Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Prínosy projektu

PRÍNOSY PROJEKTU

ČOV a kanalizácia Kláštor pod Znievom a Slovany
Splašková kanalizácia v obciach Kláštor pod Znievom a Slovany II. stavbaV súčasnosti obce Kláštor pod Znievom a Slovany nemajú vybudovanú žiadnu funkčnú splaškovú kanalizáciu a ČOV. V obidvoch obciach je vybudovaná časť zatiaľ nefunkčnej kanalizácie, ktorá je prepojená na ČOV, ktorá tiež nie je uvedená do prevádzky. ČOV je v súčasnosti dobudovaná, s vystrojením jednej linky biologického čistenia. V 23.10. 2008 prebehlo kolaudačné konanie, po ktorom bude možné uviesť vybudovanú kanalizáciu a ČOV do prevádzky. Ďalšie 2 linky biologického čistenia budú vystrojené a uvedené do prevádzky postupne s budovaním kanalizácie. V súčasnosti sú splaškové vody prevažne z rodinných domov zhromažďované v žumpách a septikoch, alebo voľne vypúšťané do miestneho vodného toku - Znievsky potok, ktorý zásobuje ŠPR Kláštorské lúky a tunajšie rybníky. V okrajových častiach obce sú navŕtané zdroje pitnej vody, poniže obce sa nachádza zdroj (KMI1) minerálnej vody, predávanej pod značkou „Kláštorná minerálna voda“.

Účelom predmetnej stavby je odvedenie splaškových odpadových vôd z intravilánu obce s následným mechanickým a biologickým prečistením v objekte ČOV na takú úroveň, aby nedochádzalo ku kontaminácii povrchových a podpovrchových vôd. V obci je navrhnutá delená kanalizačná sieť a ČOV pozostávajúca z 3 liniek biologického čistenia s technológiou firmy PROX T.E.C. Poprad.

I. stavba (ČOV a kanalizácia Kláštor pod Znievom a Slovany) sa buduje od roku 1994 ako I. stavba, ktorá zahŕňa výstavbu ČOV s uvedenou technológiou a kanalizačný zberač vedený v PD ako vetva A, AIII, AV. ČOV pozostáva z 3 liniek biologického čistenia, v súčasnosti s vystrojením 1. linky. I. stavba zahŕňa cca 180 domácností, ktorých sa touto stavbou odkanalizovanie priamo dotýka v obciach Kláštor pod Znievom a Slovany. Výstavba kanalizačných zberačov sa realizuje podľa vypracovanej PD. Doteraz boli vybudované zberače A, , AIII a AV z kanalizačných korugovaných PVC rúr DN 300. V rámci I. stavby ešte ostáva ešte dobudovať zberač A na dĺžke 174,0 m.

II. stavba (Splašková kanalizácia v obciach Kláštor pod Znievom a Slovany II. stavba) zahŕňa cca 1100 obyvateľov, ktorých sa touto stavbou odkanalizovanie priamo dotýka. Výstavba kanalizačných zberačov sa realizuje podľa vypracovanej PD. Doteraz boli vybudované zberače AI, AIIa, AIIb, C1, C3 a C4 z kanalizačných korugovaných PVC rúr DN 300. Ostatné zberače zatiaľ vybudované nie sú.

Vybudovaná kanalizácia tvorí funkčný celok, ktorú je možné po skolaudovaní ČOV a kanalizačných zberačov uviesť do prevádzky


Práce sú vykonávané dodávateľsky firmou majúcou na túto činnosť oprávnenie. Na riadenie a kontrolu počas realizácie je zabezpečená firma oprávnená takúto činnosť vykonávať.


Prevádzkovateľom stavby bude obec Kláštor pod Znievom.
Užívateľmi stavby budú obyvatelia obcí Kláštor pod Znievom a Slovany

Uvedením do prevádzky splaškovej kanalizácie a ČOV dôjde k výraznému zlepšeniu životného prostredia v dotknutých obciach ako aj v celom regióne Turca.


 

webygroup

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

19520854

Úvodná stránka