menu

Zmena zvozu komunálneho odpadu - august, september

Vážení občania, chceme vás upozorniť na zmenu zvozu komunálneho odpadu. Z dôvodu sviatkov sa zvoz z 1. a 2. septembra 2022 presúva na 30. a 31. augusta 2022 a taktiež  zvoz z 15. a 16. septembra 2022 sa presúva ma 13. a 14. septembra 2022. Ostatné zvozy budú podľa pôvodného harmonogramu vývozu separovaných zložiek odpadu. Ďakujeme za pochopenie.

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-08-23 14:36:06