menu

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 30.06.2022

Milí občania,

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje,

že v termíne od: 30.06.2022 08:00 do: 30.06.2022 12:30

bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu.

Prílohy:

 

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-06-01 14:24:56