Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

 

vyhlasuje 

čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru 

 

v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice

od 1. júla 2019 od 08.00 hod. do odvdolania

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. 

 

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predisov na lesných pozemkoch, v ich ochrannom pásme a na trávnatých porastoch zakazuje najmä: 

- vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov a zakladať oheň

-fajči, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 

- spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme

 

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

- zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov, 

- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom miest v závislosti od plochy lesných porastov, 

- udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah, 

- prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na: 
-urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, 
-vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, 
-prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku, 
-vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier. 

 


webygroup

dnes je: 24.10.2019

meniny má: Kvetoslava

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

19550911

Úvodná stránka