menu

Oznámenie o uložení zásielky - Boris Vajda

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY


V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:
Boris Vajda, nar. 1997
Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove Mestského úradu Martin, III. poschodie, kancelária č. 316    
v lehote od 13.06.2022 do 30.06.2022

Dátum vyvesenia:    13.06.2022
Číslo spisu:          OCÚ – S2022/00020-30

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-06-14 23:47:54