menu

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 15. 03. 2021

Milí občania,

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 15. 03. 2022 07:45 do: 15. 03. 2022 13:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu.

Z toho dôvodu bude obecný a poštový úrad zatvorený.

Príloha:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-03-15 09:35:23