menu

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Zdenko Šuťák

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Zdenko Šuťák, Kláštor pod Znievom
Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Slovenskej pošte, a.s. v Kláštore pod
Znievom

v lehote od 06.09.2023 do 22.09.2023
počas otváracích hodín

Oznámenie vyvesené dňa 06.09.2023
Oznámenie zvesené dňa

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-09-07 08:44:21