menu

Zverejnenie emailovej adresy

V zmysle rozhodnutia č. 362/2022 Z.z. o vyhlásení referenda v roku 2023, obec Kláštor pod Znievom zverejňuje emailovú adresu na doručenie žiadostí o voľbu poštou:

e-mail: podatelna@obecklastor.sk, matrika@obecklastor.sk

V kláštorre pos Znievom, dňa 11. 11. 2022

Prílohy: