Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo + program

Starostka obce Kláštor pod Znievom Mgr. Erika Cintulová

z v o l á v a

v zmysle zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie

Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom

na : 26.06.2019, t.j. v stredu o 19.00 hod. v budove OcÚ Kláštor pod Znievom

s programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení
 5. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
 6. Prerokovanie návrhu VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kláštor pod Znievom
 7. Záverečný účet obce za rok 2018
 8. Podmienky ukončenia nájomnej zmluvy na 1. budovu gymnázia (ul. Moyzesa)
 9. Návrh výšky odmeny pre zástupcu obce počas čerpania materskej dovolenky starostkou obce
 10. Kúpa multifunkčného nakladača informovanie o cenových ponukách
 11. Podmienky ukončenia nájomnej zmluvy na 1. budovu gymnázia (ul. Moyzesa)
 12. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na parcelu č. 496/2
 13. Prerokovanie nájomnej zmluvy parc. č. 322/4, 322/5, 1427/1
 14. Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu z rozpočtovej kapitoly Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
 15. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP predkladaných v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020
 16. Prerokovanie prác navyše BRKO (spevnenie komunikácie)
 17. Zmena rozpočtu č. 4/2019
 18. Interpelácie poslancov
 19. Rôzne
 20. Záver

                      S úctou                                                              

                                                                                          Mgr. Erika Cintulová

                                                                                              starostka obce                                            

 


webygroup

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

19261838

Úvodná stránka