Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Zažili sme

Relikvia I. stupňa ex ossibus /z kosti/ bl. Títusa Zemana pre Farský kostol sv. Mikuláša v Kláštore pod Znievom. 

Bl. Títus Zeman, oroduj za nás v Kláštore pod Znievom, v Slovanoch a vo Vrícku!

 

Knihu o biskupovi Kluchovi predstavia v nedeľu na výstave Bibliotéka


Bratislava 10. novembra (TK KBS) Turčianska knižnica v Martine bude na výstave Bibliotéka prezentovať knihu " Jozef Kluch: Znievsky rodák, nitriansky biskup". Prezentácia sa uskutoční v nedeľu 12. novembra 2017 na výstavisku Incheba v Bratislave (medzi 11:00 a 12:00 h). V stánku knižnice, aj na prezentácii, návštevníci získajú aj propagačné materiály obce.

Publikáciu zostavala farnosť Kláštor pod Znievom pri príležitosti 190. výročia úmrtia nitrianskeho biskupa Jozefa Klucha. Predstavuje jeho život a dielo. Naša kniha nie je a ani nechce byť odbornou či vedeckou publikáciou. Jej prínos je v tom, že predstavuje človeka, ktorého život a hodnoty sú inšpiratívne aj dnes. Niť jeho životnej púte ponúka práve publikovaná pamätnica a predstavuje Jozefa Klucha ako znievskeho rodáka, teológa, učenca, významného dobrodinca a podporovateľa, milovníka umenia, kultúry a slovenského jazyka. Kniha pútavým spôsobom prezentuje portréty Jozefa Klucha, jeho činnosť, fotografie jeho osobných vecí, či dokonca umelecké predmety, ktoré počas svojho života nechal vyhotoviť a následne daroval rôznym farnostiam po celom Slovensku. Kniha mapuje aj miesta, kde tento významný znievsky rodák pôsobil, kde zanechal stopy, ako aj miesto jeho posledného odpočinku. Texty do pamätnice k významnému jubileu tohto velikána napísali Viliam Judák, Ladislav Belás a Štefan Hýrošš, zostavil František Koníček. 

TK KBS informoval Štefan Hýrošš
 

 

Do Kláštor pod Znievom sa vrátil Anjel strážca

 

Pieskovcová socha Anjela strážcu, ktorému pri nohách stojí malý chlapec, bola vyhotovená
z podnetu miestneho farára Ernesta Miškoviča v roku 1830 pre farskú školu v Kláštore pod Znievom. Farská škola sa nachádzala v poschodovej budove stojacej priamo oproti vstupu do farského kostola sv. Mikuláša. Túto budovu spolu so sochou zachytávajú aj dobové pohľadnice a fotografie. Počas totalitného režimu bola socha premiestnená do areálu farského kostola, kde došlo postupne k jej čiastočnej deštrukcii a viacerým neodborným zásahom, ktorými sa ich autori snažili sochu opraviť a prinavrátiť jej pôvodný výraz.

V roku 2013 sa farnosť v Kláštore pod Znievom vzhľadom na havarijný stav sochy a jej podstavca rozhodla pre komplexnú obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky, ktorá bola zreštaurovaná v Oblastných reštaurátorských ateliéroch v Bratislave Jozefom Hrvoľom a Petrom Pohankom s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Pri obnove bola v umelom kameni vyhotovená kópia podstavca s pilierom, na ktorý bola osadená socha Anjela strážcu s malým chlapcom. Zo súsošia boli odstránené všetky novodobé zásahy a na základe starých fotografií boli zrekonštruované chýbajúce časti krídla a ruky anjela.

Novoosadená socha Anjela strážcu bola slávnostne požehnaná v areáli farského kostola
sv. Mikuláša v nedeľu 22. októbra 2017 dp. Rastislavom Dzurjovčinom.

/Kristína Zvedelová/ 

 

Nový blahoslavený maturoval v Turci

 

V sobotu, 30. septembra 2017, bol blahorečený slovenský saleziánsky kňaz Titus Zeman, mučeník komunistického režimu. S odvahou a vierou znášal všetky hrôzy väzenia, nikdy neochaboval v nádeji, že dobro a pravda zvíťazí. Blahorečenie vo všeobecnosti znamená vyzdvihnutie konkrétneho človeka a príkladu jeho života. Vyhlásenie Slováka za blahoslaveného znamená jeho predstavenie veriacim nielen na Slovensku, ale na celom svete.

Život Titusa Zemana je spojený aj s naším regiónom. V Turci prežil časť svojich študentských rokov a na Rímskokatolíckom reálnom gymnáziu v Kláštore pod Znievom v školskom roku 1934/35 aj maturoval.

Salezián je ďalším v zozname slovenských blahoslavených mučeníkov z obdobia komunizmu. V roku 2003 pápež Ján Pavol II. blahorečil gréckokatolíckeho biskupa Vasiľa Hopka a rehoľnú sestru Zdenku Šelingovú.

/František Koníček/

 

18. deň v mesiaci
Premodlená adorácia zakončená sv. omšou bola pre všetkých prítomných  požehnaním.

Vyprosujeme, aby 18. dňa v mesiaci, na spomienku úmrtia sv. Margity sa v našom kostole schádzalo stále viac  a viac  veriacich.

Svätá Margita Uhorská ochraňuj nás, aj celú našu farnosť !

 

18 deň v mesiaci – deň modlitieb za farnosť

18. január je deň, kedy sa sv. Margita Uhorská narodila pre nebo. V tomto roku sme od J. Em. kardinála Pétra Erdő získali jej relikviu. Príchod relikvie sme oslávili veľkou slávnosťou spolu s Dobrovoľným hasičským zborom a pripomenuli si tak symbolický príchod Margity do rodného kraja po takmer 800 rokoch. Relikvia bola uložená na bočnom oltári vo Farskom kostole sv. Mikuláša v Kláštore pod Znievom. Tento oltár, ktorý bol podrobený rekonštrukcii, je zasvätený práve sv. Margite - rehoľníčke vznešeného pôvodu a horlivej služobnici chorým.

Vždy v 18. deň v mesiaci si chceme pripomenúť sv. Margitu a modliť sa za našu farnosť. Prijmite toto pozvanie na modlitbu za deti, mládež a členov našich rodín.

Modlitba za našu farnosť

Pane, prosíme Ťa, ochraňuj našu farnosť.
Posilni nás všetkých vo viere,
aby sme mohli nažívať v láske medzi sebou.

Prosíme Ťa o nádej
pre všetkých bratov a sestry našej farnosti,
aby prežívaním sviatostí
nachádzali pravé šťastie a vnútorný pokoj.

Daj nám odvahu,
aby sme svojou službou prispievali k jednote
a k tvorivému prežívaniu našej viery. Amen.

 

POMOC TOMÁŠOVI

 

Nič nie je horšie, ako keď vidí matka trpieť svoje dieťa. Paní Beckertová, matka Tomáša z Oslian, vie o tom svoje. Narodil sa s diagnózou, ktorá ho odsúdila na celoživotnú imobilitu. Jeho mama sa o neho stará 24 hodín denne, zatiaľ čo otec zarába na chod tejto ťažko skúšanej rodiny. Nie je to však vždy ľahké, pretože Tomáš leží celý deň na posteli. Preto potrebovali pomoc.

Tomáš súrne potreboval nový vozík, čo bolo finančne veľmi náročné. No rodine, ktorá spolu s pomocou kamarátov, rodiny, viacerých farností a aj gymnázia M. Galandu v Turčianskych Tepliciach nazbierali viac ako 70 vriec, sa čoskoro splní ich sen o čiastočnej chlapcovej mobilite. Vďaka novému pohyblivému kreslu sa Tomáš bude môcť dostať na záhradu, ulicu, do lesa, ale hlavne ku doktorom. Jeho rodičom to uľahčí a naďalej aj bude uľahčovať manipuláciu a pohyb so synom a taktiež zlepší kvalitu jeho života.

Všetci, čo chceli, mohli pomôcť. Hoci je podobných projektov veľa, moja škola, Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu sa rozhodla podporiť túto rodinu. V škole sme umiestnili zbernú nádobu a za prvý týždeň sa nám naplnila, čo hovorí o empatii našich študentov, pedagógov i nepedagogických pracovníkov našej školy. Verili sme, že aj naša pomoc mu uľahčí život. Som na mojich spolužiakov z celej školy hrdá, že každodenne plnili vrece s vrchnákmi, pýtali sa ako sa mu darí, či koľko vriec už je nazbieraných. Taktiež sa zbieralo aj v našej farnosti Kláštor pod Znievom, všetci farníci a rehoľné sestričky zo všetkých ich domov neúnavne nosili tašky a vrecia plné vrchnákov. Pomohlo aj OZ Dobrý Pastier. Pani Beckertová je veľmi vďačná a všetkým veľmi ďakuje za úprimnú empatiu, ktorú dobrí ľudia prejavili voči jej rodine.

Veríme, že všetky vrecia pomohli aspoň trochu znížiť ich každodenné trápenie a priblížiť Tomášovi život osemnásť ročného chlapca-muža. /Júlia Ovšáková/

 

Stretnutie rodín vo Vrícku!

 

Dňa 29.8. sa na podnet rodín z Vrícka uskutočnilo veľmi pekne celodenné stretnutie rodín. Stretli sme sa doobeda o 10.00 hod. na lúke za penziónom Pohoda. Pán farár Štefan Hýrošš otvoril toto stretnutie predstavením rodín cez svätých, ktorých máme v našom kostole. Spoznávať sme sa navzájom mohli aj vďaka súťažiam a hrám. Deti spoločne hľadali poklad cez splnené úlohy, ktoré boli zamerané na náš kostol. Na záver tohto krásneho dňa sme spoločne prežili svätú omšu obkolesení Vríčanskou prírodou.

Ďakujeme ešte raz všetkým rodinám, ktoré sa zapojili aj aktívne, hlavne za otvorenosť pánovi starostovi. Veríme, že sa podobné stretnutie podarí uskutočniť aj budúci rok. /sestry z Vrícka/ 

 

Záhrada osobnosti Znieva

 

Nevšedný projekt, ako spropagovať osobnosti spojené s obcou, predstavili v Kláštore pod Znievom. V areáli Prepoštského kostola vznikla Záhrada osobností Znieva. Myšlienka bola predstavená širokej verejnosti v polovici augusta.

Autormi myšlienky sú miestny farár Štefan Hýrošš a správca zariadenia pre ľudí v núdzi Vladimír Maslák. „Kládli sme si otázku, ako vzdať hold ľuďom, ktorých život a dielo stojí za zmienku a ako na nich nezabudnúť. “ priblížil Maslák. Vhodné miesto tomuto nevšednému dielu našli v areáli niekdajšieho premonštrátskeho kláštora.

Prvá tabuľa bola venovaná donovi Titusovi Zemanovi, kňazovi – saleziánovi, ktorý v rokoch 1934/35 v Kláštore pod Znievom maturoval. Pre jeho angažovanosť v časoch komunizmu bol perzekvovaný a zomrel na následky väznenia a mučenia. V septembri ho pápež vyhlási za blahoslaveného. Tabuľu  slávnostne odhalil biskup Mons. Andrej Imrich, počas tradičnej Púte pod Znievom, ktorá sa každoročne koná okolo 15. augusta, sviatku Nanebovzatia Panny Márie.

Autor: František Koníček

 

Púť pod Znievom 2017

 

Aj na tohtoročnú augustovú púť prišlo do Kláštora pod Znievom  veľa pútnikov  z blízka i z ďaleka. Spájala ich  modlitba, prosby aj poďakovanie Panne Márii za všetky dobra, ktoré  v živote dostávajú.

 Sväté omše celebrovali kňazi z iných farností, ktorí prijali pozvanie našich  kňazov  a putovali so svojimi farníkmi  z  Brusna,  z  Martina, Žiliny.  Pozvanie prijal aj Mons. Andrej  IMRICH spišský emeritný biskup, ktorý celebroval sobotňajšiu sv. omšu.

Pri tejto príležitosti, pri vchode do Prepoštského kostola  Panny Márie  odhalil tabuľu Don Titusovi Zemanovi, ako spomienku, že tento kňaz, ktorý bude v septembri  2017 blahorečený, maturoval na miestnom gymnáziu v roku 1935. Novokňaz z Bytče ktorý slúžil svätú omšu v nedeľu, udelil pútnikom novokňazské  požehnanie.

K Lurdskej kaplnke sme putovali v sobotu ráno od farského kostola sv. Mikuláša. Spievali sa mariánske piesne, modlil sa svätý ruženec a cestou na

kalváriu  Krížová cesta so zastaveniami o živote a diele Don Titusa Zemana.

Sväté omše svojim spevom doprevádzali speváci - chlapi z Martina,

aj  spevácky zbor z Vrícka. Pekným spevom sa nedal zahanbiť ani miestny spevácky zbor mladých.

O občerstvenie pútnikov sa už tradične  postaralo vedenie a klienti z o.z. Dobrý pastier .

Financie, získané predajom knihy, kalendárov na rok 2018 a oplátok ktoré napiekli farníčky, budú použité na opravu farského kostola.

Prežili sme požehnaný čas na požehnanom mieste a o rok dovidenia na púti v Kláštore pod Znievom, pri Milosrdnom obraze  Panny Márie. /  E. Kováčiková   /

 

Farský denný tábor 2017 „Putovanie s Mojžišom“.

 

V čase 7. - 11.8.2017 prebiehal v Kláštore pod Znievom farský denný tábor „Putovanie s Mojžišom“. O nabitý program, vtiahnutie detí do príbehu Mojžiša a zábavu počas celého týždňa sa postarali mladí z farnosti.
Do tábora sa prihlásilo 50 detí a za dlhých 40 rokov sme ako izraelský národ doputovali do zasľúbenej Zeme. Cestou sme súťažili na faraónovej olympiáde, prekonali 10 egyptských rán, navštívili kapucínov v Kremnických Baniach, stanovali a opekali na území Znievskeho dvora, zaslúžili si od Mojžiša desatoro a nakoniec sme oslávili príchod do zasľúbenej Zeme obedom a odovzdávaním diplomov na Lúrdskej.
Ďakujeme pani starostke, výborným kuchárkam, vedeniu Znievskeho dvora a všetkým, ktorí nás akokoľvek podporili.

/Juraj Hodál/

 

POĎAKOVANIE 

Ďakujem Oz Dobrý Pastier za dobrú spoluprácu pri organizovaní púte. Veľká vďaka upratujúcim a zdobiacim kostol, farskej rade, kostolníčkam, organistom, miništrantom a pomáhajúcim pri púti. Ďakujem farníčkam za napečenie oplátok a koláčov pre pútnikov. Nech to Pán premení na dobré duchovné ovocie.

 

Ďakujem mládeži z farnosti za program a trávený čas s deťmi vo farskom tábore. Ďakujem aj Obci Kláštor pod Znievom, ako aj aktívnym rodičom a priaznivcom farnosti za materiálnu či finančnú pomoc. Veľká vďaka aj kuchárkam. 

 

sv. Anna

Dňa 23. júla 2017 z príležitosti sviatku sv. Anny dekan Vladimír Maslák, rektor Prepoštského kostola Panny Márie v Kláštore pod Znievom, požehnal po svätej omši sochu sv. Anny, ktorá sa nachádza v blízkosti obecného úradu. 
Kamenná socha je voľnou kópiou barokovej sochy, ktorá sa nachádza v kaštieľskom parku v Oponiciach. Jej autorom je sochár a reštaurátor Martin Mikuláš. Socha predstavuje sediacu ženu - sv. Annu, ktorá z otvorenej knihy učí malé dievča - Pannu Máriu. 
Rovnaký námet sv. Anny vyučujúcej Pannu Máriu sa nachádza aj na klenbe farského kostola sv. Mikuláša a na obraze v kaplnke sv. Anny pri ceste na Železničnú stanicu Kláštor pod Znievom. Súsošie financovali: Obec Kláštor pod Znievom, Farnosť Kláštor pod Znievom a OZ Priatelia Znieva. 
/šh/

 

sv. Cyrila a Metoda

V Kláštore pod Znievom už tradične, na sviatok sv. Cyrila a Metoda,  sa slúži svätá omša pod hradom Zniev.  Telo si rozcvičíme  hodinovým  výstupom do mierneho kopca a  na svätej omši pri kaplnke sv. Margity, pookreje zase naša duša. Tohtoročnú svätú omšu celebroval novokňaz  dp. Michal Mesjar, rodák z Martina,  pôsobiaci v Považskej Bystrici. Veriaci prijali novokňazské požehnanie, uctili si relikviu svätej Margity a na cestu domov nechýbal na posilnenie dobrý guľáš, ktorý navarili miestni hasiči.

Siedmy rok sa schádzame, mladí i starší, prídu  viacerí kňazi a rádové sestry z Vrícka, hudobníci aj speváci. Takto sa vzájomne posilňujeme vo viere a spoločne prosíme: „Dedičstvo Otcov zachovaj nám Pane!“

 

 / E.Kováčiková/

-------------

Mesiac jún je zasvätený úcte Ježišovho Srdca

 

Tak ako si ho veriaci pripomínajú každý prvý piatok v mesiaci, tak má v júni zvlášť svoj sviatok.  Zásluhu na zavedení  tohto sviatku má Margita Mária Alacoque,

Pochádza z Francúzska a žila v 17.storočí. Jej život  reholníčky  sprevádzali mnohé mystické zážitky, týkali sa rozšírenia úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Odohrali sa v priebehu necelých dvoch rokov. V roku 1690 zomrela ako 43 ročná. V roku 1864 ustanovil pápež Pius  IX. sviatok  Najsvätejšieho  Srdca pre celú cirkev. V roku 1864 ten istý pápež vyhlásil Margitu Máriu Alacoque za blahoslavenú a v roku 1920 pápež Benedikt XV. aj za svätú.

 

V piatok 23. júna, na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vyše 70 pútnikov z našej farnosti  sa zúčastnilo púte do Litavy, kde je centrum Bratstva Božského Srdca Ježišovho. Sprevádzali nás naši kňazi, rádové sestričky z Vrícka a prvoprijímajúce deti s mamami, čo bolo požehnaním pre nás ostatných. Slávnostnú svätú omšu slúžil Mons Tomáš Galis - žilinský diecézny biskup za prítomnosti veľkého množstva kňazov a pútnikov z celého Slovenska. Pripomenuli sme si aj 100.výročie fatimských zjavení a blížiace sa 70.výročie zasvätenia Slovenska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré bude obnovené 5.júla 2017, na sviatok svätého Cyrila a Metoda v Nitre.

 

                    Božské Srdce buď s nami, kráľuj, panuj nad nami,

                    nech sa v našej rodine, život viery rozvinie!

 

                                              / E.Kováčiková /

-----------

KNIHA TURCA 2016

S našou knihou  JOZEF KLUCH: ZNIEVSKY RODÁK, NITRIANSKY BISKUP sme získali titul KNIHA TURCA 2016 !

Ďakujeme za všetky hlasy...

 

----------

DEŇ ZEME

Na Deň Zeme 22. apríla 2017 sa do Kláštorských rajónov zapojila aj detská skupina pod vedením mladých z farnosti. Neodradilo nás ani daždivé počasie, keďže sme mohli využiť spoločenskú miestnosť na fare, a keď sme potrebovali, tak nám na chvíľu vyšlo slniečko a zasadili sme levandule, azalky a iné kvety.

Síce sme nezbierali odpadky, ale deti mali nabitý program, kde sa okrem zábavy pri súťažení dozvedeli aj niečo nové o ochrane prírody a separovaní. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli s organizovaním a samozrejme deťom, ktoré prišli.

 

------------

VEĽKÝ PIATOK - KRÍŽOVÁ CESTA

Tento rok na Veľký Piatok /14. apríla 2017/ sa konala Krížová cesta ulicami Kláštora pod Znievom. Začala pred kostolom Panny Márie a jej 14. zastavenie bolo pred cintorínom. Krížová cesta bola venovaná donovi Títusovi Zemanovi, ktorý bude /30. septembra/ v tomto roku blahorečený a s Kláštorom pod Znievom ho spája, že tu v školskom roku 1934/1935 na znievskom katolíckom gymnáziu maturoval.

 

https://www.youtube.com/watch?v=sMdOV36w5EA

 

---------------

PUBLIKÁCIA JOZEF KLUCH: ZNIEVSKY RODÁK, NITRIANSKY BISKUP

V SÚŤAŽI KNIHA TURCA 2016

Pamätnica o rodákovi z našej obce sa dostala do nominácií súťaže Kniha Turca 2016. Publikácia predstavuje život biskupa, jeho záujmy a prácu.

Zahlasujte za túto knihu ako za najkrajšiu a najzaujímavejšiu knihu regiónu Turiec prostredníctvom online formulára dostupného na adrese:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEKqb3aSkNco7PzwT9dJ7dOd1-RVU09w84HxP44xzdGgYwYw/viewform#start=openform alebo cez hlasovací lístok v spodnej časti.

Po vypísaní ho prosím prineste do stredy do farského kostola, alebo ho odovzdajte v Turčianskej knižnici (Divadelná 5, Martin) a v jej pobočkách na Severe, v Priekope, na Ľadovni a v Záturčí.

Aby bolo hlasovanie platné, je potrebné vybrať knihu z kategórie odborná literatúra (tam je zaradená publikácia o J. Kluchovi) a tiež z kategórie beletria. Hlasovanie prebieha do 7. apríla 2017.

----------------

Pár pekných spomienok na záver roka 2016

 

Uplynulo len niekoľko mesiacov, keď sme 11. septembra 2016 vítali diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca a prežívali sviatosť birmovania a zároveň otvorili po rekonštrukcii farský kostol sv. Mikuláša.

 

Za účasti vdp. dekana Ľubomíra Hudeca sme ďakovali Pánu Bohu za úrodu a štvorročnú prácu ako aj za pomoc mnohých obetavých ľudí pri tejto ukončenej rekonštrukcii interieru kostola.

 

Ešte v nás žije spomienka na Zbor slovenských učiteľov, ktorí dňa 16. 10. 2016 poctili svojou prítomnostou našu farnosť a aktívne sa zapojili do nedeľnej svätej omše po ktorej sa uskutočnil koncert.

 

Niečo výnimočné sme zažili 6. 11. 2016 keď, honorárny dekan Jozef Čeman oslávil vo farskom kostole 95 rokov života.

 

Požehnaním kaplnky Božieho milosrdenstva sme si 19. 11. 2016 zakonzervovali spomienku na Mimoriadny rok Milosrdenstva vyhlásený Svätým Otcom Františkom a na bránu Milosrdenstva v našom Prepoštskom kostole Panny Márie, ktorú určil otec biskup Marián.

 

Opäť sa našli obetavci a v spolupráci s Miestnym spolkom SČK v Slovanoch darovali pred Vianocami hygienické potreby a trvanlivé potraviny OZ Dobrý Pastier.

 

Z vďačnosti sme poďakovali žiakom a pedagógom ZŠ s MŠ A. Bernoláka v Martine za príspevok 1200 eur.

 

Vo farskom kostole sme od prvej adventnej nedele uviedli do služby nových kostolníkov, staronovú zvonárku a 10 upratovacích skupín.

 

Farská zabíjačka bola spojená s poďakovaním za modlitby, finančnú a materiálnu podporu pri rekonštrukcii interiéru kostola sv. Mikuláša.

 

Okrem adventných vencov v kostole sme požehnali pred farským kostolom veľký adventný veniec, ktorý sa postupne rozsvietil. Na Božie narodenie sme sa potešili pekným novým Betlehemom – sochami v životnej veľkosti pred kostolom a taktiež novej knihe pod názvom Jozef Kluch Znievsky rodák a Nitriansky biskup.

 

Polnočná sv. omša sa niesla v duchu pekných spevov a nechýbal ani Živý Betlehem, tentokrát v Prepoštskom kostole Panny Márie, keďže bolo nepriaznivé počasie. Aj deti vo Vrícku mali peknú jasličkovú pobožnosť.

 

Deti a sprevádzajúce osoby v počte 30 sa obetovali a aj v tomto roku s Dobrou Novinou navštívili 76 rodín /Kláštor pod Znievom 49; Slovany 14; Vrícko 13 a vyzbierali pre najchudobnejších

1 262,41 eur.

 

K jubileu nitrianskeho biskupa Jozefa Klucha vychádza nová publikácia

Pri príležitosti 190. výročia úmrtia nitrianskeho biskupa Jozefa Klucha farnosť Kláštor pod Znievom zostavila publikáciu, ktorá podrobne predstavuje jeho život, prácu a záujmy. Jozef Kluch sa narodil v roku 1748. Rozhodol sa pre štúdium teológie a filozofie, ktoré ukončil na Trnavskej univerzite, kde neskôr pôsobil aj ako profesor. Postupne zastával viaceré významné cirkevné funkcie, až bol v roku 1808 vymenovaný za nitrianskeho biskupa.

Podrobnosti zo životnej púte Jozefa Klucha ponúka práve publikovaná pamätnica, ktorá predstavuje znievskeho rodáka ako teológa, učenca, dobrodinca, milovníka umenia, kultúry a slovenského jazyka, významného donátora a stavebníka. Kniha pútavým spôsobom prezentuje portréty Jozefa Klucha, jeho činnosť, viaceré osobné veci, či dokonca umelecké predmety, ktoré počas svojho života nechal vyhotoviť a následne daroval rôznym farnostiam po celom Slovensku. Podrobne mapuje aj miesta, kde tento významný znievsky rodák pôsobil, ako aj miesto jeho posledného odpočinku. 

Texty do pamätnice k významnému jubileu nitrianskeho biskupa Jozefa Klucha napísali Viliam Judák, Ladislav Belás a Štefan Hýrošš s maximálnym využitím pôvodných dobových prameňov.

/Farský úrad Kláštor pod Znievom (Štefan Hýrošš)/

 

Sirota spod Znieva

 

Už pretieklo vody odvtedy vo Vríci,

keď na svet prišiel Jožko v biednučkej svetlici...

Ubehlo nemnoho mesiacov života

a z malého chlapca už bola sirota!

 

Mal to veru ťažké od samého začiatku,

keď prebíjal sa svetom v Kláštore - na Riadku,

bez mamy, bez otca, hlad ho nocou budil,

našťastie sa našlo zopár dobrých ľudí,

ktorí dopomohli chudobnej sirote,

zľahčili bremeno v neľahkom živote,

ktorý až do kostí sa Jožka dotýkal,

málokedy mohol cítiť chuť chlebíka,

no,Božia prozreteľnosť ho viedla dozaista,

aby už ako malý mohol spoznať Krista,

učil sa a rástol pre Boží poriadok,

jedného dňa mladík prerástol i Riadok...

 

Za Božím volaním vybral sa do sveta

no na to, odkiaľ vzišiel, navždy si pamätal...

Horlivý, poslušný pre každú úlohu,

vedel, že cez ľudí chce slúžiť Pánu Bohu.

 

A Božia milosť preňho nebola nikdy skúpa...

A preto vyvolili ho v Nitre za biskupa...

Aj v tomto poslaní predčil svoju dobu,

podporil rodákov a najmä chudobu,

nezabudol nikdy na svoje korene,

mnohých z tých žobrákov poznal aj po mene...

 

Vždy sa v ňom pre dobro cit lásky prebúdzal,

Keď navštívil ľudí, ktorých stihla núdza...

Možno spomenul si na svoj rodný Riadok...

Z ktorého načerpal pre Boží poriadok...

 

Už pretieklo vody v Kláštore vo Vríci

Keď narodil sa chlapec v maličkej svetlici.

V mene Otca, Syna i Svätého Ducha

Modlíme sa vďačne za biskupa Klucha!

 

Igor Mikula

 

-----------

6. 11. 2016  -  blahoželanie vo Farskom kostole sv. Mikuláša vdp. dekanovi Jozefovi Čemanovi

k 95. narodeninám.

Prajeme mu veľa Božieho požehnanie, milosti a zdravia.

--------------

Po dokončení všetkých prác v interiéri kostola uviedol kostol 2. októbra 2016 do užívania dekan dekanátu Turčianske Teplice Mgr. Ľubomír Hudec.

Od 26. 6. 2012 prebiehala komplexná obnova Farského kostola sv. Mikuláša v Kláštore pod Znievom, ktorý bol postavený v 13. storočí a pozmenený mladšími stavebnými úpravami v 17. - 20. storočí. Do súčasnosti boli realizované rozsiahle stavebné, ale aj reštaurátorské práce a pamiatkové výskumy, ako napr. odvlhčenie kostola, rekonštrukcia osvetlenia, elektoroinštalácie a ozvučenia, výmena okien a dverí, výmaľba interiéru kostola, obnova dlažby a pod. Zreštaurované boli aj dve najstaršie gotické architektonické súčasti kostola - kamenný portál a kované gotické dvere. Reštaurovala sa takmer kompaktne zachovaná výmaľba pochádzajúca  z roku 1938, ktorá bola realizovaná maliarskou firmou Šrámek a syn z Banskej Štiavnice. Jej vyhotovenie v tom čase financovala v rozhodujúcej miere farnosť a na vznik obrazov, ktoré sú na klenbe, prispeli profesori, žiaci a spolky vtedajšieho znievskeho gymnázia. V súčasnosti ju reštauroval Mgr. Miroslav Slúka a Pavol Santa. Samotná rekonštrukcia trvala 51 mesiacov z čoho 12 mesiacov trvalo maľovanie kostola. Bolo odpracovaných viac ako 3000 brigádnických hodín. Do brigád sa zapájali všetky vekové kategórie veriacich a veľká vďaka patrí aj OZ Dobrý Pastier pod vedením vdp. dekana Vladimíra Masláka ako aj členom Jednoty dôchodcov pod vedením Jána Cincíka. Odborným garantom rekonštrukcie bola znievska rodáčka, historička umenia Mgr. Kristína Zvedelová PhD. Okrem darov veriacichdomácich, ako aj zo zahraničia na obnovu prispeli: Pápežská nadácia Papa Foundation, Konferencia biskupov Ameriky, Biskupstvo Banská Bystrica, Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, VÚC Žilina, Obec Kláštor pod Znievom, a Urbariát Kláštor pod Znievom.

Interiér kostola po obnove predstavuje jedinečnú ukážku riešenia sakrálneho priestoru zo začiatku 20. storočia, ktorá sa v súčasnej dobe stáva na území Slovenska raritou. Kostol poukazuje na dobový vkus  veriacich, výborne zvládnuté remeselné prevedenie nástennej maľby, ale aj cit pre zladenie dobového mobiliáru a novej výmaľby. Farár Kláštora pod Znievom Mgr. Štefan Hýrošš je vďačný predovšetkým Bohu, farníkom a všetkým dobrodincom. Pán Boh zaplať za pomoc! Prvú sv. omšu v kostole slávil diecézny banskobystrický biskup Marián Chovanec 11. septembra 2016, pri ktorej 61 birmovancov vyslúžil sviatosť birmovania. Po dokončení všetkých prác v interiéri kostola uviedol kostol 2. októbra 2016 do užívania dekan dekanátu Turčianske Teplice Mgr. Ľubomír Hudec.

 

SVIATOSŤ BIRMOVANIA.

Farnosť Kláštor pod Znievom.

Dňa 11. septembra 2016.

Počet birmovancom 62.

Vysluhovateľ Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup.

 

------

Ďakujeme aj za krásne chvíle v Litave na púti k Božskému Srdcu Ježišovmu /1. jún/, za príjemné stretnutie na sv. omši, pri kaplnke sv. Antona vo Vrícku /13. jún/ a 5. júla na sviatok sv. Cyrila a Metoda pri kaplnke sv. Margity pod hradom Zniev.

------

Bývalý nitriansky biskup už má svoju alej v Kláštore pod Znievom

V piatok 17. júna 2016 sa rodákovi, čestnému občanovi obce Kláštor pod Znievom a bývalému nitrianskemu biskupovi Jozefovi Kluchovi (1748 - 1826) dostalo od obyvateľov obce, pri príležitosti 190. výročia jeho úmrtia, veľkého uznania. Uznesením Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom (zo dňa 17. júna 2016) bola pomenovaná aleja, ktorá lemuje oba brehy malého potoka, pretekajúceho stredom obce. Dostala názov Aleja biskupa Jozefa Klucha. Stalo sa tak na podnet farskej rady za starostky Eriky Cintulovej.

Súčasná aleja, ktorá sa nachádza v centrálnej časti obce Kláštor pod Znievom a jej neodmysliteľnou súčasťou, vznikla niekedy začiatkom 20. storočia. Práve v tomto období došlo k výrubu staršej aleje, ktorú tvorili prevažne topole čierne a zachytáva ich niekoľko historických pohľadníc. Nová aleja vznikla po oboch stranách potoka, ktorý tečie v celej dĺžke obce a pravdepodobne mala pôvodne spevňovať brehy tohto vodného toku. Súčasná podoba aleje je výsledkom postupného vysádzania viacerých druhov stromov, usporiadaných v dvoch pravidelných líniách.

Aleja pozostáva zo 120 stromov, medzi ktorými dominujú lipy a jasene, nachádza sa tu však aj niekoľko gaštanov, javorov a jarabín. Väčšina z nich rastie na tomto území 80 - 100 rokov. Stromy vytvárajú pôsobiaci mohutný pás zelene, na ktorom sa nachádza historická budova požiarnej zbrojnice a niekoľko kamenných plastík. V minulosti sa v aleji nachádzali aj vodné pumpy (studne) a menšie lávky cez potok, ktoré prepájali dve hlavné ulice obce.

 

Pešia púť na Kýčeru 2016

Kríž v sedle pod Hnilickou Kýčerou je miesto, kde sa už desať rokov stretávajú veriaci, aby spoločne strávili príjemný čas v prírode a duchovne sa posilnili spoločnou modlitbou a slávením liturgie. Pútnici sa sem schádzajú zo všetkých strán a dedín, väčšina putuje pešo, niektorí nadšenci na bicykloch. Stalo sa už tradíciou, že sa 8.mája vydávame na púť aj z našej farnosti Kláštor pod Znievom. Vždy sa nájde skupinka odvážlivcov, ktorí oprášia svoje turistické topánky a vydajú sa na cestu. Tento rok sme sa rozhodli pre skutočnú púť, bez uľahčovania, pretože sme štartovali spred brány milosrdenstva, spred kostola Panny Márie.

 

Kaplnka sv. Jozefa

V nedeľu, 1. mája 2016, komunitná záhrada v Kláštore pod Znievom – Lazanoch opäť ožila a naplnila sa ľuďmi. Zišli sa pri príležitosti sviatku svätého Jozefa, ktorý je patrónom kaplnky, stojacej v strede záhrady. Táto sakrálna pamiatka bola postavená v roku 1890 z darov veriacich v Lazanoch a posvätená v roku 1891. Lazany boli v minulosti samostatná obec. Až v sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa pripojili ku Kláštoru pod Znievom. Podrobne túto udalosť spred 125 rokov opísal neznámy farník v Katolíckych novinách z roku 1891:

„K vybudovaniu tejto veľmi úhľadnej, v gotickom slohu postavenej kaplnky, dala v posledných dňoch svojho zbožného života, v r. 1888 - zosnulá v Pánu, Františka Štekláč, rod. Ország, občianka Lazian, ktorá na tento účel darovala 800 zl. Uvedená darovaná čiastka ale nepokryla všetky potrebné náležitosti, prispeli menovite ešte, ct. lazianski farníci, ktorí poskytli potrebné drevo a kameň, p. Jozef Volko daroval zvon a p. Johana Miko, ktorá okrem svojej štedrej podpory zorganizovala aj bohatú zbierku.Po takomto zabezpečení potrebného nákladu bolo postavenie zverené p. S. Briešťanskému, staviteľovi z Nemeckého Pravna, vyhotovenie oltára p. Štefanovi Farkašovi, učiteľovi tunajšej rezbárne. Maľovaný oltárny obraz a vnútorné vybavenie bolo získané v oltárnom spolku v Budínpešti.“

Aj za ostatné roky potrebovala kaplnka svojich novodbých dobrodincov, pretože sa na nej značne prejavil zub času. Preto bolo potrebné, aby sa podrobila rozsiahlej rekonštrukcii. Väčšinu financií na renováciu získala farnosť a občianske združenie Priatelia Znieva z rôznych grantov a od miestnych darcov. Množstvo práce vykonali dobrovoľníci a brigádnici, ktorí pracovail na obkopaní, osekaní a zabezpečení múrov proti vlhkosti. Postupne sa zrekonštruovala strecha, na ktorú bol položený nový štiepaný šindeľ. Taktiež bolo na novo oplechované čelo kaplnky a vežičky, rovnako bol novými techológiami ošetrený aj kríž. Postupne bol vynovený aj celý interiér: steny, podlaha, zreštaurovať sa podarilo oltár a hlavný obraz. Výjavy na stenách  predstavujú tri božské čnosti: vieru, nádej a lásku. Vo svojom príhovore spomenl tieto obrazce aj d.p. Štefan Hýrošš, miestny správca farnosti. Symboly troch čností: srdce, kotvu a kríž predstavil ako odkaz starých generácií, ktoré sa podieľali na stavbe kaplnky, pre nás – aby sme si zachovali vieru nádej i lásku.

Samotné požehnanie vykonal vdp. dekan Jozef Čeman, ktorý je vo svojom úctihodnom veku 94 rokov, najstarším kňazom banskobystrickej diecézy. V závere slávnosti miestny duchovný poďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili k obnove kaplnky. Predovšetkým vyzdvohol pomoc a odborné tútorstvo p. Kristíny Zvedelovej, ktorá svojou ochotnou pomocou značne prispela k zdarnému výsledku.

Po slávnostnej liturgii, korej predsedal Vdp. Vladimír Maslák, bolo pre zúčastnených pripravené pohostenie, ktoré pripravili šikovné lazianské gazdinky.

autor:   František Koníček

 

Farský kostol - oprava chóru a výroba nových drevených rámov

Drevený chór umiestnený v západnej časti kostola sa odborne nazýva empora. Keďže sa empora najčastejšie využíva ako miesto pre organ a spevácky chór, zaužívalo sa pre ňu v niektorých kostoloch aj pomenovanie chór. Vo farskom kostole sv. Mikuláša bola drevená empora viac krát opravovaná, pri umiestňovaní organu boli doplnené dva stĺpy, ktoré ju spevnili. V 70. rokoch 20. stor. získala celá drevená konštrukcia nové podbitie z červeného smreku, aby sa zabránilo prepadávaniu prachu z podlahy empory.

Pri rekonštrukcii kostola, ktorého podoba sa vracia do 30. rokov 20. stor. bolo nutné drevený obklad odstrániť, zrekonštruovať elektrické vedenie, ktoré sa pod ním nachádzalo, odstrániť mladšie stĺpy a obnoviť emporu v jej prvotnej podobe. Najskôr statik vypracoval návrh na spevnenie celej drevnej konštrukcie pomocou oceľových nosníkov, následne bola na empore vytvorená nová drevená podlaha, neskôr namorená a navoskovaná. Keďže vznikom novej podlahy došlo k jej zvýšeniu, na pôvodné zábradlie empory bude namontované zvýšené zábradlie s dreveným madlom. Umelecko-remeselná obnova celej drevenej konštrukcie bude realizovaná v priebehu nasledujúcich mesiacov.

Všetky práce na obnove empory  previedli ochotní dobrovoľníci, materiál bol zakúpený z dotácie Predsedu vlády SR.

Nové drevené rámy

V kostole a na Farskom úrade sa nachádza trojica obrazov, ktoré budú zavesené po rekonštrukcii vo farskom kostole. Všetky boli do súčasnosti bez drevených rámov, olemované jednoduchými lištami. Vyhotovením nových drevených rámov a obnovou obrazov sme sa rozhodli prinavrátiť im pôvodný vzhľad a honor. Vzhľadom na náročnosť samotných prác sme boli nútení výrobu drevených rámov objednať u umeleckého stolára. V súčasnosti sú rámy bez povrchovej úpravy, ošetrené základným náterom proti hnilobe a drevokaznému hmyzu. Obrazy budú do nových rámov osadené po zreštaurovaní.

Umelecko-remeselná výroba drevených rámov bola financovaná z dotácie Predsedu vlády SR.

-------------

 

Príležitostná pečiatka k Svätému roku milosrdenstva

V Kláštore pod Znievom vydali pečiatku k Svätému roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František. Svätý otec v dokumente, ktorým vyhlásil milostivý rok pripomína, že každý človek je povolaný žiť milosrdenstvo, pretože najprv bolo milosrdenstvo preukázané voči nám. Preto nesmieme zabúdať na biblický obraz milosrdného Boha – Otca, ktorý nás učí odpúšťať. Odpúšťanie je krehký nástroj, aby sme dosiahli pokoj srdca a podmienkou šťastného života.

 

Na pečiatke je logo spolu s mottom „Milosrdní ako otec“ (citát z Lukášovho evanjelia). Predkladá sa nám obraz milosrdenstva Otca, ktorý nesie na svojich pleciach strateného človeka. Okolo je dátum trvania mimoriadneho svätého roka, zapísaný rímskymi číslicami. Tri hviezdy sú predovšetkým symbolom kostola Panny Márie. Tento symbol má spojenie aj s erbom významného znievskeho rodáka, nitrianskeho biskupa Jozefa Klucha, pretože si tento rok pripomíname 190. výročie jeho úmrtia.

 

Mimoriadny milostivý rok je časom duchovnej obnovy. Nielen pre pútnikov v Ríme, ale aj v miestnej cirkvi. Symbolom je tzv. „brána milosrdenstva“. Ktokoľvek ňou prejde, zakúsi Božiu lásku, ktorá utešuje, odpúšťa a dáva nádej. Takáto brána je pre všetkých pútnikov aj v Kláštore pod Znievom, na prepoštskom kostole Panny Márie. Pozývame Vás vykonať si púť k bráne milosrdenstva. Osobitne pozývame na svätú omšu vždy v poslednú sobotu v mesiaci. V sobotu 30, apríla o 18.00 odslúži svätú omšu vdp. Juraj Jendrejovský, nemocničný kaplán, na tému: Milosrdenstvo v nemocnici.

 

František Koníček

------------------

Obnova Farského kostola sv. Mikuláša v Kláštore pod Znievom úspešne napreduje

Náročná komplexná obnova farského kostola sv. Mikuláša v Kláštore pod Znievom  sa v ostatných dvoch rokoch zameriava na umelecko-remeselnú obnovu výmaľby interiéru kostola, ktorá je rozdelená do troch hlavných etáp. V roku 2014 bol obnovený priestor svätyne, v roku 2015 centrálna časť lode a na rok 2016 je naplánovaná záverečná etapa, ktorá zahŕňa obnovu klenby nad západným chórom, priestoru predsiene, sakristie a podvežia.

Takmer kompaktne zachovaná výmaľba pochádza z roku 1938 a bola realizovaná maliarskou firmou Šrámek a syn z Banskej Štiavnice. Jej vyhotovenie financovala v rozhodujúcej miere farnosť a na vznik obrazov, ktoré sú na klenbe, prispeli profesori, žiaci a spolky vtedajšieho znievskeho gymnázia. V súčasnosti interiér kostola predstavuje jedinečnú ukážku riešenia sakrálneho priestoru zo  začiatku 20. storočia, ktorá sa v súčasnej dobe stáva na území Slovenska raritou, poukazuje na dobový vkus  a výborne zvládnuté remeselné prevedenie nástennej maľby.

Vzhľadom na niekoľko úprav a premalieb realizovaných v priebehu 2. polovice 20. stor. bol pôvodný koncept maľby výrazne zmenený, úplne zanikla výzdoba stien a pilastrov, ktoré nesú klenbu. Z tohoto dôvodu bol potrebný rozsiahly zásah, vyžadujúci si prácu reštaurátorov pod vedením Mgr. art. Miroslava Slúku. V ich úsilí im pomohli fotografie kostola z polovice 20. storočia, kedy mal kostol zachovanú výmaľbu z roku 1938, ale aj  dnes zaniknuté súčasi vnútorného zariadenia. Obnova nástennej maľby prebiehala vo viacerých fázach. Najskôr bolo potrebné odstrániť vrstvu prachu a mastnoty, všetky nepôvodné farebné vrstvy a zafixovať originál. V prípade sanačných omietok došlo k ich vybrúseniu a následnej úprave tak, aby bola totožná s omietkou klenieb. Pri odstránení mladších premalieb boli odkryté fragmenty pôvodnej výzdoby okolo okien, ale aj časti mramorovania, ktoré pokrýva celé plochy stien a pilastrov. Tieto boli opätovne zrekonštruované a namaľované na nové omietky. Zachované časti boli retušované, príp. doplnené podľa originálnych prvkov. V závere roka 2015 bola dokončená obnova klenby, na ktorej sa nachádzajú 4 samostatné obrazy: Sv. Anna vyučuje Pannu Máriu, Sv. Jozef s Ježiškom na rukách, sv. František z Assisi a Kristus na Olivovej Hore. Práve posledný spomenutý obraz bol výrazne poškodený vlhkosťou a neodborným premaľovaním, svojim vzhľadom vyčnieval spomedzi obrazov a rušil celkový dojem klenby. Až pri súčasnej obnove a návrate k pôvodnej farebnosti sa začlenil do celkového konceptu. Na príklade tejto časti výmaľby je najzreteľnejší rozdiel maľby pred a po obnove.

Prebiehajúca obnova farského kostola sv. Mikuláša by nebola možná vďaka výraznej finančnej podpore farníkov, grantov Ministerstva kultúry SR a Pápežskej nadácii Papal Foundation. 

/Kristína Zvedelová/

 

turiec.sme.sk/c/8136348/zrestaurovali-malby-v-kostole.html 

----------------

Zomrela posledná rehoľná sestrička, ktorá pôsobila v Rímskokatolíckom sirotinci v rokoch 1941 – 1950 v Kláštore pod Znievom

Spomienka na sestričku Vilmu bola pri sv. omši 3. 2. 2016

 

3. januára 2016 vo veku nedožitých 98 rokov zomrela sestrička Vilma Rádu de Notre Dame. Sestra Vilma mala v sirotinci na starosti chlapcov, bolo ich 53 rôznych vekových kategórií. Úloha to bola náročná, veď bolo potrebné udržiavať disciplínu, dbať na hygienu, zdravotný stav, učenie a samozrejme na náboženskú a citovú výchovu.

V roku 2010 pri príležitosti 60-ho výročia zrušenia sirotinca bola o tejto inštitúci vydaná publikácia, v ktorej sestra Vilma hovorila o práci v sirotinci. Po jeho zrušení sestričky pracovali v lese a napokon boli vyvezené do Čiech – tábor Luže pri Šumperku. Po roku 1968 sa mohli vrátiť na Slovensko, pracovali väčšinou v zdravotníckych zariadeniach.

Setra Vilma do vysokého veku pracovala v Domove sociálnych služieb pre deti a mládež ROSA v Bratislave. Posledné roky života strávila v Charitnom dome v Beckove v spoločnosti sestričiek a aj tých, s ktorými sa poznala ešte zo sirotinca v Kláštore pod Znievom, na ktorý nikdy nezabudla.

Spomienka na ňu bude žiť v srdciach bývalých chovancov, s ktorými bola v kontakte do posledných chvíľ života.

Jej mottom bolo, že všetky ťažkosti sa dajú prekonať len s Božou pomocou.

Nech odpočíva v pokoji!

---------------

Historická oblátnica z 18. storočia

Počas vianočných sviatkov 2015 boli v ponuke Vianočné oblátky z Kláštora pod Znievom. Vzor oblátok bol vytvorený na základe historickej formy z 18. storočia, ktorú pôvodne vlastnili jezuiti z obce Kláštor pod Znievom a v súčasnosti sa nachádza v zbierkach Slovenského národného múzea v Bratislave /viď. obrázok/. Baroková oblátnica bola pôvodne určená na vyhotovenie hostií, používala sa však aj na pečenie oblátok.

Zobrazené scény na oblátnici: scéna Ukrižovaného Ježiša s nástrojmi umučenia (rebrík, kopija, kladivo), ako aj menšie „krúžky“ – formy na malé hostie.

-------------------

 Na kaplnke sv. Jozefa v Lazanoch sme realizovali v tomto roku

V roku 2015 sme na kaplnke sv. Jozefa v Lazanoch realizovali podstatnú časť rekonštrukčných prác. Okrem umelecko-remeselnej obnovy kríža sme vymenili poškodené a zasolené omietky, realizovali chemickú injektáž, úplne vymenili krytinu strechy, osadili nové ríny a vykopali trativod… Bez finančných príspevkov dobrodincov a práce dobrovoľníkov by sa nám to nepodarilo!

ĎAKUJEME.

 -----------------

 

Reštaurovanie obrazu sv. Jána Nepomuckého a oprava kaplnky sv. Jozefa v Lazanoch.

 

Samotnému reštaurovaniu obrazu sv. Jána Nepomuckého predchádzalo podrobné preskúmanie a fotodokumentácia stavu pred reštaurovaním. Po vyňatí obrazu  z ozdobného rámu bolo vykonané očistenie povrchu maľby od  voľného prachového a mastného depozitu. Už pri prieskume bolo viditeľné, že farebná vrstva je po celej ploche pokrytá sieťou výrazných prasklín. Taktiež farebnú vrstvu pokrývala hrubá vrstva starého zožltnutého laku, ktorá výrazne menila kolorit obrazu. V sondách boli vykonané skúšky na učinnú zmes rozpúšťadiel, aby bolo možné starý lak odstrániť. Po odstránení laku v dolnej časti bola objavená signatúra a vročenie (datovanie) vzniku obrazu  “L.Seculin pinx Wien 1866“.

 

Zreštaurovaním obrazu došlo k rehabilitácii jeho primárnej podoby, odstráneniu všetkých poškodených a zdeformovaných častí, pričom tento proces priniesol aj nové poznatky o výtvarnom diele (meno autora obrazu).

Kaplnka sv. Jozefa v Lazanoch Už druhý rok pokračuje obnova kaplnky sv. Jozefa v Lazanoch a jej bezprostredného okolia, v ktorom bola v roku 2014 založená komunitná záhrada. V roku 2015 sa všetky práce sústredili na obnovu samotnej kaplnky, najmä na odstránenie vlhkosti a opravu strechy. Na jar sa nám počas sobotných brigád podarilo odstrániť zasolené a vlhké omietky v interiéri aj exteriéri kaplnky a demontovať kamennú dlažbu. Následne sme realizovali svojpomocne chemickú injektáž po celom obnove kaplnky.  V auguste 2015 bola kompletne zrekonštruovaná strecha kaplnky, na ktorú prispel sumou 3000 € Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis. Práce na streche a oplechovaní previedli Jaroslav Ozimý, Michal Veteška a Roman Orgoň z firmy Klampiarstvo Valko Štefan, Lazy pod Makytou, ktorá prinavrátila streche jej pôvodný vzhľad z konca 19. storočia. Namiesto pozinkovaného plechu bol na streche použitý drevený ručne štiepaný šindeľ a medený plech. Po obvode strechy sme osadili odkvapové žľaby, aby dažďová voda nestekala ku základom a na fasádu, čo spôsobovalo jej zavlhnutie. Do konca septembra plánujeme definitívne ukončiť obnovu strechy osadením vrcholového kríža, ako aj vrcholov postranných vežičiek, ktoré sa v súčasnosti vyrábajú v klampiarskej dielni.

 

--------------

20. máj 1837

Po 178 rokoch sme si pripomenuli deň 20. máj 1837, ktorý je známy tým, že v tento deň bol postavený kamenný kríž s ukrižovaným Kristom. Kríž sa nachádza povedľa hlavnej cesty v dolnej časti Kláštora pod Znievom.

Kamenný kríž s telom ukrižovaného Krista je situovaný na vyvýšenom kubickom sokli, zdobenom zuborezom. Na južnej strane sokla, orientovanej k hlavnej ulici, sa nachádza slovenský nápis, podľa ktorého dal kríž  postaviť v roku 1837 Matej Toček (Matias Tocsek). Okolo kríža sa nachádza záhradka,vymedzená kovaným zábradlím.

 

Obnovu kríža v roku 2014 previedol reštaurátor Mgr. art. Jan Janda a reštaurovanie v sume 5 840 € financoval: OZ Náš Turiec, ktorého predsedom je Mgr. Maroš Halahija.

Kríž bol požehnaný v ten istý deň 20. mája, však v tomto roku 2015, po večernej sv. omši, vdp. Rudolfom Olišom, výpomocným duchovným vo farnosti.

 

Doslovný nápis na kamennom kríži znie:

ZA RICHTARSTVA

PANA MATHIASA TOCSEK

VISTAVENE DNE

XX  MAIA ROKU1837

---------------

 

VZÁCNA NÁVŠTEVA

Jozef kardinál Tomko slúžil v našej farnosti v prepoštskom kostole Panny Márie nedeľnú sv. omšu dňa 19. 4. 2015.

-----------------------

Kaplnka sv. Jozefa v Lazanoch

 

Kaplnka sv. Jozefa v Lazanoch bola postavená a slávnostne vysvätená v roku 1891. Túto udalosť podrobne opísal aj neznámy farník v článku, ktorý vyšiel v Katolíckych novinách v tom istom roku. Začítajme sa do upraveného znenia:

 

,,Veľký deň učinil nám Pán", zvolali kláštorskí farníci, keď sa dňa 27. septembra 1891 konala vysviacka kaplnky ku cti sv. Jozefa. Kaplnka bola postavená vo filiálke Lazany. Takáto slávnosť sa v kláštorskej farnosti ešte nekonala a preto vyvolala ešte zbožnejšie pocity v mnohých srdciach príkladných a vždy obetavých katolíkov Turčianskeho dŕžavia. Dal by dobrotivý Boh, aby sa táto rozžiarená iskra rozhorela na rozsiahly, všeobecný plameň, dávajúci žiaru všetkému, čo je sväté, katolícke.

Podnet k vybudovaniu tejto veľmi úhľadnej, v gotickom slohu postavenej kaplnky, dala v posledných dňoch svojho zbožného života, v r. 1888 - zosnulá v Pánu, Františka Štekláč, rod. Ország, občianka Lazian, ktorá na tento účel darovala 800 zl. Uvedená darovaná čiastka ale nepokryla všetky potrebné náležitosti, prispeli menovite ešte, ct. lazianski farníci, ktorí poskytli potrebné drevo a kameň, p. Jozef Volko daroval zvon a p. Johana Miko, ktorá okrem svojej štedrej podpory zorganizovala aj bohatú zbierku.

Po takomto zabezpečení potrebného nákladu bolo postavenie zverené p. S. Briešťanskému, staviteľovi z Nemeckého Pravna, vyhotovenie oltára p. Štefanovi Farkašovi, učiteľovi tunajšej rezbárne. Maľovaný oltárny obraz a vnútorné vybavenie bolo získané v oltárnom spolku v Budínpešti.

Priebeh slávnostnej posviacky bol nasledovný: Vo farskom kostole vdp. František Schültheis predniesol kázeň, v ktorej objasnil význam slávnosti. Potom sa z kostola vydal slávnostný sprievod na čele s krížom, nasledovala školská mládež pod svojou zástavou, dievčatá s vencami a kyticami kvetov, potom príslušníci hasičského spolku, priemyselného spolku a ostatní veriaci farníci.

Sprievod sprevádzal vdp. František Schültheis vicearchidiakon, ktorý bol poverený vysviackou a vdp. Imrich Beníšek, miestny kaplán a katechéta. Slávnostný sprievod doprevádzal hlahol zvonov a spev cirkevných piesní s vhodnou hudbou až ku samotnej kaplnke, ktorá bola bohato vyzdobená. Slávnostný dojem dotvárali aj vysadené stromky, z pomedzi ktorých vyčnievala kaplnka. Po posviacke bola v kaplnke prvý krát slúžená slávnostná sv. omša, počas ktorej znela streľba z mažiarov a rozliehal sa nábožný spev zhromaždených veriacich. Po sv. omši sa slávnostný sprievod vrátil do farského kostola, kde nasledovali ďakovné služby Božie a udelenie požehnania s prevelebnou Oltárnou Sviatosťou.

Daj Bože, aby sa podobné slávnosti konali a rozširovali po širokom okolí kresťansko-katolíckeho sveta. /Napísal farník, Katolícke noviny z r. 1891/

 

V roku 2014 bola v okolí kaplnky založená komunitná záhrada. Dnes sa naše sily koncentrujú na obnovu samotnej kaplnky. Vďaka Nadačnému fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis sa podarilo občianskemu združeniu Priatelia Znieva s podporou Ivana Božeka (zamestnanca KIA Motors Slovakia) získať 3000 eúr na obnovu strechy kaplnky.

----------------------------

Reštaurovanie obrazu sv. Jána Nepomuckého v kostole sv. Mikuláša

 

(Rozmer rámu v – 125 cm, š – 90 cm; Rozmer obrazu v – 110 cm, š – 70 cm)

Obraz Jána Nepomuckého (olejomaľba na plátne) a jeho pozláteného dreveného rámu je darom nitrianskeho biskupa Jozefa Klucha (1748 - 1826), miestneho rodáka a dobrodinca, ktorému bolo v roku 2013 pri príležitosti 900. rokov od 1. písomnej zmienky o obci udelené čestné občianstvo in memoriam. Zreštaurovaním obrazu vzdávame poctu tomuto významnému rodákovi a zároveň si pripomíname jednu oblasť jeho dobročinnosti - darovanie umeleckých diel pre farnosť. Obraz je výrazne stmavnutý, plátno je mierne preliačené a pokryté drobnými vlásočnicovými prasklinami. Po obvode obrazu sa nachádzajú aj miesta s vypadanou farbou. Na drevenom ráme sú viditeľné mechanické poškodenia (odlomené časti ornamentov), zlátenie je takmer  úplne zošúchané a vnútorný rám bol dokonca neodborne natretý bielou farbou. Na reštaurovanie obrazu sme z VÚC Žilina získali 200 €

------------------------------

Reštaurovanie historického nápisu nad vstupom do kostola Kalvárie

 

Tento nápis má charakter nástennej maľby, dokladá rekonštrukciu kalvárie z roku 1816, ktorú financoval nitriansky biskup Jozef Kluch, rodák z Kláštora pod Znievom. Zreštaurovaním nápisu vzdáme úctu tomuto významnému donorovi.

Nápis na priečelí kostola sv. Kríža na Kalvárií v Kláštore pod Znievom znie: LIBERALITATE: EXCELLENTISSIMI:/Tit:/ DOMINI/ JOSEPHI: KLUCH: EPISCOPI: NITRIENSIS/ A: RUINIS: VINDICATA: ET: RENOVATA: ANNO 1816 (V preklade: Dobročinnosťou najdôstojnejšieho (titul) pána Jozefa Klucha, Nitrianskeho biskupa. Zo zrúcanín vyslobodený a obnovený v roku 1816). V súčasnosti je nápis slabo viditeľný a pravdepodobne vďaka neodborným zásahom boli niektoré písmená chybne namaľované. Zle pôsobí aj jeho obmaľovanie bielym náterom, ktorý ho vyčleňuje zo steny. Na reštaurovanie nápisu sme získali z VÚC Žilina 450 €

--------------------

 

Nový erb Farnosti Kláštor pod Znievom

 

Popis erbu:

V modrom štíte dve skrížené strieborné biskupské berly prekryté zlatou sedemcípou hviezdou, sprevádzané hore tromi zlatými rondelmi, vpravo a vľavo tromi zlatými ľaliami a dole striebornou knihou so zlatou obálkou. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na čiernej šnúre na každej strane.

 

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu:

Modrá farba štítu je totožná s farbou erbu Banskobystrickej diecézy, erbu Dekanátu Turčianske Teplice, erbu Regiónu Turiec a erbu Obce Kláštor pod Znievom, ako aj Obcí Slovany a Vrícko, ktoré sú filiálkami farnosti. Kompozícia erbových figúr (berly + ľalie) je odvodená od erbu premonštrátov, ktorí v obci vybudovali kláštor a kláštorný kostol. Sedemcípa hviezda je symbolom Panny Márie, ktorej je zasvätený kláštorný kostol. Hviezda poukazuje, že Kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1250 je miestom s dodnes živou, vyše tristoročnou pútnickou tradíciou, ktorú založili Jezuiti, pôsobiaci v Kláštore pod Znievom od roku 1586. Symbolika Panny Márie sa nachádzala aj v pečati Locus credibilis Prepošstva Panny Márie premonštrátskeho kláštora i v erbe významného znievskeho rodáka, nitrianskeho biskupa Jozefa Klucha. Prekrížené strieborné biskupské berly tu zároveň vzdialene symbolizujú písmeno X, čo vyjadruje, že Farnosť Kláštor pod Znievom patrí do Banskobystrickej diecézy a istý čas bola aj sídlom dekanátu. Tri zlaté rondely sú atribútom sv. Mikuláša, patróna celej farnosti, ktorému je zasvätený farský kostol z roku 1260. Kniha je symbolom Prvého slovenského katolíckeho patronátneho gymnázia (1869 – 1874), ktoré sídlilo v Kláštore pod Znievom. Okrem významu Kláštora pod Znievom v národnom hnutí Slovákov v 19. st. môže byť kniha vnímaná aj ako symbol Diecéznej historickej knižnice biskupa Š. Moyzesa, ktorá tu sídli

 

Autor návrhu: MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

----------------

 


 

webygroup

dnes je: 18.12.2017

meniny má: Sláva, Slávka

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

12707180

Úvodná stránka