menu

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 10.01.2023

Milí občania,

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje,

že v termíne od: 10.01.2023 07:30 do: 10.01.2023 13.30

bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu.

Prílohy:

 

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-12-16 21:29:16