menu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do Zastupiteľstva a kandidátov pre voľby predsedu ŽSK v r. 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do Zastupiteľstva ŽSK:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-10-05 14:47:31