Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Matrika

 

Matrika pri Obecnom úrade Kláštor pod Znievom poskytuje na počkanie a za určený poplatok nasledujúce služby:

 

  •  - prihlásenie na trvalý pobyt,
  •  - prihlásenie na prechodný pobyt,
  •  - prihlásenie na pobyt v rámci obce,
  •  - odhlásenie pobytu,
  •  - potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte,
  •  - pobyte o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu.

 

 

Prihlásenie na trvalý pobyt


Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie.


Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Potrebné doklady:
1.Vlastník bytu (domu):
- Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
- List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony).
- Vojenská knižka (pri prihlasovaní z inej obce / mesta).
2.Manžel / manželka, nezaopatrené dieťa:
- Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
- Oznámenie o uzavretí manželstva.
- U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy.
3.Nájomca bytu (domu):
- Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
- Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú.
- Vojenská knižka (pri prihlasovaní z inej obce / mesta).
4.Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
- Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
- Vlastníci s listom vlastníctva, nie starším ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony) (prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloži ich úradne overené súhlasy).
- Vojenská knižka (pri prihlasovaní z inej obce / mesta).

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve. 

 


Prihlásenie na prechodný pobyt


Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.


Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Mestskom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní (max.5 rokov). Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Potrebné doklady
1.Vlastník bytu (domu):
- Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
- List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony).
2.Manžel / manželka, nezaopatrené dieťa:
- Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
- Oznámenie o uzavretí manželstva.
- U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy.
3.Nájomca bytu (domu):
- Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
- Nájomná zmluva.
4.Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
- Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
- Vlastníci s listom vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony).
Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloži ich úradne overené súhlasy.

 

 


Prihlásenie na pobyt v rámci obce


Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade zmenu pobytu v rámci obce.

Potrebné doklady
1.Vlastník bytu (domu):
- Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
- List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony).
2.Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
- Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
- Oznámenie o uzavretí manželstva.
- U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy.
3.Nájomca bytu (domu):
- Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
- Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú
4.Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
- Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
- Vlastníci s listom vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony).
- Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich súhlas s úradne overeným podpisom.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

 

 


Odhlásenie pobytu


Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na Obecnom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu. Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Potrebné doklady
- Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).

 

 


Potvrdenie o trvalom (prechodnom) pobyte


Potvrdenie o trvalom (prechodnom) pobyte vystaví obecný úrad občanovi na požiadanie.

Potrebné doklady 
- Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou). Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie.Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu


K vydaniu prvého občianskeho preukazu je potrebný prihlasovací lístok na trvalý pobyt, ktorý občanovi s trvalým pobytom na území mesta vystaví obecný úrad.

Potrebné doklady
- Platný občiansky preukaz zákonného zástupcu (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
- Rodný list dieťaťa.


 

webygroup

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

19463534

Úvodná stránka