Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Oznamy

Výročná členská schôdza DHZ KPZ

 

Dobrovoľný Hasičský Zbor Kláštor pod Znievom

 Ťa pozýva

 

 

Na výročnú členskú schôdzu členov Dobrovoľného hasičského  zboru v Kláštore pod Znievom, ktorá sa uskutoční dňa 19.01. 2019 o 18.00 hod. v spoločenskej sále Hasičskej  zbrojnice v Kláštore pod Znievom.

Žiadame všetkých členov DHZ v Kláštore pod Znievom ako aj pozvaných hostí o účasť na VČS .

Ďakujeme.

 

S pozdravom                                                                    Výbor DHZ

 

Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 39/2013

 V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh: 

 

Dodatku č. 7 k všeobecnému záväznému nariadeniu   č. 39/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kláštor pod Znievom,

 

ktorý bude predmetom rokovania na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom dňa 25. januára 2019. K návrhom VZN môžu fyzické osoby a právnické osoby v lehote 10 dní od zverejnenia nariadenia uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä, ak nie sú zdôvodnené.

 

Zverejnené dňa: 11.01.2019

Súbor na stiahnutie Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 39_2013.pdf Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 39_2013.pdf (269.7 kB)

Termíny streleckých podujatí na strelnici TRgO SPZ Martin na rok 2019

Slovenský poľovnícky zväz Martin, Turčianska regionálna organizácia v Martine informujú o streleckých podujatiach na strelnici TRgO SPZ Martin počas roku 2019: 

27.04.2019 - Kontrolné streľby členov OPK Martin

25.05.2019 - Okresný prebor 

01.06.2019 - deň detí/strelecké ukážky

21.08.2019 - strelecký pretek verejný

12.10.2019 - Seniorský pretek 


Okrem uvedených dátumov naša strelnica slúži aj na nastreľovanie poľovných zbraní.

Harmonogram vývozu komun. odpadu a separ. zberu na rok 2019

Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu na rok 2019 pre časti obec a Stanica. 

Súbor na stiahnutie harmonogram 2019 Klaštor pod Znievom.pdf harmonogram 2019 Klaštor pod Znievom.pdf (424.5 kB)

Výberové konanie na pozíciu učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie v MŠ

Starostka obce Kláštor pod Znievom vyhlasuje výberové konanie na pozíciu  učiteľ pre predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Kláštor pod Znievom.

Požiadavky na zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady: Úplné stredné odborné vzdelanie- podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 390/2011 Z.z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky do výberového konania: 

- bezúhonnosť

- zdravotná spôsobilosť

- profesijný životopis

- doklady o vzdelaní, overená fotokópia dokladu o vzdelaní

- profesijný životopis

- spôsobilosť  používať  slovenský jazyk v úradnom styku

- znalosť práce s PC a s IT

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

Láskavý prístup k deťom, trpezlivosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, sebaovládanie, iniciatívnosť, kreativita, schopnosť organizovať a plánovať prácu, tímová práca, umelecký talent (napr. hudobný, výtvarný, pohybový).

Žiadosť, profesijný životopis, doklad o vzdelaní a iné zvýhodňujúce materiály s označením „UČITEĽ MŠ“ doručte na adresu: Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 03843 Kláštor pod Znievom najneskôr do 18. 1. 2019. 

Uchádzači budú telefonicky  oboznámení s presným termínom pohovoru.

Predpokladaný termín nástupu: február 2019

Cvičenie jogy v našej obci

Milí spoluobčania,

od 10.10.2018 vždy v stredu o 18:00 hod. v sále v Lazanoch v Kláštore pod Znievom sa začína cvičiť joga pod vedením p. Milana Bohdana.

 Príďte si zacvičiť. Treba si priniesť karimatku a pohodlné oblečenie.

 

 

Ošetrovanie Aleje biskupa Jozefa Klucha

Na našej stromovej aleji, ktorá tvorí charakteristickú črtu intravilánu obce Kláštor pod Znievom, nám veľmi záleží. O dreviny v nej sa treba ale starať, preto sme dali urobiť odbornú pasportizáciu stromov, aby sme zistili, ktoré stromy sú zdravé a ktoré treba nutne ošetriť, aby si zachovali svoju funkciu. 

Na ošetrovanie drevín v aleji sme na Environmentálny fond podali žiadosť v rámci programu Projekt obnova dediny 2017 (realizovaný v gescii Slovenskej agentúry životného prostredia) a podarilo sa nám získať dotáciu vo výške 4722,16 eur. Veríme, že sa nám túto alej podarí uchovať práve aj vďaka takejto finančnej pomoci, pretože obec na to nemá dostatok vlastných financií a alej bude slúžiť aj ďalším generáciám. 

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI KLÁŠTOR POD ZNIEVOM

Súbor na stiahnutie web_info_podla_siea_kpz (3).odt web_info_podla_siea_kpz (3).odt (60.2 kB)

webygroup

dnes je: 18.1.2019

meniny má: Bohdana

  • Piatok2-13graphic-icon
  • Sobota-2-11graphic-icon
  • Nedeľa-2-14graphic-icon

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

16707481

Úvodná stránka