Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Oznam - všeobecná ambulancia lekárky v obci

Vážení občania, 

sestrička v ambulancii všeobecnej lekárky v obci bude prítomná vo štvrtok 6. decembra celý deň, nie v piatok, z dôvodu návštevy lekára. Lekárka bude prítomná podľa ordinačných hodín. 

MUDr. Hečková bude najbližšie 2 týždne na pracovnej ceste. V piatok 14. a 21. decembra bude ordinovať v čase obvyklých ordinačných hodín. Od 10. do 20. decembra ju zastupuje MUDr. Veverková v strojárňach v Martine. Sestra bude v ambulancii počas týchto 2 týždňov prítomná od 08.00 do 15.00 hod. 

Milí pacienti - nemusíte sa báť, doktorka v obci nekončí, nakoľko sa šíria dezinformačné správy. 

JDS KpZ pozýva svojich členov na záver roka

ZO Jednoty dôchodcov Kláštor pod Znievom

pozýva svojich členov na záver roka

Kedy:  11.12.2018 o 15.00 hod.

     Kde:  Hasičská zbrojnica

     Program: Kapustnica, hudba, darček

Zverejnenie návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2015

 V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh: 

 

Dodatok č. 2 k všeobecnému záväznému nariadeniu   č. 3 / 2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

 

ktoré bude predmetom rokovania na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom dňa 14. decembra 2018. K návrhom VZN môžu fyzické osoby a právnické osoby v lehote 10 dní od zverejnenia nariadenia uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä, ak nie sú zdôvodnené.

 

Zverejnené dňa: 29.11.2018

Súbor na stiahnutie dodatok_c_2_k_vzn_3_2015.pdf dodatok_c_2_k_vzn_3_2015.pdf (199 kB)

Schválený rozpočet obce 2019

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  znení neskorších predpisov obec Kláštor pod Znievom zverejňuje: 

 

Rozpočet obce Kláštor pod Znievom na roky 2019 – 2021,

 

ktorý bol predmetom rokovania na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom dňa 19. novembra 2018.

Zverejnené dňa 28.11.2018

 

Súbor na stiahnutie Schválený rozpočet 2019.pdf Schválený rozpočet 2019.pdf (10.5 MB)

Obecná knižnica - oznam

Milí spoluobčania, 

oznamujeme vám, že obecná knižnica bude od 26.11.2018 zatvorená z dôvodu jej rekonštrukcie. 

Cvičenie jogy v našej obci

Milí spoluobčania,

od 10.10.2018 vždy v stredu o 18:00 hod. v sále v Lazanoch v Kláštore pod Znievom sa začína cvičiť joga pod vedením p. Milana Bohdana.

 Príďte si zacvičiť. Treba si priniesť karimatku a pohodlné oblečenie.

 

 

Harmonogram vývozu komun. odpadu a separ. zberu na r. 2018

Súbor na stiahnutie harmonogram Kláštor 2018.pdf harmonogram Kláštor 2018.pdf (584.8 kB)
Súbor na stiahnutie harmonogram Stanica 2018.pdf harmonogram Stanica 2018.pdf (585.5 kB)

Harmonogram vývozu plastov a skla na rok 2018

Súbor na stiahnutie Kláštor - vývoz plastov a skla 2018.pdf Kláštor - vývoz plastov a skla 2018.pdf (381.4 kB)

Ošetrovanie Aleje biskupa Jozefa Klucha

Na našej stromovej aleji, ktorá tvorí charakteristickú črtu intravilánu obce Kláštor pod Znievom, nám veľmi záleží. O dreviny v nej sa treba ale starať, preto sme dali urobiť odbornú pasportizáciu stromov, aby sme zistili, ktoré stromy sú zdravé a ktoré treba nutne ošetriť, aby si zachovali svoju funkciu. 

Na ošetrovanie drevín v aleji sme na Environmentálny fond podali žiadosť v rámci programu Projekt obnova dediny 2017 (realizovaný v gescii Slovenskej agentúry životného prostredia) a podarilo sa nám získať dotáciu vo výške 4722,16 eur. Veríme, že sa nám túto alej podarí uchovať práve aj vďaka takejto finančnej pomoci, pretože obec na to nemá dostatok vlastných financií a alej bude slúžiť aj ďalším generáciám. 

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI KLÁŠTOR POD ZNIEVOM

Súbor na stiahnutie web_info_podla_siea_kpz (3).odt web_info_podla_siea_kpz (3).odt (60.2 kB)

webygroup

dnes je: 10.12.2018

meniny má: Radúz

  • Nedeľa30graphic-icon
  • Pondelok2-3graphic-icon
  • Utorok1-4graphic-icon

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

16335327

Úvodná stránka