menu

Oznámenie o prijatí žiadosti o súhlas na výrub drevín - p. Ján Brisuda

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom alebo elektronicky na adresu: obecklastor@obecklastor.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Oznamujeme občanom, že na obecný úrad bola doručená Žiadosť na výrub drevín od žiadateľa:

Zverejnené.  03.11.2021

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-11-03 17:28:11