menu

Návrh Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre Súkromnú základnú umeleckú školu, uvedenú v záhlaví zmluvy.

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-02-28 18:51:13