menu
Kláštor pod Znievom prejsť nižšie
Kláštor pod Znievom

Novinky

Kláštorský jarmok 2023 – prihláška
Kláštorský jarmok 2023 – prihláška

Po veľmi úspešných siedmich ročníkoch Vás pozývame na Kláštorský jarmok 2023. Pre návštevníkov bude aj tento rok pripravený bohatý sprievodný program.

Kalvária v Kláštore pod Znievom stále potrebuje Vašu pomoc
Kalvária v Kláštore pod Znievom stále potrebuje Vašu pomoc

Kalvária v Kláštore pod Znievom stále potrebuje Vašu pomoc. Pošlite 2% z dane a staňte sa súčasťou príbehu jej zvovuzrodenia.

ZO Jednoty dôchodcov Kláštor pod Znievom
ZO Jednoty dôchodcov Kláštor pod Znievom

ZO Jednoty dôchodcov Kláštor pod Znievom pozýva členov na výročnú schôdzu.

Obec informuje občanov o povinnostiach vyplývajúcich z chovu psov.
Obec informuje občanov o povinnostiach vyplývajúcich z chovu psov.

Obec Kláštor pod Znievom v spolupráci s inšpekciou Slobody zvierat informuje občanov o povinnostiach vyplývajúcich z chovu psov.

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 10.02.2023
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 10.02.2023

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 10.02.2023 08:10 do: 10.02.2023 18:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

V posledných dňoch sa po uliciach našej obce potuluje väčšie množstvo psov
V posledných dňoch sa po uliciach našej obce potuluje väčšie množstvo psov

Upozorňujeme týmto majiteľov, aby zamedzili voľnému pohybu psov mimo chovného priestoru, nakoľko na území obce je voľný pohyb psa zakázaný!

MŠ Kláštor pod Znievom hľadá p. učiteľku na zastupovanie
MŠ Kláštor pod Znievom hľadá p. učiteľku na zastupovanie

MŠ Kláštor pod Znievom hľadá p. učiteľku na zastupovanie počas PN, od 1. februára 2023

Harmonogram vývozu odpadu
Harmonogram vývozu odpadu

Vážení spoluobčania, dovoľte, aby sme Vás informovali o výsledkoch referenda v našej obci.
Vážení spoluobčania, dovoľte, aby sme Vás informovali o výsledkoch referenda v našej obci.

Hlasovania v referende sa zúčastnilo  489  voličov z celkového počtu  1430 zapísaných voličov, čo predstavuje účasť  34,19%.

viac...

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie - Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia

Predsedníčka Mgr. Kristína Zvedelová, PhD., vás pozýva na zasadnutie č. 1 Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia.

Záverečné stanovisko - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Žilinského kraja na roky 2021 2027

Pozvánka na OZ + program - 24. 03. 2023

Ing. Vladimír Čambor zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 24. 03. 2023, t. j. v piatok o 18.00 hod.

Náučné chodníky

Rozvoj turistickej infraštruktúry obce Kláštor pod Znievom prostredníctvom inovatívnych/tématických QR náučných tabúľ napojených na zážitkovú/edukatívnu hru Actionbound...

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Predmet dražby: Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Kláštor pod Znievom, obec Kláštor pod Znievom, okres Martin, ktorá je evidovaná Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 54.

Návrh Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre Súkromnú základnú umeleckú školu, uvedenú v záhlaví zmluvy.

Verejná vyhláška

Oznámenie o výplate náhrady za postúpenie užívania spoločného poľovného revíru Kláštor - za rok 2023

viac...

Pozvánky