Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Návrh dodatkov k VZN

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrhy: 

 

Dodatok č. 6 k všeobecnému záväznému nariadeniu   č. 39 / 2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kláštor pod Znievom,

 

Dodatok č. 1 k všeobecnému záväznému nariadeniu   č. 3 / 2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

 

Dodatok č. 1 k všeobecnému záväznému nariadeniu o miestnej dani z nehnuteľnosti

 

ktoré budú predmetom rokovania na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom dňa 14. decembra 2017. K návrhom VZN môžu fyzické osoby a právnické osoby v lehote 10 dní od zverejnenia nariadenia uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä, ak nie sú zdôvodnené.

Návrh dodatku č. 1 k VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti dodatok_c_1_k_vzn_DzN2013.doc dodatok_c_1_k_vzn_DzN2013.doc (31 kB)
Návrh dodatku č. 6 k VZN č. 39 / 2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce KpZ dodatok_c_6_k_vzn_392013.doc dodatok_c_6_k_vzn_392013.doc (38 kB)
Návrh dodatku č. 1 k VZN o poplatku za komunálne odpady dodatok_c_1_k_vzn_3_2015 poplatok za komunalne odpady.doc dodatok_c_1_k_vzn_3_2015 poplatok za komunalne odpady.doc (33 kB)

webygroup

dnes je: 19.10.2018

meniny má: Kristián

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

14723617

Úvodná stránka