menu

Obec informuje občanov o povinnostiach vyplývajúcich z chovu psov.

Vážení občania,

na základe Zákona 282/2002 Z. z. má obec povinnosť viesť evidenciu psov držaných v obci, ktorá obsahuje informácie o psoch a ich majiteľoch. V blízkej budúcnosti budeme na tejto evidencii pracovať. Vyzývame preto občanov, ktorí vlastnia psa, aby svojmu zvieraťu čo najskôr dali implantovať čip u veterinárneho lekára (pokiaľ ho pes zatiaľ nemá). Povinnosť čipovania psov je daná novelou zákona z roku 2018.

 

Pripomíname majiteľom psov, že zo zákona vyplýva aj povinnosť každoročného preočkovania proti besnote. Táto choroba sa znova začína objavovať i na Slovensku a je prenosná na človeka.

 

Nakoľko sa v našej obci začína vyskytovať čoraz viac psov bez sprievodu majiteľa, dávame do pozornosti aj povinnosť majiteľa vodiť psa na vôdzke. V prípade odchytu voľne pohybujúceho sa psa môžu byť náklady na odchyt vymáhané od majiteľa psa, a to i opakovane.

 

Každý občan SR, ktorý vlastní psa, musí pri jeho chove spĺňať zákonom stanovené podmienky:

 

Pes nie je vnímaný ako vec, je to spoločenské zviera, ktoré potrebuje zabezpečiť vhodné podmienky pre svoj plnohodnotný život.

 

 

 

Každý majiteľ nesie za svojho psa plnú zodpovednosť. Bezpečnosť našich občanov je pre nás prvoradá, preto sa pripravuje uzavretie zmluvy o odchyte psov. Náklady na výjazd odchytovej služby budú vymáhané od majiteľa psa.

 

Správajme sa zodpovedne a ľudsky. Pokiaľ potrebujete poradiť s chovom psov, alebo máte vedomosť o nevhodnom chove psov, môžete (aj anonymne) kontaktovať inšpektorku Slobody zvierat, ktorá pôsobí v našej obci (Lucie Hončová, 0918 868 078).

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-02-08 22:53:27