menu

Rozhodli sme sa uskutočniť dobrovoľnú humanitárnu zbierku  trvanlivých potravín, hygienických a dezinfekčných prostriedkov pre ľudí z Ukrajiny.

Zbierka sa uskutoční v telocvični školy (zboku vchod) pondelok 28. 02. aj utorok 01. 03. od 7:00 hod do 16:30 hod.

Aby sa zbierka dostala na správne miesto, spolupracujeme s p. dekanom Maslákom a p. A. Fričom.

Prosíme o originál zabalené potraviny, najlepšie v kartónoch. Darujte a pomáhajte s nami.