menu

Oznámenie o uložení listovej zásielky - René Ľubomírsky

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta:

René Ľubomírsky, nar. 1969

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom –
v kancelárií matriky a administratívnych prác

v lehote od 03.05.2023 do 18.05.2023
počas úradných hodín

Oznámenie vyvesené dňa 03.05.2023

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-05-03 22:58:21