menu

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov – 27.05.2022

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov – 27.05.2022

 

Zvolávatelia – vlastníci, resp. splnomocnenci vlastníkov poľovných pozemkov v rámci Poľovného revíru Kláštor vás touto cestou v súlade s ust. § 5 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pozývajú na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do Poľovného revíru Kláštor, ktoré sa uskutoční 27. mája 2022 so začiatkom o 15.00 hod. v spoločenskej miestnosti nachádzajúcej sa na poschodí budovy COOP Jednota na adrese Kláštor pod Znievom, časť Lazany č. 573.

 

Bližšie informácie ohľadom podmienok účasti a programu rokovania nájdete v prílohe tohto oznamu.

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-05-20 07:43:47