Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Pozvánka na zasadnutie OZ + program

Starostka obce Kláštor pod Znievom

Mgr. Erika Cintulová

z v o l á v a

v zmysle zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie

Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom

na :  15. júna 2018, t.j. v piatok o 19.00 hod.

v budove OcÚ Kláštor pod Znievom

s programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení
 5. Informácia hlavného kontrolóra o ukončenej kontrole
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018
 7. Návrh záverečného účtu obce za rok 2017
 8. Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kláštor pod Znievom
 9. Návrh VZN o prevádzkovaní pohrebiska  v Kláštore pod Znievom – Stanica
 10. Návrh zmeny rozpočtu
 11. Rôzne
 12. Interpelácia poslancov
 13. Záver

 


webygroup

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

18724136

Úvodná stránka