menu

Možnosť priniesť nadrozmerný odpad na BRKO dňa 8. októbra 2022

Oznamujeme občanom,  že v sobotu, 8. októbra 2022 môžu v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. priniesť nadrozmerný odpad a drobný stavebný odpad za družstvo v Lazanoch na tzv. BRKO.


Vysvetlenie NADROZMERNÉHO ODPADU:
objemný, resp. nadrozmerný odpad ako je nepotrebný nábytok, ako napr. stoličky, stoly, skrine, postele, gauče, ďalej koberce a pod., ktoré nie je z dôvodu veľkých rozmerov možné uložiť do klasických zberných nádob na komunálny odpad.
Nadrozmerným odpadom NIE SÚ pneumatiky, elektrospotrebiče, batérie a drobný komunálny odpad....

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-10-05 13:26:25