menu

Oznámenie o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti

V zmysle §8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol na území obce Kláštor pod Znievom pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 30. septembra 2023
 

                  utvorený 1 volebný okrsok a určená 1 volebná miestnosť –

sobášna miestnosť obecného úradu, M. Čulena 181/50, 038 43  Kláštor pod Znievom

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-06-27 11:39:27