Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie "2235 - Valča - Kláštor pod Znievom - prepoj VN č.269"

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina podala dňa 29.10.2018 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "2235 - Valča - Kláštor pod Znievom - prepoj VN č.269" na pozemkoch parc. č. KN-C 1177/1, KN-E 1308/2, 1318/2, 1436/30, 1436/6, 1436/31, KN-C 1245/2, 1201/4, KN-E 1386/2, KN-C 1435/1, 1435/3, k. ú. Valča, parc. č. KN-C 652, 567, 575, 649, 568, 663, k. ú. Slovany, parc. č. KN-E 1436, 1164/201, 164/2, 164/1, 162/1, 161/1, 160/2, 160/1, 159/2, 158/1, 1437/1, 173/201, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/13, 174/101, 174/1, 175/5, 176/2, 176/8, 176/7, 176/10, 176/15, 429/104, 176/18, 177/3, 177/2, 177/2, 177/8, 178/4, 179/2, 180/2, 180/5, 181/2, 182/101, 182/1, 183/1, 183/2, 184/1, 185/1, 186/1, 1186/101, 186/102, 186/202, 1430/1, 186/301, 186/302, 186/4, 187/2, 188/2, 188/5, 189/2, 190/2, 190/5, 190/8, 191/2, 192/2, 192/5, 192/6, 192/9, 1438/1, 240, 241, 242, 244/1, k. ú. Lazany. Pre umiestnenie stavby bolo vydané obcou Kláštor pod Znievom územné rozhodnutie č. j. 143/278/2017-Ma zo dňa 21.12.2017. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 

Obec Kláštor pod Znievom v súlade s ust. § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebnénho konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční 

dňa 06.08.2019 o 13.00 hod. 
so stretnutím pozvaných 
na Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom

 

Zverejnené dňa 04.04.2019


webygroup

dnes je: 24.10.2019

meniny má: Kvetoslava

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

19550820

Úvodná stránka