menu

Náučné chodníky

Občianske združenie Náš Kláštor pod Znievom vďaka dotácií na podporu regionálneho rozvoja na projekt: Rozvoj turistickej infraštruktúry obce Kláštor pod Znievom prostredníctvom inovatívnych/tématických QR náučných tabúľ napojených na zážitkovú/edukatívnu hru Actionbound z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v celkovej sume 27 527,79 € vybudovalo v obci Kláštor pod Znievom náučné chodníky s inovatívnymi informačnými tabuľami.

Účelom projektu je rozvoj turistickej infraštruktúry pomocou nových inovatívnych prvkov turistickej infraštruktúry/QR náučných tabúľ s prepojením na webovú aplikáciu , kde máme pripravené videá viažuce sa ku kontrétnemu miestu a zaroveń sú sučasťou príbebu. Návštevník Kláštora pod Znievom si bude môcť vybrať z 3 trás a 3 rôznych príbehov. Celkovo je vybudovaných 30 naučných tabúľ.

Trasa č.1: „Príbeh mestečka pod Znievom“

Naučná trasa vedie obcou Kláštor pod Znievom a pri významných budovách mapuje históriu daného miesta a osobnosti s ním späté. Napríklad cintorínom prevedie Ján Capko Znievsky, básnik kotrý zomrel v mladom veku a bol považovaný za výrazný básnický talent

Trasa č.2: „Príbeh hradu Zniev“
Náučná trasa vedie prírodou pod hradom Zniev a kastelán hradu popisu život na stredovekom hrade. Trasa vedie od cintorína, popri rybníky, popod hrad Zniev lesom.

Trasa č.3: „Len taká nedeľná prechádzka“

Trasa lesom a lúkami s náučnými tabuľami, ktoré popisujú ako ľudia u nás v minulosti žili a najmä Turčiansky fenomén - olejkárstvo a šafraníctvo. Trasou sprevádza olejkár, šafraník ktorý opúšťa chotár Kláštora pod Znievom a smeruje na svoje obchodné cesty. Popisuje ako sa v Kláštore pod Znievom zrodila táto tradícia, aké bylinky sa pestovali a spracovávali.Ako sa z olejkárov stali šafraníci teda obchodníci aký zásadný vplyv mali napríklad na na slovenské národné obrodenie. Trasa vedie pozdĺž vybudovanej cyklotrasy, z ktorej zídete po lúke popri „obrom bycikli“, či „megalavičke“.

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-03-13 18:03:20