Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie sa vyžaduje pri ostatných stavbách každého druhu, bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania, ktorými sú najmä:

 - novostavby, prístavby, nadstavby,

 - stavebné úpravy (výmena, odstránenie alebo realizácia nosných častí stavby, výmena a oprava konštrukcie krovu, vytvorenie obytného podkrovia, zväčšenie obytnej plochy na úkor terás, balkónov a lodžií),
 - terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery (napr. navážka a následná povrchová úprava terénu v okolí rodinného domu),
 - ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce,
 - informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom (napr. označenie prevádzky).


Pri podávaní žiadosti o stavebné povolenie je potrebné skontrolovať, aby bola žiadosť kompletne vyplnená
- mená a adresy stavebníkov (ak sú stavebníkmi manželia, tak musia byť zapísaní ako stavebníci obaja),
- mená a adresy účastníkov konania,
- meno a adresa projektanta,
- musí byť vždy uvedená lehota výstavby (termín dokončenia stavby),
- vždy musí byť uvedený náklad stavby.


Dokončenú stavbu, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie, je možné užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ stavebný úrad v stavebnom povolení od jeho vydania neupustil. Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení (ak bolo od kolaudácie upustené).

Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činnosti, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.


 

webygroup

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

19520790

Úvodná stránka