Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Zažili sme

V Kláštore pod Znievom odhalili pamätnú tabuľu čestnému občanovi Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi

 

Počas uplynulého víkendu, 9. – 11. augusta 2019, sa uskutočnila tradičná mariánska púť pod Znievom. Jej počiatky siahajú do stredoveku a jej základom je viac ako 380 ročná tradícia. Tohtoročnú púť zahájil v piatok miestny farár Štefan Hýrošš večernou svätou omšou, pri ktorej sa veriacim prihovoril vdp. Miroslav Klimant.

V sobotu program pokračoval procesiou ku kaplnke Panny Márie Lurdskej a na kalváriu. Vrcholom dňa bola svätá omša slúžená na priestranstve pred budovou prepoštského kostola Panny Márie. Hlavným celebrantom bol Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Po bohoslužbe otec biskup odhalil v záhrade osobností Znieva tabuľu Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi, čestnému občanovi obce a maturantovi znievskeho gymnázia z roku 1944. Rozšíril tak portfólio mien v záhrade osobností Znieva. Myšlienka vytvoriť pamätník významných osobností spojených s Kláštorom pod Znievom sa zrodila pred niekoľkými rokmi v hlave vdp. Vladimíra Masláka – duchovného správcu OZ Dobrý pastier, ktoré sa stará o ľudí v núdzi. Odvtedy na stenu postupne pribudli nasledovné mená: Don Titus Zeman, Mons. Jozef Valko a Gorazd Zvonický.

V nedeľu púť pokračovala svätou omšou, ktorú celebroval vdp. Juraj Barnaciak, duchovný správca u sestier Satmárok vo Vrícku. Púť vyvyrcholí vo štvrtok, na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, so slávnostným kazateľom vdp. Ferkom Gálikom.

František Koníček

---------------

Honorárny kanonik Jozef Čeman

Narodil sa ako druhý z troch detí 30.10.1921 v Tuhári, rodičom Jozefovi a Márii, rodenej Paulendovej. Pokrstený bol 1. novembra 1921 v Starej Haliči. Absolvoval osemročnú základnú školu v Tuhári a gymnázium v Lučenci a vo Zvolene, kde v roku 1943 zmaturoval. Teológiu študoval v Banskej Bystrici. Vysvätený bol za kňaza 30. mája 1948 biskupom Andrejom Škrábikom v Banskej Bystrici. Pôsobil na mnohých miestach. Až do konca decembra 1964 bol kaplánom. Bolo to v Hronci, Veľkom Poli, Chrenovci, Detve, Prievidzi, Vrútkach, opäť v Detve, Krupine, Hriňovej, Brezne a Banskej Bystrici. Na niektorých miestach to bolo iba niekoľko týždňov alebo mesiacov. Potom bol správcom farnosti v Podbrezovej - Lopeji /január 1964 - február 1971/, v Lutile, Slaskej /marec 1971 - jún 1974/, v Kremnických Baniach, Kunešove /júl 1974 - august 1977/, v Hornej Ždani /september 1977 - jún 1988/ a naposledy v Prochoti /júl 1988 - jún 1999/. Od roku 1999 bol penzionovaný a zároveň sa stal duchovným správcom Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok vo Vrícku, kde doposiaľ pôsobí. V septembri 2013 bol menovaný banskobystrickým diecéznym biskupom Mons. Mariánom Chovancom za honorárneho dekana. Na sviatok Zjavenia Pána v roku 2018 bol z príležitosti 70-eho výročia kňazskej vysviacky menovaný za honorárneho kanonika banskobystrickým diecéznym biskupom Mons. Mariánom Chovancom. Zomrel vo Vrícku 1. júla 2019, kde bol aj pochovaný v sobotu 6. júla 2019 o 10:00 hod. Zádušnej svätej omši a pohrebným obradom predsedal banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Odpočinutie večné daj mu, Pane

----------------

V Slovanoch vo farnosti Kláštor pod Znievom objavili základy dvoch historických stavieb

V r. k. kostole sv. Michala archanjela v Slovanoch aj v roku 2019 pokračujú práce na komplexnej obnove tejto neogotickej sakrálnej stavby postavenej v roku 1896. V minulom roku bolo zrealizované odvlhčenie obvodových múrov a odstránenie poškodených a zavlhnutých omietok, ale aj obnova veže kostola. Pred začiatkom stavebných prác bolo nutné premiestniť všetko vnútorné zariadenie kostola vrátane hlavného oltára a drevených lavíc z konca 19. storočia. Po odstránení lavíc bola v kostole odkrytá poškodená podlaha. Kamenná dlažba bola na viacerých miestach prepadnutá, preto bolo potrebné dlažbu rozobrať a odstrániť aj časť zásypu pod ňou. Pri odstraňovaní sutiny boli vo východnej

časti kostola odkryté murované základy minimálne dvoch starších stavieb, existenciu ktorých zaznamenávali písomné pramene. Podľa nich stála na mieste súčasného kostola kaplnka sv. Antona Paduánskeho, ktorá vznikla prestavaním objektu zvonice v roku 1856.

Z objektu barokovej zvonice sa zachovali obvodové múry opisujúce štvorcový pôdorys stavby, do ktorej sa vchádzalo južným vstupom od ulice. Predpokladáme, že zvonila mala vzhľad jednoduchej vežovitej stavby s drevenou šindľovou strechou. Podobné stavby sa dodnes nachádzajú v Turci v Ondrašovej či Rakši. Vo veži dnešného kostola je zvon s reliéfom Sedembolestnej Panny Márie z roku 1797, ktorý pravdepodobne pochádza zo zaniknutej zvonice. V roku 1856 sa rozhodli miestni obyvatelia prestavať zvonicu na kaplnku zasvätenú sv. Antonovi Paduánskemu a tak pôvodnú zvonicu rozšírili a pravdepodobne aj nadstavali, čo naznačujú zachované múry pod úrovňou podlahy kostola. Presnejšiu podobu kaplnky však nepoznáme. Základy oboch stavieb v súčasnosti skúma archeológ Mgr. Ľuboslav Záhorec z Liptovského Mikuláša.

Informuje Kristína Zvedelová

------------------

Kostol sv. Michala archanjela v Slovanoch má novú vežu.

Na začiatku roka 2019 sa nám konečne podarilo rozbehnúť komplexnú obnovu veže kostola sv. Michala archanjela v Slovanoch, ktorá bola vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. Na narušený stav strechy poukazoval mierne nahnutý vrcholový kríž, ktorý sme pôvodne chceli len opraviť, ale pri podrobnej obhliadke sa zistilo, že krov strechy je výrazne poškodený zatekaním dažďovej vody a drevokazným hmyzom. V zlom stave bola aj plechová krytina, ktorá sa na veži nachádzala pravdepodobne od postavenia kostola v roku 1896.

Privolaní odborníci zhodnotili stav strechy a po vyjadrení pracovníkov Krajského pamiatkového úradu v Žiline sme mohli začať s výmenou krytiny a opravou krovu. Po získaní dostatočného množstva finančných prostriedkov došlo najskôr k postaveniu špeciálneho lešenia v celej výške veže kostola, odstráneniu starej krytiny a dreveného debnenia, na ktorom sa podarilo nájsť mená a podpisy majstrov, ktorí vežu stavali a pokrývali. V ďalšej fáze bol opravený krov, všetky poškodené krokvy a trámy boli vymenené za nové, ošetrené nátermi proti drevokaznému hmyzu a hubám. Následne tesári pokryli krov novými doskami, pričom na východnej strane veže vytvorili malé okienko určené na ľahšiu dostupnosť strechy pri ďalších opravách. Na strechu bol položený falcovaný medený plech a obnovený vrcholový kríž, ku ktorému bol vložený odkaz pre budúce generácie. Práce na obnove veže kostola realizovala firma Ing. Zdenka Krumpa z Rabčíc. Rekonštrukčné práce bolo možné realizovať najmä vďaka dotácii predsedu vlády SR Petra Pelegríniho v sume 15 000 eur.

 

Vypni telku zapni seba /eRko Kláštor pod Znievom/

Pred vyše týždňom sme sa zapojili do celoslovenskej kampane Vypni telku, zapni seba! Mali sme tri stretká v réžii našich šikovných mladých animátorov a po celý týždeň skvelý pocit, že svoj čas trávime SPOLU a zmysluplne. Ďakujeme všetkým odvážnym deťom a dúfame, že vypínať telku a zapínať seba budeme častejšie.☺️

 

V sedle pod Hnilickou Kýčerou 8. máj 2019

Tohtoročný výstup v sedle pod Hnilickou Kýčerou bol aj stretnutím kňazov Turčiansko Teplického dekanátu v rámci májového stretnutia kňazských rekolekcii. Sv. omšu s kňazmi dekanátu slúžil pán dekan Ľubomír Hudec.

 

Predveľkonočná púť

Aj tento rok sme sa veriaci z nášho farského spoločenstva vybrali na výlet spojený s púťou. Teraz to bolo putovanie po stopách poľských svätcov a to práve v pôstnom období pred Veľkou nocou. Každý plný očakávania a zvedavostí.

Prvý deň sme navštívili mesto Vadovice, rodné mesto pápeža Jána Pavla II. Navštívili sme kostol, v ktorom bol pokrstený a tiež ho navštevoval. Jeho rodný dom, v ktorom sa narodil, je teraz múzeum Jána Pavla II. Tu je zhrnutý celý jeho život od narodenia až po smrť. S mestom sme sa rozlúčili a ochutnali ich tradičný krémeš.

Ďalšia cesta putovala na Žebrzydowskú kalváriu. Tu sme sa pomodlili krížovú cestu, ktorá zanechá spomienky v každom z nás, nakoľko je netradičná a náročná, vedie lesom.

Druhý deň sme navštívili mesto Gniezdo, biskupstvo Poľska, hrob sv. Vojtecha patróna Poľska a zaujímavú katedrálu postavenú netradične z tehly. Večer sme dorazili do mestečka Lichne a privítal nás páter Miroslav, ktorý sa nám nasledujúci deň venoval. Zaujal nás čistou slovenčinou, veď v Kláštore pod Znievom pôsobil pred 19. rokmi. Vypočuli sme si zjavenia Márie Matky Božej Lichenskej. Jej história siaha na začiatok 19. storočia, keď sa zjavila ranenému vojakovi v Lipsku. Na smrť ranenému sa zjavila Panna Mária s bielym orlom na hrudi, ktorá mu povedala, že sa vráti domov, vyzdravie a nech hľadá jej obraz. Po mnohých rokoch obraz našiel a pred smrťou ho zavesil v Grablinskom lese na strom. Tam ho našiel istý pastier, ktorý tiež vypočul posolstvo Matky Božej o obraze: „Keď prídu ťažké časy budem chrániť poľský národ, ktorý sa ku mne bude utiekať. Nechajte preniesť tento obraz na dôstojné miesto a pútnici v núdzi budú za mnou prichádzať.“ So súhlasom pána farára obraz preniesli do kaplnky a o 5 rokov neskôr do kostola Svätá Dorota v Lichni. Bol tam asi 150 rokov, kde sa udialo veľa pútí a zázrakov. Až na podnet miestneho pána farára sa rozhodli vybudovať chrám hodný Panny Márie Božej Lichenskej. Stavba trvala 10 rokov, na ktorú sa vyzbierali veriaci z celého Poľska a v roku 2004 ju pápež Ján Pavol II. požehnal. Po prehliadke baziliky večer sme mali sv. omšu s pobožnosťou Panny Márie. Navštívili sme aj miesto zjavenia v Grablinskom lese, kde sme mali duchovú obnovu s pátrom Miroslavom.

Posledný deň na ceste domov sme sa zastavili v kostole Sviniciach Warckie, kde chodila sv. Faustína. Jej posolstvo od Boha je, aby šírila vieru a úctu k Božiemu milosrdenstvu. Navštívili sme aj jej rodný dom, kde vyrastala.

Počasie nám prialo celé 4 dni, peši sme prešli 23 km. Dlhé cesty autobusom sme si krátili modlitbou ruženca a každý deň na svätej omši sme sa naplnili pokojom a dotknutí Božím milosrdenstvom sme sa vrátili domov.

Z úprimného srdca ďakujem za túto krásnu a požehnanú púť, za chvíle prežité v spoločnosti milých ľudí.

Farníci 

 

Duchovná obnova dievčat vo Vrícku

V dňoch 15. – 17. 03. 2019 prijalo 26 dievčat z rôznych kútov Slovenska pozvanie „ obnoviť si srdce“ a pookriať na duchu v komunite sestier vykupiteliek na Vrícku. Témou DO bol výrok z knihy proroka Ezechiela: „ Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha!“ (Ez 36,26), hosťom a sprevádzajúcim bol vdp. Marek Martinkovič. Dievčatá mali možnosť stíšenia a nahliadnutia do vlastného srdca a osobného stretnutia s Eucharistickým Kristom v adorácii, kde objavovali, kto sú v Božích očiach a akým novým menom by ich nazval Pán ako Petra - Skalu. Tvorivým zamyslením sa nad tým, čo robím „so srdcom“ a „ bez srdca“, nad vzťahmi, ktoré sú v živote dôležité a nad najpodstatnejším vzťahom, bez ktorého by tu nikto z nás nebol. Aby to všetko neskončilo len „ na papieri“ vydedukovali sme, že potrebujeme:

Transplantáciu srdca – prvýkrát v krste a denne obnovovať 

Ergometriu = láska k blížnemu aj k nepriateľom

Starostlivosť – modlitba a eucharistia

Terapiu - spytovanie svedomia a sv. spoveď

Bohu nevadí s akým materiálom pracuje, či je to papier, drevené poleno, alebo kameň – On vie z čoho sme stvorení, z akého materiálu je vytvorená naša duša – všetci sme súčasťou jednej krásnej mozaiky a kým žijeme, máme šancu pretvárať sa na dokonalý obraz podľa Ježišovho Božského Srdca. Za akúkoľvek službu a pomoc pri realizácii DO ďakujú s. Faustína, s. Chiara, s. Simona a s. Zuzana.

 

Správa o činnosti cirkevného spevokolu v Kláštore pod Znievom za rok 2018

 

Rok 2018 bol v cirkevnom zbore prelomový, keď po mnohých absenciách mužskej zložky sa zbor definitívne pretvoril na ženský zbor. Hlasové zloženie zboru je vyšší alt (Janka Bolyósová, Helena Medovčíková, Viera Novosedliaková, Miroslava Thomková, Katarína Balačinová, Miroslava Halahijová, Andrea Siráňová, Mária Chorváthová), nižší alt (Mariana Kohútová, Mariana Pandulová, Daniela Pyšná, Agnesa Naštická) a Martina Božeková (podľa potreby). Spevokol absolvoval dvojdňové sústredenie vo Vrícku (14. a 15. 4.), ktoré bolo zamerané na individuálnu hlasovú výchovu a upevňovanie hlasovej istoty v duetách. Počas sústredenia sme nacvičili 3 nové skladby: Ofertorium od nezisteného skladateľa, Ave Maria od M. Wittala a Telo Krista od nezisteného skladateľa.

Na dvoch podujatiach spievali spoločne oba spevokoly pôsobiace pri farnosti v Kláštore
pod Znievom, a tak sa spojili dve spevácke telesá rôzneho zamerania. Jeden zbor orientovaný skôr na klasický zborový repertoár a druhý zbor viac na gospelovú hudbu. Týmto spojením dvoch zborov sa vytvorila tolerancia medzi dvomi hudobnými žánrami a zároveň sa zvýšila vyrovnanosť hlasového zloženia ženskej speváckej zložky sopránu a altu. 

Vystúpenia: 3. nedeľa v cezročnom období; 5. pôstna nedeľa; Zelený štvrtok; Biela sobota; 3. Veľkonočná nedeľa (Vrícko); Nedeľa v deň slávnosti (Zoslanie Ducha Svätého); Najsvätejšieho Kristovho Tela krvi; Púť; Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska (vysvätenie kaplnky v Slovanoch po rekonštrukcii); 29. nedeľa v cezročnom období (strieborná svadba Miroslavy a Maroša Halahijovcov); 34. nedeľa v cezročnom období (Krista Kráľa); 1. sviatok vianočný: Uviedli sme Vianočnú omšu od Krásnohorského. Jednotlivé časti omše sme prispôsobili súčasným liturgickým požiadavkám.

/Martina Božeková/

 

Fašiangové posedenia

  Uskutočnilo sa 23. februára 2019 /sobota/ v priestoroch Dobrého Pastiera u sv. Terezky v Kláštore pod Znievom. Zišli sa členovia upratovacích skupín, rozdávači sv. prijímania, organisti, speváci, kostolníčky, kostolník a iní pozvaní hostia. Posedenie sa začalo privítaním, poďakovaním za prácu na chode farnosti a požehnaním vdp. farárom Štefanom Hýroššom. Potom si všetci pochutili na praženici s klobásou a na veľmi dobrých šiškách. Skvelú atmosféru vylepšil pán dekan vdp. Vladimír Maslák, ktorý navrhol natočiť celovečerný film s názvom Júlia, Júlia, prečo si Júlia ? Režisérom bol on sám. Hlavným kameramanom bol pán farár Hýrošš. Natáčanie bolo super. Všetci sme boli zapojení. Film ale v kinách neuvidíme. Nebol dokončený. Režisér nečakane odišiel. Ďalším skvelým nápadom bol kvíz pod názvom Ako poznáš svojich farníkov? Cieľom bolo uhádnuť meno náhodne vybratého účastníka posedenia. Boli tri kolá. A veruže nebolo jednoduché uhádnuť, o koho ide. Posedenie pokračovalo losovaním tomboly. Na každého čakalo milé prekvapenie. Celým podujatím znel spev a hudba podľa želania za doprovodu harmonikárov Pavla Hnilu a Stanislava Celeca. Super posedenie sa skončilo vo večerných hodinách zvolaním našej farníčky: Nech žije naša farnosť! Na záver chcem poďakovať všetkým organizátorom, ktorí sa podieľali na príprave tohto skvelého posedenia. ĎAKUJEME a tešíme sa na budúci ročník. 

 

Už sa fašiang kráti...

Aj u nás v Slovanoch sme sa 9.2.2019 zišli v sále nad požiarnou zbrojnicou na posedení určenom ako poďakovanie upratujúcim skupinám. Pridali sa k nám pán farár Hýrošš a pán rechtor Skonc. Po úvodných slovách nášho pána farára, ktorými nám poďakoval za našu ochotu a čas, sme si pochutili na výbornej praženici s klobáskou a slaninkou. Pripravili nám ju naše kuchárky Katka, Slávka, Ivka a dve Majky. Za stolmi preplnenými všakovakými dobrotami či už šiškami, zákuskami, ale aj slanými koláčikmi od spolustolujúcich gazdiniek, sme družne podebatovali a pospomínali na to, čo sme prežili a čo nás ešte čaká pri rekonštrukcii nášho kostola. Nasledovala bohatá tombola s neuveriteľnými cenami. Každý z nás si niečo odniesol. Či už luxusnú sušičku prádla (štipce so šnúrou na bielizeň), vrece zemiakov (balíček chipsov), značkový parfém (osviežovač vzduchu), wellness pre celú rodinu (pena do kúpeľa), košík plný húb (košík s hubkami na riad), tomu sa potešil pán Skonc. Ani pán farár neodišiel naprázdno. Vyhral set pre svieži dych (cibuľu, cesnak a olomoucké syrečky). Aj touto cestou ďakujeme pánovi farárovi, že dal podnet na toto stretnutie. Tešíme sa o rok! A nezabudnime na ľudovú pranostiku: „Na fašiangy výskaj, v pôste brucho stískaj!“

 

ĎAKUJEM všetkým, ktorí sa podieľajú na chode našej farnosti a pomáhajú v našich kostoloch v Kláštore pod Znievom, v Slovanoch a vo Vrícku. PÁN BOH ZAPLAŤ !!!

 

Ďakujem aj našim lektorom za prednášanie Božieho slova.

---------------------

Už sedem rokov spolu pomáhame darovaním krvi

V máji  r. 2013 sa začala spolupráca Miestneho spolku SČK Slovany s Farnosťou v Kláštore pod Znievom s pánom farárom Mgr. Štefanom Hýroššom ohľadom darovania krvi. V januári tohto roku sa uskutočnil už 18. mobilný odber krvi. Môžeme si vyrátať, koľko ľudských životov sme už za tie roky spoločne zachránili. Mobilné odbery krvi sa konajú v Kultúrnom dome v Slovanoch. Na poslednom odbere sa zúčastnilo 17 darcov tejto nenahraditeľnej tekutiny. Ďalšie odbery sa budú konať 10.05.2019 a 06.09.2019. Aj vašou účasťou na nich nám pomáhate túto tradíciu udržať a pomôcť tak ľuďom v ohrození života. Prvé transfúzne služby na Slovensku vznikli v nemocniciach v roku 1948. Bezpríspevkových darcov krvi začal Červený kríž oceňovať od roku 1960 udeľovaním plakiet. Sú to bronzová, strieborná, zlatá a diamantová plaketa prof. MUDr. Janského. Tiež to môže byť medaila prof. MUDr. Kňazovického udeľovaná od roku 2007 ženám
za 80 a mužom za 100 odberov krvi. Tí, ktorí sa pravidelne zúčastňovali
na našich mobilných odberoch krvi, získali už prvé plakety, ktoré sú ich morálnym ocenením za tento šľachetný čin. Zo srdca ďakujeme.

  Bc. Michal Straka, predseda Miestneho spolku SČK Slovany

 

----------------

Aj do veže na kostole sv. Michala v Slovanoch sme vložili odkaz budúcim generáciam.

 

ANNO DOMINI 2018

Tri strany vo formáte A3 písaného textu, zlatý medailón anjela, ako aj pamätná strieborná minca k 100. výročiu vzniku Československej republiky sme vložili pod vrcholový kríž na veži kostola v Slovanoch.

-------------- 

Štatistika farnosti ROK 2018

 

KRSTY

rok 2018 – 70; /34 chlapcov, 36 dievčatá /

 

SOBÁŠE

rok 2018 – 9

 

POHREBY

rok 2017 – 29; /11 mužov, 18 žien z toho 6 sestričiek/

 

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

rok 2018 – 14 detí

 

Deti chodiace na náboženstvo v školskom roku 2018/2019 v počte 131

 

------------

 

VIANOČNÁ POMOC ĽUĎOM V NÚDZI

Vianočná pomoc ľuďom v núdzi v spolupráci s Červeným krížom v Slovanoch. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli trvanlivými potravinami a hygienickými potrebami a tak podporili OZ Dobrý Pastier.

 

 

DOBRÁ NOVINA

Koledníci /27 detí a 18 sprevádzajúcich osôb/ navštívili 91 rodín a na podporu projektu v afrických krajinách vykoledovali 1 535,91 Eur. Ďakujem deťom, spevádzajúcim osobám, ale aj tým, ktorí koledníkov prijali do domacnosti.

 

 

VIANOČNÝ DARČEK PRE NÁŠ KOSTOL

Vianočný darček pre náš kostol v Kláštore pod Znievom 2 584, 20 € a na účet prišlo 830 €. Vo Vrícku darovali 200 € a v Slovanoch 1700 €.

 

 

PÁN BOH ZAPLAŤ

--------------

 

-------

Dobrá Novina: Koledníci navštívili 89 rodín a na podporu projektu v afrických krajinách vykoledovali 1495,91 Eur. Ďakujem deťom, spevádzajúcim osobám, ale aj tým, ktorí koledníkov prijali do domacnosti.

------------

Živý Betlehem tlačová správa

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20181228025

Živý Betlehem TV

http://www.tvnoviny.sk/zaujimavosti/1948363_tyzdne-driny-pre-dokonaly-vysledok-boli-sme-sa-pozriet-ako-vznika-zivy-betlehem?utm_source=markiza.sk&utm_medium=article&utm_content&utm_campaign=share&fbclid=IwAR1WDXczZZ3YiqPum-mBpR3goOkSZkogn8OlovbQnqG4f92Otn0IKXAxxJI

 

Živý Betlehem foto : Rado Coufal

https://www.zonerama.com/corado/Album/4963882?fbclid=IwAR1ovW1PGVmf-pLhnXVqrtVx3fkfLWTh0IsND_mYXxyPL2nJg5GFEQ02VoE

 

Požehnanie kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Slovanoch

 

V sobotu 15. septembra 2018 bola v blízkosti obce Slovany požehnaná prícestná murovaná kaplnka zasvätená Sedembolestnej Panne Márii - patrónke Slovenska. Kaplnka situovaná pri ceste, chránená dvomi majestátnymi lipami bola v priebehu troch mesiacov komplexne zrekonštruovaná, získala novú krytinu, omietky, nátery, podlahu, úpravou prešlo aj jej bezprostredné okolie i všetky kováčske detaily. Presný rok výstavby tejto pomerne malej stavby nepoznáme, avšak na vstupnej mreži sa nachádza letopočet 1828, počas ktorého prešla kaplnka pravdepodobne jednou zo svojich obnov. Vnútorné zariadenie tejto drobnej sakrálnej stavby bolo pomerne jednoduché, dominovala mu drevená socha Piety, archívne pramene udávajú okrem nej aj sochy sv. Ondreja a sv. Jozefa. Vo výklenku nad vstupom sa údajne nachádzal výjav Ecce homo. V priebehu posledných rokov však kaplnka chátrala a pôvodné zariadenie zaniklo.

Počas komplexnej obnovy tejto stavby došlo k odstráneniu všetkým nevhodných stavebných zásahov, obnoveniu plastickej výzdoby čelnej fasády i odkrytiu pôvodného okna tak, aby sa obnovil starobylý ráz stavby. V interiéri bola osadená drevená socha Piety z roku 1985 a vo výklenku nad vstupom socha sv. Antona Paduánskeho, ktorému bola zasvätená dnes už neexistujúca kaplnka v obci Slovany. Odborným garantom rekonštrukcie bola Znievska rodáčka Kristína Zvedelová.

Slávnostná svätá omša pri kaplnke sa konala za účasti veriacich z blízkeho okolia. Kaplnku na úvod slávnosti požehnal pán dekan Jozef Kraus za účasti kanonika Jozefa Čemana z Vrícka a farára Štefana Hýrošša z Kláštora pod Znievom.

Úcta k Panne Márii je na území farnosti rozšírená už od pôsobenia premonštrátov v Kláštore pod Znievom. Premonštráti tu postavili kostol a kláštor zasvätený Blahoslavenej Panne Márii, ktorý sa už počas stredoveku stal mariánskym pútnickým miestom. Mariánsky kult sa vo farnosti výrazne rozšíril v polovici 18. stor., kedy tu vznikla pričinením jezuitov kalvária, venovaná práve Sedembolestnej Panne Márii. Kalváriu tvorila ústredná kaplnka Trpiaceho Krista, ktorú obklopovalo murované ohradenie so siedmimi kaplnkami. V nich boli osadené obrazy s námetmi siedmich bolestí Panny Márie.
 

 

Púť pod Znievom 2018

Tradičná Púť pod Znievom sa tohto roku uskutočnila od 10. do 12. augusta. Začala v piatok 10. augusta svätou omšou v prepoštskom Kostole Panny Márie. Svätú omšu celebroval novokňaz Ivan Moďoroši, ktorý udelil aj novokňazské požehnanie. V sobotu sa program začal stretnutím pútnikov vo Farskom kostole sv. Mikuláša, odkiaľ sa putovalo ku kaplnke Lurdskej Panny Márie a na miestnu Kalváriu.

Púť pokračovala svätou omšou pod holým nebom. Tú kňazi slávili spoločne s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom. Po svätej omši arcibiskup požehnal dve pamätné tabule - jednu 23 rokov pôsobiacemu kňazovi vo farnosti Kláštor pod Znievom Mons. Jozefovi Valkovi a druhá tabuľa bola odhalená Gorazdovi Zvonickému, ktorý v Kláštore pod Znievom v školskom roku 1941/1942 maturoval. 

V sobotu si pútnici vypočuli aj gospel chvály a neskôr bol benefičný koncert Zuzany Smatanovej. Výťažok z neho poputoval do občianskeho združenia Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom, ktoré sa stará o ľudí v núdzi. V nedeľu púť pokračovala svätou omšou, taktiež pred pútnickým Kostolom Panny Márie, celebroval ju martinský dekan Kamil Lieskovský. Púť pod Znievom sa ukončí v stredu 15. augusta v Kostole Panny Márie svätou omšou o 18:00 h, hlavným celebrantom bude rektor tohto kostola Vladimír Maslák

 

-------

100 rokov

Svoje sté narodeniny oslávila dňa 5. februára 2018 sestra M. Hilda Pillárová z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa v kruhu svojho rehoľného spoločenstva
vo Vrícku. Za dar jej života a povolania sestry ďakovali slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Branislav Koppal spolu s o. Vladimírom Medzihorským.

Nech ju Pán naďalej požehnáva a obdarí potrebnými milosťami

--------

 

KALVÁRIA

Od roku 2014 sa postupne obnovuje areál jedinej turčianskej kalvárie v Kláštore pod Znievom, ktorá bola postavená z iniciatívy jezuitov v roku 1728 - 1729. Baroková kalvária zasvätená Trpiacemu Kristovi a Sedembolestnej Panne Márii bola postavená na nezalesnenom kopci neďaleko farského kostola a bola viditeľná zo širokého okolia. Po zániku rehole jezuitov starostlivosť o kalváriu prevzala farnosť a viacerí donátori, medzi ktorými vynikol najmä nitriansky biskup Jozef Kluch. Ten v roku 1816 daroval financie na údajne v ruinách ležiaci kostol, ako uvádza latinský nápis nad vstupom do kalvárskeho kostola.

Po vyhlásení celonárodnej zbierky sa v roku 2014 začala komplexná obnova celého areálu. Doposiaľ došlo k oprave krovu a striech na veži kostola a všetkých kaplniek v ohradení, ku komplexnej výmene vnútorného a vonkajšieho schodiska veže. V súčasnosti sa realizujú práce na obnove najväčšej strechy nad Kostolom sv. Kríža, ktorá pozostáva z opravy krovu, komplexnej výmeny šindľa a osadenia nových dažďových žľabov. Finančné prostriedky na obnovu strechy čerpá farnosť z Rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky. Spolu s aktuálnymi opravami pripravuje Farnosť Kláštor pod Znievom a Občianske združenie Priatelia Znieva aj odborné podklady a posudky pre ďalšie rekonštrukčné práce. 

V roku 2017 bol zrealizovaný komplexný reštaurátorský výskum na fasádach celého areálu reštaurátorom Miroslavom Slúkom, ktorý určil primárnu podobu omietok a vzhľad fasád. Pôvodné omietky sa na objekte zachovali takmer v kompaktnej vrstve, na ktorej sa nachádzal biely vápenný náter. Pri obnove fasád tak bude možné v plnej miere rehabilitovať podobu kostola a kaplniek s ohradením z 1. pol. 18. stor., čím získa tento jedinečný barokový areál podobu z obdobia svojho vzniku. Reštaurátorský výskum bol zrealizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

 Kristína Zvedelová
-------------

Relikvia I. stupňa ex ossibus /z kosti/ bl. Títusa Zemana pre Farský kostol sv. Mikuláša v Kláštore pod Znievom. 

Bl. Títus Zeman, oroduj za nás v Kláštore pod Znievom, v Slovanoch a vo Vrícku!

-----------------

Do Kláštor pod Znievom sa vrátil Anjel strážca

 

Pieskovcová socha Anjela strážcu, ktorému pri nohách stojí malý chlapec, bola vyhotovená
z podnetu miestneho farára Ernesta Miškoviča v roku 1830 pre farskú školu v Kláštore pod Znievom. Farská škola sa nachádzala v poschodovej budove stojacej priamo oproti vstupu do farského kostola sv. Mikuláša. Túto budovu spolu so sochou zachytávajú aj dobové pohľadnice a fotografie. Počas totalitného režimu bola socha premiestnená do areálu farského kostola, kde došlo postupne k jej čiastočnej deštrukcii a viacerým neodborným zásahom, ktorými sa ich autori snažili sochu opraviť a prinavrátiť jej pôvodný výraz.

V roku 2013 sa farnosť v Kláštore pod Znievom vzhľadom na havarijný stav sochy a jej podstavca rozhodla pre komplexnú obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky, ktorá bola zreštaurovaná v Oblastných reštaurátorských ateliéroch v Bratislave Jozefom Hrvoľom a Petrom Pohankom s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Pri obnove bola v umelom kameni vyhotovená kópia podstavca s pilierom, na ktorý bola osadená socha Anjela strážcu s malým chlapcom. Zo súsošia boli odstránené všetky novodobé zásahy a na základe starých fotografií boli zrekonštruované chýbajúce časti krídla a ruky anjela.

Novoosadená socha Anjela strážcu bola slávnostne požehnaná v areáli farského kostola
sv. Mikuláša v nedeľu 22. októbra 2017 dp. Rastislavom Dzurjovčinom.

/Kristína Zvedelová/ 

 

Záhrada osobnosti Znieva

 

Nevšedný projekt, ako spropagovať osobnosti spojené s obcou, predstavili v Kláštore pod Znievom. V areáli Prepoštského kostola vznikla Záhrada osobností Znieva. Myšlienka bola predstavená širokej verejnosti v polovici augusta.

Autormi myšlienky sú miestny farár Štefan Hýrošš a správca zariadenia pre ľudí v núdzi Vladimír Maslák. „Kládli sme si otázku, ako vzdať hold ľuďom, ktorých život a dielo stojí za zmienku a ako na nich nezabudnúť. “ priblížil Maslák. Vhodné miesto tomuto nevšednému dielu našli v areáli niekdajšieho premonštrátskeho kláštora.

Prvá tabuľa bola venovaná donovi Titusovi Zemanovi, kňazovi – saleziánovi, ktorý v rokoch 1934/35 v Kláštore pod Znievom maturoval. Pre jeho angažovanosť v časoch komunizmu bol perzekvovaný a zomrel na následky väznenia a mučenia. V septembri ho pápež vyhlási za blahoslaveného. Tabuľu  slávnostne odhalil biskup Mons. Andrej Imrich, počas tradičnej Púte pod Znievom, ktorá sa každoročne koná okolo 15. augusta, sviatku Nanebovzatia Panny Márie.

Autor: František Koníček

 

sv. Anna

Dňa 23. júla 2017 z príležitosti sviatku sv. Anny dekan Vladimír Maslák, rektor Prepoštského kostola Panny Márie v Kláštore pod Znievom, požehnal po svätej omši sochu sv. Anny, ktorá sa nachádza v blízkosti obecného úradu. 
Kamenná socha je voľnou kópiou barokovej sochy, ktorá sa nachádza v kaštieľskom parku v Oponiciach. Jej autorom je sochár a reštaurátor Martin Mikuláš. Socha predstavuje sediacu ženu - sv. Annu, ktorá z otvorenej knihy učí malé dievča - Pannu Máriu. 
Rovnaký námet sv. Anny vyučujúcej Pannu Máriu sa nachádza aj na klenbe farského kostola sv. Mikuláša a na obraze v kaplnke sv. Anny pri ceste na Železničnú stanicu Kláštor pod Znievom. Súsošie financovali: Obec Kláštor pod Znievom, Farnosť Kláštor pod Znievom a OZ Priatelia Znieva. 
/šh/

 

KNIHA TURCA 2016

S našou knihou  JOZEF KLUCH: ZNIEVSKY RODÁK, NITRIANSKY BISKUP sme získali titul KNIHA TURCA 2016 !

Ďakujeme za všetky hlasy...

 

K jubileu nitrianskeho biskupa Jozefa Klucha vychádza nová publikácia

Pri príležitosti 190. výročia úmrtia nitrianskeho biskupa Jozefa Klucha farnosť Kláštor pod Znievom zostavila publikáciu, ktorá podrobne predstavuje jeho život, prácu a záujmy. Jozef Kluch sa narodil v roku 1748. Rozhodol sa pre štúdium teológie a filozofie, ktoré ukončil na Trnavskej univerzite, kde neskôr pôsobil aj ako profesor. Postupne zastával viaceré významné cirkevné funkcie, až bol v roku 1808 vymenovaný za nitrianskeho biskupa.

 

-----------

Po dokončení všetkých prác v interiéri kostola uviedol kostol 2. októbra 2016 do užívania dekan dekanátu Turčianske Teplice Mgr. Ľubomír Hudec.

Od 26. 6. 2012 prebiehala komplexná obnova Farského kostola sv. Mikuláša v Kláštore pod Znievom, ktorý bol postavený v 13. storočí a pozmenený mladšími stavebnými úpravami v 17. - 20. storočí. Do súčasnosti boli realizované rozsiahle stavebné, ale aj reštaurátorské práce a pamiatkové výskumy, ako napr. odvlhčenie kostola, rekonštrukcia osvetlenia, elektoroinštalácie a ozvučenia, výmena okien a dverí, výmaľba interiéru kostola, obnova dlažby a pod. Zreštaurované boli aj dve najstaršie gotické architektonické súčasti kostola - kamenný portál a kované gotické dvere. Reštaurovala sa takmer kompaktne zachovaná výmaľba pochádzajúca  z roku 1938, ktorá bola realizovaná maliarskou firmou Šrámek a syn z Banskej Štiavnice. Jej vyhotovenie v tom čase financovala v rozhodujúcej miere farnosť a na vznik obrazov, ktoré sú na klenbe, prispeli profesori, žiaci a spolky vtedajšieho znievskeho gymnázia. V súčasnosti ju reštauroval Mgr. Miroslav Slúka a Pavol Santa. Samotná rekonštrukcia trvala 51 mesiacov z čoho 12 mesiacov trvalo maľovanie kostola. Bolo odpracovaných viac ako 3000 brigádnických hodín. Do brigád sa zapájali všetky vekové kategórie veriacich a veľká vďaka patrí aj OZ Dobrý Pastier pod vedením vdp. dekana Vladimíra Masláka ako aj členom Jednoty dôchodcov pod vedením Jána Cincíka. Odborným garantom rekonštrukcie bola znievska rodáčka, historička umenia Mgr. Kristína Zvedelová PhD. Okrem darov veriacichdomácich, ako aj zo zahraničia na obnovu prispeli: Pápežská nadácia Papa Foundation, Konferencia biskupov Ameriky, Biskupstvo Banská Bystrica, Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, VÚC Žilina, Obec Kláštor pod Znievom, a Urbariát Kláštor pod Znievom.

Interiér kostola po obnove predstavuje jedinečnú ukážku riešenia sakrálneho priestoru zo začiatku 20. storočia, ktorá sa v súčasnej dobe stáva na území Slovenska raritou. Kostol poukazuje na dobový vkus  veriacich, výborne zvládnuté remeselné prevedenie nástennej maľby, ale aj cit pre zladenie dobového mobiliáru a novej výmaľby. Farár Kláštora pod Znievom Mgr. Štefan Hýrošš je vďačný predovšetkým Bohu, farníkom a všetkým dobrodincom. Pán Boh zaplať za pomoc! Prvú sv. omšu v kostole slávil diecézny banskobystrický biskup Marián Chovanec 11. septembra 2016, pri ktorej 61 birmovancov vyslúžil sviatosť birmovania. Po dokončení všetkých prác v interiéri kostola uviedol kostol 2. októbra 2016 do užívania dekan dekanátu Turčianske Teplice Mgr. Ľubomír Hudec.

 

Bývalý nitriansky biskup už má svoju alej v Kláštore pod Znievom

V piatok 17. júna 2016 sa rodákovi, čestnému občanovi obce Kláštor pod Znievom a bývalému nitrianskemu biskupovi Jozefovi Kluchovi (1748 - 1826) dostalo od obyvateľov obce, pri príležitosti 190. výročia jeho úmrtia, veľkého uznania. Uznesením Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom (zo dňa 17. júna 2016) bola pomenovaná aleja, ktorá lemuje oba brehy malého potoka, pretekajúceho stredom obce. Dostala názov Aleja biskupa Jozefa Klucha. Stalo sa tak na podnet farskej rady za starostky Eriky Cintulovej.

Súčasná aleja, ktorá sa nachádza v centrálnej časti obce Kláštor pod Znievom a jej neodmysliteľnou súčasťou, vznikla niekedy začiatkom 20. storočia. Práve v tomto období došlo k výrubu staršej aleje, ktorú tvorili prevažne topole čierne a zachytáva ich niekoľko historických pohľadníc. Nová aleja vznikla po oboch stranách potoka, ktorý tečie v celej dĺžke obce a pravdepodobne mala pôvodne spevňovať brehy tohto vodného toku. Súčasná podoba aleje je výsledkom postupného vysádzania viacerých druhov stromov, usporiadaných v dvoch pravidelných líniách.

Aleja pozostáva zo 120 stromov, medzi ktorými dominujú lipy a jasene, nachádza sa tu však aj niekoľko gaštanov, javorov a jarabín. Väčšina z nich rastie na tomto území 80 - 100 rokov. Stromy vytvárajú pôsobiaci mohutný pás zelene, na ktorom sa nachádza historická budova požiarnej zbrojnice a niekoľko kamenných plastík. V minulosti sa v aleji nachádzali aj vodné pumpy (studne) a menšie lávky cez potok, ktoré prepájali dve hlavné ulice obce.

--------------

Kaplnka sv. Jozefa

V nedeľu, 1. mája 2016, komunitná záhrada v Kláštore pod Znievom – Lazanoch opäť ožila a naplnila sa ľuďmi. Zišli sa pri príležitosti sviatku svätého Jozefa, ktorý je patrónom kaplnky, stojacej v strede záhrady. Táto sakrálna pamiatka bola postavená v roku 1890 z darov veriacich v Lazanoch a posvätená v roku 1891. Lazany boli v minulosti samostatná obec. Až v sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa pripojili ku Kláštoru pod Znievom. Podrobne túto udalosť spred 125 rokov opísal neznámy farník v Katolíckych novinách z roku 1891:

„K vybudovaniu tejto veľmi úhľadnej, v gotickom slohu postavenej kaplnky, dala v posledných dňoch svojho zbožného života, v r. 1888 - zosnulá v Pánu, Františka Štekláč, rod. Ország, občianka Lazian, ktorá na tento účel darovala 800 zl. Uvedená darovaná čiastka ale nepokryla všetky potrebné náležitosti, prispeli menovite ešte, ct. lazianski farníci, ktorí poskytli potrebné drevo a kameň, p. Jozef Volko daroval zvon a p. Johana Miko, ktorá okrem svojej štedrej podpory zorganizovala aj bohatú zbierku.Po takomto zabezpečení potrebného nákladu bolo postavenie zverené p. S. Briešťanskému, staviteľovi z Nemeckého Pravna, vyhotovenie oltára p. Štefanovi Farkašovi, učiteľovi tunajšej rezbárne. Maľovaný oltárny obraz a vnútorné vybavenie bolo získané v oltárnom spolku v Budínpešti.“

Aj za ostatné roky potrebovala kaplnka svojich novodbých dobrodincov, pretože sa na nej značne prejavil zub času. Preto bolo potrebné, aby sa podrobila rozsiahlej rekonštrukcii. Väčšinu financií na renováciu získala farnosť a občianske združenie Priatelia Znieva z rôznych grantov a od miestnych darcov. Množstvo práce vykonali dobrovoľníci a brigádnici, ktorí pracovail na obkopaní, osekaní a zabezpečení múrov proti vlhkosti. Postupne sa zrekonštruovala strecha, na ktorú bol položený nový štiepaný šindeľ. Taktiež bolo na novo oplechované čelo kaplnky a vežičky, rovnako bol novými techológiami ošetrený aj kríž. Postupne bol vynovený aj celý interiér: steny, podlaha, zreštaurovať sa podarilo oltár a hlavný obraz. Výjavy na stenách  predstavujú tri božské čnosti: vieru, nádej a lásku. Vo svojom príhovore spomenl tieto obrazce aj d.p. Štefan Hýrošš, miestny správca farnosti. Symboly troch čností: srdce, kotvu a kríž predstavil ako odkaz starých generácií, ktoré sa podieľali na stavbe kaplnky, pre nás – aby sme si zachovali vieru nádej i lásku.

Samotné požehnanie vykonal vdp. dekan Jozef Čeman, ktorý je vo svojom úctihodnom veku 94 rokov, najstarším kňazom banskobystrickej diecézy. V závere slávnosti miestny duchovný poďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili k obnove kaplnky. Predovšetkým vyzdvohol pomoc a odborné tútorstvo p. Kristíny Zvedelovej, ktorá svojou ochotnou pomocou značne prispela k zdarnému výsledku.

Po slávnostnej liturgii, korej predsedal Vdp. Vladimír Maslák, bolo pre zúčastnených pripravené pohostenie, ktoré pripravili šikovné lazianské gazdinky.

autor:   František Koníček

 

Farský kostol - oprava chóru a výroba nových drevených rámov

Drevený chór umiestnený v západnej časti kostola sa odborne nazýva empora. Keďže sa empora najčastejšie využíva ako miesto pre organ a spevácky chór, zaužívalo sa pre ňu v niektorých kostoloch aj pomenovanie chór. Vo farskom kostole sv. Mikuláša bola drevená empora viac krát opravovaná, pri umiestňovaní organu boli doplnené dva stĺpy, ktoré ju spevnili. V 70. rokoch 20. stor. získala celá drevená konštrukcia nové podbitie z červeného smreku, aby sa zabránilo prepadávaniu prachu z podlahy empory.

Pri rekonštrukcii kostola, ktorého podoba sa vracia do 30. rokov 20. stor. bolo nutné drevený obklad odstrániť, zrekonštruovať elektrické vedenie, ktoré sa pod ním nachádzalo, odstrániť mladšie stĺpy a obnoviť emporu v jej prvotnej podobe. Najskôr statik vypracoval návrh na spevnenie celej drevnej konštrukcie pomocou oceľových nosníkov, následne bola na empore vytvorená nová drevená podlaha, neskôr namorená a navoskovaná. Keďže vznikom novej podlahy došlo k jej zvýšeniu, na pôvodné zábradlie empory bude namontované zvýšené zábradlie s dreveným madlom. Umelecko-remeselná obnova celej drevenej konštrukcie bude realizovaná v priebehu nasledujúcich mesiacov.

Všetky práce na obnove empory  previedli ochotní dobrovoľníci, materiál bol zakúpený z dotácie Predsedu vlády SR.

Nové drevené rámy

V kostole a na Farskom úrade sa nachádza trojica obrazov, ktoré budú zavesené po rekonštrukcii vo farskom kostole. Všetky boli do súčasnosti bez drevených rámov, olemované jednoduchými lištami. Vyhotovením nových drevených rámov a obnovou obrazov sme sa rozhodli prinavrátiť im pôvodný vzhľad a honor. Vzhľadom na náročnosť samotných prác sme boli nútení výrobu drevených rámov objednať u umeleckého stolára. V súčasnosti sú rámy bez povrchovej úpravy, ošetrené základným náterom proti hnilobe a drevokaznému hmyzu. Obrazy budú do nových rámov osadené po zreštaurovaní.

Umelecko-remeselná výroba drevených rámov bola financovaná z dotácie Predsedu vlády SR.

------------------

Obnova Farského kostola sv. Mikuláša v Kláštore pod Znievom úspešne napreduje

Náročná komplexná obnova farského kostola sv. Mikuláša v Kláštore pod Znievom  sa v ostatných dvoch rokoch zameriava na umelecko-remeselnú obnovu výmaľby interiéru kostola, ktorá je rozdelená do troch hlavných etáp. V roku 2014 bol obnovený priestor svätyne, v roku 2015 centrálna časť lode a na rok 2016 je naplánovaná záverečná etapa, ktorá zahŕňa obnovu klenby nad západným chórom, priestoru predsiene, sakristie a podvežia.

Takmer kompaktne zachovaná výmaľba pochádza z roku 1938 a bola realizovaná maliarskou firmou Šrámek a syn z Banskej Štiavnice. Jej vyhotovenie financovala v rozhodujúcej miere farnosť a na vznik obrazov, ktoré sú na klenbe, prispeli profesori, žiaci a spolky vtedajšieho znievskeho gymnázia. V súčasnosti interiér kostola predstavuje jedinečnú ukážku riešenia sakrálneho priestoru zo  začiatku 20. storočia, ktorá sa v súčasnej dobe stáva na území Slovenska raritou, poukazuje na dobový vkus  a výborne zvládnuté remeselné prevedenie nástennej maľby.

Vzhľadom na niekoľko úprav a premalieb realizovaných v priebehu 2. polovice 20. stor. bol pôvodný koncept maľby výrazne zmenený, úplne zanikla výzdoba stien a pilastrov, ktoré nesú klenbu. Z tohoto dôvodu bol potrebný rozsiahly zásah, vyžadujúci si prácu reštaurátorov pod vedením Mgr. art. Miroslava Slúku. V ich úsilí im pomohli fotografie kostola z polovice 20. storočia, kedy mal kostol zachovanú výmaľbu z roku 1938, ale aj  dnes zaniknuté súčasi vnútorného zariadenia. Obnova nástennej maľby prebiehala vo viacerých fázach. Najskôr bolo potrebné odstrániť vrstvu prachu a mastnoty, všetky nepôvodné farebné vrstvy a zafixovať originál. V prípade sanačných omietok došlo k ich vybrúseniu a následnej úprave tak, aby bola totožná s omietkou klenieb. Pri odstránení mladších premalieb boli odkryté fragmenty pôvodnej výzdoby okolo okien, ale aj časti mramorovania, ktoré pokrýva celé plochy stien a pilastrov. Tieto boli opätovne zrekonštruované a namaľované na nové omietky. Zachované časti boli retušované, príp. doplnené podľa originálnych prvkov. V závere roka 2015 bola dokončená obnova klenby, na ktorej sa nachádzajú 4 samostatné obrazy: Sv. Anna vyučuje Pannu Máriu, Sv. Jozef s Ježiškom na rukách, sv. František z Assisi a Kristus na Olivovej Hore. Práve posledný spomenutý obraz bol výrazne poškodený vlhkosťou a neodborným premaľovaním, svojim vzhľadom vyčnieval spomedzi obrazov a rušil celkový dojem klenby. Až pri súčasnej obnove a návrate k pôvodnej farebnosti sa začlenil do celkového konceptu. Na príklade tejto časti výmaľby je najzreteľnejší rozdiel maľby pred a po obnove.

Prebiehajúca obnova farského kostola sv. Mikuláša by nebola možná vďaka výraznej finančnej podpore farníkov, grantov Ministerstva kultúry SR a Pápežskej nadácii Papal Foundation. 

/Kristína Zvedelová/

---------------

Historická oblátnica z 18. storočia

Počas vianočných sviatkov 2015 boli v ponuke Vianočné oblátky z Kláštora pod Znievom. Vzor oblátok bol vytvorený na základe historickej formy z 18. storočia, ktorú pôvodne vlastnili jezuiti z obce Kláštor pod Znievom a v súčasnosti sa nachádza v zbierkach Slovenského národného múzea v Bratislave /viď. obrázok/. Baroková oblátnica bola pôvodne určená na vyhotovenie hostií, používala sa však aj na pečenie oblátok.

Zobrazené scény na oblátnici: scéna Ukrižovaného Ježiša s nástrojmi umučenia (rebrík, kopija, kladivo), ako aj menšie „krúžky“ – formy na malé hostie.

-------------------

 

Reštaurovanie obrazu sv. Jána Nepomuckého a oprava kaplnky sv. Jozefa v Lazanoch.

 

Samotnému reštaurovaniu obrazu sv. Jána Nepomuckého predchádzalo podrobné preskúmanie a fotodokumentácia stavu pred reštaurovaním. Po vyňatí obrazu  z ozdobného rámu bolo vykonané očistenie povrchu maľby od  voľného prachového a mastného depozitu. Už pri prieskume bolo viditeľné, že farebná vrstva je po celej ploche pokrytá sieťou výrazných prasklín. Taktiež farebnú vrstvu pokrývala hrubá vrstva starého zožltnutého laku, ktorá výrazne menila kolorit obrazu. V sondách boli vykonané skúšky na učinnú zmes rozpúšťadiel, aby bolo možné starý lak odstrániť. Po odstránení laku v dolnej časti bola objavená signatúra a vročenie (datovanie) vzniku obrazu  “L.Seculin pinx Wien 1866“.

 

Zreštaurovaním obrazu došlo k rehabilitácii jeho primárnej podoby, odstráneniu všetkých poškodených a zdeformovaných častí, pričom tento proces priniesol aj nové poznatky o výtvarnom diele (meno autora obrazu).

Kaplnka sv. Jozefa v Lazanoch Už druhý rok pokračuje obnova kaplnky sv. Jozefa v Lazanoch a jej bezprostredného okolia, v ktorom bola v roku 2014 založená komunitná záhrada. V roku 2015 sa všetky práce sústredili na obnovu samotnej kaplnky, najmä na odstránenie vlhkosti a opravu strechy. Na jar sa nám počas sobotných brigád podarilo odstrániť zasolené a vlhké omietky v interiéri aj exteriéri kaplnky a demontovať kamennú dlažbu. Následne sme realizovali svojpomocne chemickú injektáž po celom obnove kaplnky.  V auguste 2015 bola kompletne zrekonštruovaná strecha kaplnky, na ktorú prispel sumou 3000 € Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis. Práce na streche a oplechovaní previedli Jaroslav Ozimý, Michal Veteška a Roman Orgoň z firmy Klampiarstvo Valko Štefan, Lazy pod Makytou, ktorá prinavrátila streche jej pôvodný vzhľad z konca 19. storočia. Namiesto pozinkovaného plechu bol na streche použitý drevený ručne štiepaný šindeľ a medený plech. Po obvode strechy sme osadili odkvapové žľaby, aby dažďová voda nestekala ku základom a na fasádu, čo spôsobovalo jej zavlhnutie. Do konca septembra plánujeme definitívne ukončiť obnovu strechy osadením vrcholového kríža, ako aj vrcholov postranných vežičiek, ktoré sa v súčasnosti vyrábajú v klampiarskej dielni.

--------------

20. máj 1837

Po 178 rokoch sme si pripomenuli deň 20. máj 1837, ktorý je známy tým, že v tento deň bol postavený kamenný kríž s ukrižovaným Kristom. Kríž sa nachádza povedľa hlavnej cesty v dolnej časti Kláštora pod Znievom.

Kamenný kríž s telom ukrižovaného Krista je situovaný na vyvýšenom kubickom sokli, zdobenom zuborezom. Na južnej strane sokla, orientovanej k hlavnej ulici, sa nachádza slovenský nápis, podľa ktorého dal kríž  postaviť v roku 1837 Matej Toček (Matias Tocsek). Okolo kríža sa nachádza záhradka,vymedzená kovaným zábradlím.

 

Obnovu kríža v roku 2014 previedol reštaurátor Mgr. art. Jan Janda a reštaurovanie v sume 5 840 € financoval: OZ Náš Turiec, ktorého predsedom je Mgr. Maroš Halahija.

Kríž bol požehnaný v ten istý deň 20. mája, však v tomto roku 2015, po večernej sv. omši, vdp. Rudolfom Olišom, výpomocným duchovným vo farnosti.

 

Doslovný nápis na kamennom kríži znie:

ZA RICHTARSTVA

PANA MATHIASA TOCSEK

VISTAVENE DNE

XX  MAIA ROKU1837

---------------

 

VZÁCNA NÁVŠTEVA

Jozef kardinál Tomko slúžil v našej farnosti v prepoštskom kostole Panny Márie nedeľnú sv. omšu dňa 19. 4. 2015.

-----------------------

Kaplnka sv. Jozefa v Lazanoch

 

Kaplnka sv. Jozefa v Lazanoch bola postavená a slávnostne vysvätená v roku 1891. Túto udalosť podrobne opísal aj neznámy farník v článku, ktorý vyšiel v Katolíckych novinách v tom istom roku. Začítajme sa do upraveného znenia:

 

,,Veľký deň učinil nám Pán", zvolali kláštorskí farníci, keď sa dňa 27. septembra 1891 konala vysviacka kaplnky ku cti sv. Jozefa. Kaplnka bola postavená vo filiálke Lazany. Takáto slávnosť sa v kláštorskej farnosti ešte nekonala a preto vyvolala ešte zbožnejšie pocity v mnohých srdciach príkladných a vždy obetavých katolíkov Turčianskeho dŕžavia. Dal by dobrotivý Boh, aby sa táto rozžiarená iskra rozhorela na rozsiahly, všeobecný plameň, dávajúci žiaru všetkému, čo je sväté, katolícke.

Podnet k vybudovaniu tejto veľmi úhľadnej, v gotickom slohu postavenej kaplnky, dala v posledných dňoch svojho zbožného života, v r. 1888 - zosnulá v Pánu, Františka Štekláč, rod. Ország, občianka Lazian, ktorá na tento účel darovala 800 zl. Uvedená darovaná čiastka ale nepokryla všetky potrebné náležitosti, prispeli menovite ešte, ct. lazianski farníci, ktorí poskytli potrebné drevo a kameň, p. Jozef Volko daroval zvon a p. Johana Miko, ktorá okrem svojej štedrej podpory zorganizovala aj bohatú zbierku.

Po takomto zabezpečení potrebného nákladu bolo postavenie zverené p. S. Briešťanskému, staviteľovi z Nemeckého Pravna, vyhotovenie oltára p. Štefanovi Farkašovi, učiteľovi tunajšej rezbárne. Maľovaný oltárny obraz a vnútorné vybavenie bolo získané v oltárnom spolku v Budínpešti.

Priebeh slávnostnej posviacky bol nasledovný: Vo farskom kostole vdp. František Schültheis predniesol kázeň, v ktorej objasnil význam slávnosti. Potom sa z kostola vydal slávnostný sprievod na čele s krížom, nasledovala školská mládež pod svojou zástavou, dievčatá s vencami a kyticami kvetov, potom príslušníci hasičského spolku, priemyselného spolku a ostatní veriaci farníci.

Sprievod sprevádzal vdp. František Schültheis vicearchidiakon, ktorý bol poverený vysviackou a vdp. Imrich Beníšek, miestny kaplán a katechéta. Slávnostný sprievod doprevádzal hlahol zvonov a spev cirkevných piesní s vhodnou hudbou až ku samotnej kaplnke, ktorá bola bohato vyzdobená. Slávnostný dojem dotvárali aj vysadené stromky, z pomedzi ktorých vyčnievala kaplnka. Po posviacke bola v kaplnke prvý krát slúžená slávnostná sv. omša, počas ktorej znela streľba z mažiarov a rozliehal sa nábožný spev zhromaždených veriacich. Po sv. omši sa slávnostný sprievod vrátil do farského kostola, kde nasledovali ďakovné služby Božie a udelenie požehnania s prevelebnou Oltárnou Sviatosťou.

Daj Bože, aby sa podobné slávnosti konali a rozširovali po širokom okolí kresťansko-katolíckeho sveta. /Napísal farník, Katolícke noviny z r. 1891/

 

V roku 2014 bola v okolí kaplnky založená komunitná záhrada. Dnes sa naše sily koncentrujú na obnovu samotnej kaplnky. Vďaka Nadačnému fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis sa podarilo občianskemu združeniu Priatelia Znieva s podporou Ivana Božeka (zamestnanca KIA Motors Slovakia) získať 3000 eúr na obnovu strechy kaplnky.

----------------------------

Reštaurovanie obrazu sv. Jána Nepomuckého v kostole sv. Mikuláša

 

(Rozmer rámu v – 125 cm, š – 90 cm; Rozmer obrazu v – 110 cm, š – 70 cm)

Obraz Jána Nepomuckého (olejomaľba na plátne) a jeho pozláteného dreveného rámu je darom nitrianskeho biskupa Jozefa Klucha (1748 - 1826), miestneho rodáka a dobrodinca, ktorému bolo v roku 2013 pri príležitosti 900. rokov od 1. písomnej zmienky o obci udelené čestné občianstvo in memoriam. Zreštaurovaním obrazu vzdávame poctu tomuto významnému rodákovi a zároveň si pripomíname jednu oblasť jeho dobročinnosti - darovanie umeleckých diel pre farnosť. Obraz je výrazne stmavnutý, plátno je mierne preliačené a pokryté drobnými vlásočnicovými prasklinami. Po obvode obrazu sa nachádzajú aj miesta s vypadanou farbou. Na drevenom ráme sú viditeľné mechanické poškodenia (odlomené časti ornamentov), zlátenie je takmer  úplne zošúchané a vnútorný rám bol dokonca neodborne natretý bielou farbou. Na reštaurovanie obrazu sme z VÚC Žilina získali 200 €

------------------------------

Nový erb Farnosti Kláštor pod Znievom

 

Popis erbu:

V modrom štíte dve skrížené strieborné biskupské berly prekryté zlatou sedemcípou hviezdou, sprevádzané hore tromi zlatými rondelmi, vpravo a vľavo tromi zlatými ľaliami a dole striebornou knihou so zlatou obálkou. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na čiernej šnúre na každej strane.

 

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu:

Modrá farba štítu je totožná s farbou erbu Banskobystrickej diecézy, erbu Dekanátu Turčianske Teplice, erbu Regiónu Turiec a erbu Obce Kláštor pod Znievom, ako aj Obcí Slovany a Vrícko, ktoré sú filiálkami farnosti. Kompozícia erbových figúr (berly + ľalie) je odvodená od erbu premonštrátov, ktorí v obci vybudovali kláštor a kláštorný kostol. Sedemcípa hviezda je symbolom Panny Márie, ktorej je zasvätený kláštorný kostol. Hviezda poukazuje, že Kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1250 je miestom s dodnes živou, vyše tristoročnou pútnickou tradíciou, ktorú založili Jezuiti, pôsobiaci v Kláštore pod Znievom od roku 1586. Symbolika Panny Márie sa nachádzala aj v pečati Locus credibilis Prepošstva Panny Márie premonštrátskeho kláštora i v erbe významného znievskeho rodáka, nitrianskeho biskupa Jozefa Klucha. Prekrížené strieborné biskupské berly tu zároveň vzdialene symbolizujú písmeno X, čo vyjadruje, že Farnosť Kláštor pod Znievom patrí do Banskobystrickej diecézy a istý čas bola aj sídlom dekanátu. Tri zlaté rondely sú atribútom sv. Mikuláša, patróna celej farnosti, ktorému je zasvätený farský kostol z roku 1260. Kniha je symbolom Prvého slovenského katolíckeho patronátneho gymnázia (1869 – 1874), ktoré sídlilo v Kláštore pod Znievom. Okrem významu Kláštora pod Znievom v národnom hnutí Slovákov v 19. st. môže byť kniha vnímaná aj ako symbol Diecéznej historickej knižnice biskupa Š. Moyzesa, ktorá tu sídli

 

Autor návrhu: MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

----------------

 


 

webygroup

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

19520825

Úvodná stránka