Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Pozvánka na zasadnutie OZ + program

Starostka obce Kláštor pod Znievom

Mgr. Erika Cintulová

z v o l á v a

v zmysle zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie

Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom

na :  16. marca 2018, t.j. v piatok o 18.00 hod.

v Kultúrnom dome Kláštor pod Znievom – stanica

s programom:

 

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení
 5. Informácia hlavného kontrolóra o ukončenej kontrole
 6. Schválenie odpredaja pozemku parcela č. KN-C 541/7, k.ú. Kláštor pod Znievom
 7. Zrušenie Všeobecne záväzné nariadenie obce Kláštor pod Znievom o používaní pyrotechniky
 8. Návrh VZN Zásady hospodárenia s majetkom obce Kláštor pod Znievom
 9. Zmena rozpočtu
 10. Rôzne
 11. Interpelácia poslancov
 12. Záver

 

                      S úctou                                                              

                                                                                          Mgr. Erika Cintulová

                                                                                              starostka obce                                            


webygroup

dnes je: 24.3.2019

meniny má: Gabriel

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

17980897

Úvodná stránka