menu

Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Prístavba hasičskej zbrojnice"

Obec Kláštor pod Znievom vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku s názvom "Prístavba hasičskej zbrojnice"

Lehota na predkladanie ponúk je do 15.07.2021 do 12.00 hod. 

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/fKQWBuak_w8qSgJVtigaUTc
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Na stiahnutie : Vyzva_8900 Prístavba hasičskej zbrojnice

Zverejnené dňa 01.07.2021

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-07-02 00:08:08