefonicky, mailom, na Facebooku alebo osobne na obecnom úrade do konca mája. Súťaž bude ukončená 30.06., vyhodnotenie prebehne v priebehu júla – presný termín určíme po dohode v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska Kláštor pod Znievom. Veríme, že motiváciou pre súťažiacich budú aj pekné ceny: 1. cena v hodnote 100 eur, 2. cena v hodnote 70 eur a 3. cena v hodnote 40 eur.

Všetkých vás srdečne pozývame – zapojiť sa môže každý. Dúfame, že sa zapojí čo najviac z vás a prinajmenšom sa budeme vzájomne inšpirovať, čím ešte viac skrášlime našu obec.

V týždni od 16. apríla bude prebiehať aj čistenie obce po zime, chceme všetkých vyzvať, aby si urobili už aj v rámci súťaže poriadok pred priedomiami. Bude to tzv. týždeň Kláštorských rajónov, čomu bude prispôsobený aj zvoz odpadov po čistení. Keďže sa bude tento raz upratovať hlavne obec a nie len jej okolie, k dispozícii budú pristavené veľkokapacitné kontajnery určené na drobný stavebný a nadrozmerný odpad (starý nábytok, matrace...), do kontajnerov nepatrí zelený odpad!!! Kontajnery nájdete pri cintoríne, pri bytovke, na Riadku, v Lazanoch, pri OZ Brieždenie, na Nive a na Stanici v dňoch od 17.04. do 18.04 (vývoz a vrátenie), od 18.04. do 20.04. (vývoz a vrátenie) a od 20.04. do 23.04.2018. V stredu 18.04 a v piatok 20.04 a potom v pondelok 23.4. môžete nechať aj vrecia s odpadom z priedomí  pred domami – odpad zo zametených ciest, chodníkov, z hrabania..., keďže to nebude čisto zelený odpad budeme robiť zvoz osobitne. Rovnako prosím tento odpad nehádžte do veľkokapacitných kontajnerov. Kláštorské rajóny vyvrcholia v sobotu 21.04., kedy vás chceme poprosiť o pomoc pri úprave okolia chodníka, a verejných priestranstiev, ako zdravotné stredisko, záhrada obecného úradu po rekonštrukcii... atď.,  aby sme mali krásnu a čistú obec. Rajóny ukončíme už tradične spoločným posedením zúčastnených. Bližšie informácie budú zverejnené na Facebooku obce, stránke obce a na plagátoch.

Vypaľovanie trávnatých porastov

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline informuje o vypaľovaní trávnatých porastov. 

Podrobnú informáciu si prečítate v priloženej prílohe. 

Súbor na stiahnutie KRZA_VYPALOVANIE_travy_a_priloha1.pdf KRZA_VYPALOVANIE_travy_a_priloha1.pdf (885.4 kB)

Termíny streleckých podujatí na strelnici TRgO SPZ Martin na rok 2018

Slovenský poľovnícky zväz Martin, Turčianska regionálna organizácia v Martine informujú o streleckých podujatiach na strelnici TRgO SPZ Martin počas roku 2018: 

28.04.2018 - Kontrolné streľby (strelnica TRgO SPZ Martin v Kláštore pod Znievom)

26.05.2018 - Okresný prebor SPZ (strelnica TRgO SPZ Martin v Kláštore pod Znievom)

02.06.2018 - Turčianski poľovníci deťom /deň detí/ (strelnica TRgO SPZ Martin v Kláštore pod Znievom)

14.07.2018 - Verejná strelecká súťaž SPZ - /AT25, LP25, OS20/ (strelnica TRgO SPZ Martin v Kláštore pod Znievom)

22.09.2018 - Verejná strelecká súťaž SPZ - M800 (strelnica TRgO SPZ Martin v Kláštore pod Znievom)

13.10.2018 - Seniorský pretek (strelnica TRgO SPZ Martin v Kláštore pod Znievom)

 

Kláštorský jarmok 2018 - prihláška

Obec Kláštor pod Znievom Vás pozýva na

KLÁŠTORSKÝ JARMOK 2018

Obec Kláštor pod Znievom Vás po veľmi úspešných troch ročníkoch jarmoku pozýva na Kláštorský jarmok 2018. Pre návštevníkov bude aj tento rok pripravený bohatý sprievodný program – hudobné vystúpenia, atrakcie, detský svet a ďalšie.

Jarmok sa uskutoční v sobotu 1.9.2018
.

Predajná doba 8.00 – 20.00

Predajné miesto má rozmer 3 x 2 m, je možné rezervovať̌ viac predajných miest.

Cenník:

1. Remeselníci s ukážkami výroby 8 EUR/predajné miesto 3 x 2

2. Tradičné remeselné výrobky – (výrobky ľudových umelcov, vyrezávané lyžice, varešky, pletené košíky, drobné výrobky z dreva, ostatné drevené výrobky, hrnčiarske, kováčske a plechárske výrobky, výšivky a ostatné ručné práce, domáce tkané koberce, ľudové výrobky z kože, klobúky) 17 EUR/predajné miesto 3 x 2

3. Ostatní komerční predajcovia 25 EUR/predajné miesto 3 x 2

4. Predajcovia sortimentu: med, medovina, cukrovinky, turecký med, cukrová vata, víno (fľaškové), ovocné vína, burčiak, hračky, balóny 30 EUR/predajné miesto 3 x 2

 5. Gastro prevádzky – priestor pri hlavnom pódiu 120 EUR/predajné miesto 3 x 2, 80 EUR/predajné miesto 3 x 2 v jarmočisku

- Pri stánkoch s parkovaním (kde sa auto využíva ako príručný sklad) parkovné 8 EUR

- elektrická prípojka 5 EUR

Splatnosť pri rezervácii poplatku je bezhotovostným prevodom do 17.8.2018.
Uzávierka prihlášok je 17.8.2018.
Prihlášku bude možné poslať poštou na adresu:

Obecný úrad Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181,
038 43 Kláštor pod Znievom

alebo elektronicky na : obecklastorjarmok@gmail.com

Rezervácia predajného miesta bude platná až po podaní prihlášky a zaplatení poplatku. Rezervácia predajných miest bude prebiehať od 1.8.2018.

Viac informácií na: FB: Kláštorský jarmok email: obecklastorjarmok@gmail.com a na tel. č. 0918 461 026

Súbor na stiahnutie prihlas?ka2018FINAL.docx prihlas?ka2018FINAL.docx (14.6 kB)

Informácia o povinnosti FO a PO pri plánovaní geolog. prác na území ochran. pásiem prírod. liečivých zdrojov a minerálnych zdrojov

Na základe požiadavky Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR zverejňujeme informáciu o povinnosti fyzických a právnických osôb pri pánovaní geologických prác na území ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a minerálnych zdrojov. 

V prílohe oznamu nájdete list od Ministerstva zdravotníctva SR v plnom znení. 

Harmonogram vývozu komun. odpadu a separ. zberu na r. 2018

Súbor na stiahnutie harmonogram Kláštor 2018.pdf harmonogram Kláštor 2018.pdf (584.8 kB)
Súbor na stiahnutie harmonogram Stanica 2018.pdf harmonogram Stanica 2018.pdf (585.5 kB)

Harmonogram vývozu plastov a skla na rok 2018

Súbor na stiahnutie Kláštor - vývoz plastov a skla 2018.pdf Kláštor - vývoz plastov a skla 2018.pdf (381.4 kB)

Ošetrovanie Aleje biskupa Jozefa Klucha

Na našej stromovej aleji, ktorá tvorí charakteristickú črtu intravilánu obce Kláštor pod Znievom, nám veľmi záleží. O dreviny v nej sa treba ale starať, preto sme dali urobiť odbornú pasportizáciu stromov, aby sme zistili, ktoré stromy sú zdravé a ktoré treba nutne ošetriť, aby si zachovali svoju funkciu. 

Na ošetrovanie drevín v aleji sme na Environmentálny fond podali žiadosť v rámci programu Projekt obnova dediny 2017 (realizovaný v gescii Slovenskej agentúry životného prostredia) a podarilo sa nám získať dotáciu vo výške 4722,16 eur. Veríme, že sa nám túto alej podarí uchovať práve aj vďaka takejto finančnej pomoci, pretože obec na to nemá dostatok vlastných financií a alej bude slúžiť aj ďalším generáciám. 

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI KLÁŠTOR POD ZNIEVOM

Súbor na stiahnutie web_info_podla_siea_kpz (3).odt web_info_podla_siea_kpz (3).odt (60.2 kB)

webygroup

dnes je: 27.5.2018

meniny má: Iveta

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

13811137

Úvodná stránka