Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Oznamy

Návšteva partnerskej obce Gołuchów - možnosť prihlásiť sa

V dňoch 31.05. až 03.06.2019 sa uskutoční návšteva partnerskej obce v Poľsku - Gminy Gołuchów, a kedže by sme boli radi, aby partnerskú obec spoznalo čo najviac občanov, radi by sme v delegácii mali zastúpených všetkých. Preto, ak by ste mali chuť sa ísť spolu so zástupcami dobrovoľných hasičov, poslancov a dôchodcov pozrieť do Gołuchówa (všetko je zabezpečené bezplatne - ubytovanie, strava, cesta...), prosím, nahláste sa osobne na obecnom úrade alebo na tel. čísle 043/49 33 100 do pondelku 27.05.2019.

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Dodanie prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Kláštor pod Znievom

Obec Kláštor pod Znievom vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku s názvom Dodanie prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Kláštor pod Znievom. 

Lehota na predkladanie ponúk je do 27.05.2019 do 12.00 hod. 

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?driMOgvYz9f_i7-YUI-Mq7k
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Zverejnené dňa 13.05.2019

Súbor na stiahnutie Vyzva_2845 wifi (2).pdf Vyzva_2845 wifi (2).pdf (36.8 kB)

Hlasovanie - Lavičky osobností Znieva

Vážení občania, 

sme veľmi radi, že naša obec bola so svojimi projektami vybraná do hlasovania Nadácie COOP Jednota, ktoré trvá od 01.05. do 31.05.2019. Z troch projektov, za ktorý hlasujete v predajniach COOP Jednoty v Kláštore pod  Znievom bude jeden vďaka vám víťazný a získa na realizáciu projektu 6000 €.  A keďže s hlasovaním  pomaly prechádzame do druhej polovice, preto je asi najvyšší čas, aby sme vašu pozornosť upriamili i na projekt našej obce - Lavičky osobností Znieva...

V minulosti bývalo dobrým zvykom a naše centrum nebolo tomu výnimkou /a nielen to/, že sa ľudia spolu viac družili. Sadli si na lavičku pred dom alebo na niektorú z lavičiek v centre pri potoku, porozprávali sa, tetušky si na nich oddýchli s nákupom, zaľúbenci si na nich šepkali nežné slová, žiaci „ hltali“ napínavé  knižky, starí ľudia spomínali na mladé roky, a tak centrum žilo svojím životom. 

Starých lavičiek žiaľ už niet, pár novších, ktoré sa ich snažili nahradiť už pekne nahlodáva zub času, a preto vám chceme dať do pozornosti Projekt č.2: Lavičky osobností Znieva. Chceme ním nielen skrášliť kolorit centra našej obce, ale zároveň si pripomenúť slávne osobnosti: profesorov i študentov, známych rodákov - všetkých tých, ktorí šírili dobré meno obce i jubilujúceho gymnázia. Tabuľku s menom osobnosti bude niesť každá lavička, takže malé posedenie bude mať aj vzdelávací charakter.

Ďakujeme za každý váš hlas! Viac si o našom projekte môžete pozrieť tu: (str. 5 -9)
https://coop.sk/files/media/documents/obec-klastor-pod-znievom-66208079.pdf 

Mechanizmus hlasovania je nasledovný: za každých 5 € nákupu dostane zákazník 1 žetón, s ktorým zahlasuje za projekt, ktorý chce aby bol zrealizovaný v jeho obci ( žetón  vhodí do pripravenej urny). Projekt, ktorý získa najväčší počet žetónov zvíťazí.

Kláštorský jarmok - prihláška 2019

Obec Kláštor pod Znievom Vás pozýva na

KLÁŠTORSKÝ JARMOK 2019

Obec Kláštor pod Znievom Vás po veľmi úspešných štyroch ročníkoch jarmoku pozýva na Kláštorský jarmok 2019. Pre návštevníkov bude aj tento rok pripravený bohatý sprievodný program – hudobné vystúpenia, atrakcie, detský svet a ďalšie.

Jarmok sa uskutoční v sobotu 31.8.2019.
Predajná doba 8.00 – 20.00
.
Predajné miesto má rozmer 3 x 2 m , je možné rezervovať̌ viac predajných miest.

 

Cenník:

1. Remeselníci s ukážkami výroby 8 EUR/predajné miesto 3 x 2

2. Tradičné remeselné výrobky – (výrobky ľudových umelcov, vyrezávané lyžice, varešky, pletené košíky, drobné výrobky z dreva, ostatné drevené výrobky, hrnčiarske, kováčske a plechárske výrobky, výšivky a ostatné ručné práce, domáce tkané koberce, ľudové výrobky z kože, klobúky) 17 EUR/predajné miesto 3 x 2 m

3. Ostatní komerční predajcovia 25 EUR/predajné miesto 3 x 2

4. Predajcovia sortimentu: med, medovina, cukrovinky, turecký med, cukrová vata, víno (fľaškové), ovocné vína, burčiak, hračky, balóny 30 EUR/predajné miesto 3 x 2

 5. Gastro prevádzky – priestor pri hlavnom pódiu 120 EUR/predajné miesto 3 x 2, 80 EUR/predajné miesto 3 x 2 v jarmočisku

- Pri stánkoch s parkovaním (kde sa auto využíva ako príručný sklad) parkovné 8 EUR

- elektrická prípojka 5 EUR

Splatnosť pri rezervácii poplatku je bezhotovostným prevodom do 17.8.2019.
Uzávierka prihlášok je 17.8.2019.
 Prihlášku bude možné poslať poštou na adresu:

Obecný úrad Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181,
038 43 Kláštor pod Znievom

alebo elektronicky na : obecklastorjarmok@gmail.com

Rezervácia predajného miesta bude platná až po podaní prihlášky a zaplatení poplatku. Rezervácia predajných miest bude prebiehať od 1.8.2019. Viac informácií na: FB: Kláštorský jarmok email: obecklastorjarmok@gmail.com a na tel. č. 0918 461 026

 

K prihláške, prosím, pripojte aj potrebnú dokumentáciu.

 

Prihlášku nájdete ako súbor na stiahnutie pri ozname. 

Súbor na stiahnutie prihláška2019.docx prihláška2019.docx (14.7 kB)

Štatistický úrad Slovenskej republiky - zisťovanie SILC

Milí občania,

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC).

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019  vybraných 350 obcí, medzi nimi aj Kláštor pod Znievom. 

Zisťovania sa uskutoční v dňoch od 4. februára do 28. júna 2019 .

V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný sa preukázať osobitným poverením.

 

Bližšie info - viď priložený súbor!

Súbor na stiahnutie Štatistický úrad SR - Zisťovanie SILC.pdf Štatistický úrad SR - Zisťovanie SILC.pdf (391.5 kB)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin - povinnosť registrácie chovov ošípaných s jedným kusom ošípanej

Na základe usmernenia, vydaného Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky, sú chovatelia ošípaných s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu, doposiaľ neregistrovaní v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, povinní registrovať svoj chov.

 

Bližšie info: viď prílohy!!!! 

Termíny streleckých podujatí na strelnici TRgO SPZ Martin na rok 2019

Slovenský poľovnícky zväz Martin, Turčianska regionálna organizácia v Martine informujú o streleckých podujatiach na strelnici TRgO SPZ Martin počas roku 2019: 

27.04.2019 - Kontrolné streľby členov OPK Martin

25.05.2019 - Okresný prebor 

01.06.2019 - Deň detí/strelecké ukážky

21.08.2019 - Strelecké preteky verejné

12.10.2019 - Seniorské preteky 


Okrem uvedených dátumov naša strelnica slúži aj na nastreľovanie poľovných zbraní.

Harmonogram vývozu komun. odpadu a separ. zberu na rok 2019

Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu na rok 2019 pre časti obec a Stanica. 

Súbor na stiahnutie harmonogram 2019 Klaštor pod Znievom.pdf harmonogram 2019 Klaštor pod Znievom.pdf (424.5 kB)

Ošetrovanie Aleje biskupa Jozefa Klucha

Na našej stromovej aleji, ktorá tvorí charakteristickú črtu intravilánu obce Kláštor pod Znievom, nám veľmi záleží. O dreviny v nej sa treba ale starať, preto sme dali urobiť odbornú pasportizáciu stromov, aby sme zistili, ktoré stromy sú zdravé a ktoré treba nutne ošetriť, aby si zachovali svoju funkciu. 

Na ošetrovanie drevín v aleji sme na Environmentálny fond podali žiadosť v rámci programu Projekt obnova dediny 2017 (realizovaný v gescii Slovenskej agentúry životného prostredia) a podarilo sa nám získať dotáciu vo výške 4722,16 eur. Veríme, že sa nám túto alej podarí uchovať práve aj vďaka takejto finančnej pomoci, pretože obec na to nemá dostatok vlastných financií a alej bude slúžiť aj ďalším generáciám. 

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI KLÁŠTOR POD ZNIEVOM

Súbor na stiahnutie web_info_podla_siea_kpz (3).odt web_info_podla_siea_kpz (3).odt (60.2 kB)

webygroup

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

18737569

Úvodná stránka