menu

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a oleje

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Určite ste si už všimli, že máme v obci rozostavané kontajnery na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a taktiež tri kontajnery na použité oleje. Kuchynský odpad môžete umiestniť na tieto stanovištia:

Použité oleje môžete priniesť v uzavretej plastovej fľaši:

V prípade, že bude počet nádob v obci nedostačujúci, tak po prehodnotení daného stavu prikúpime ďalšie nádoby.

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a oleje budú zvážať každý piatok

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-03-03 14:34:53