Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Zverejnenie zámeru predaja pozemkov majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

 

Obec Kláštor pod Znievom

M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom

 

zverejňuje zámer predaja pozemkov v súlade  § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrh na predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa:

(zámer previesť resp. prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred schválením v OZ)

Predaj novovytvoreného pozemku parcely registra KN-C č. 541/7 zast. pl. o výmere 39m2 podľa Geometrického plánu č. 87/2016 v kat. území Kláštor pod Znievom, ktorý je vo vlastníctve obce Kláštor pod Znievom, ako prípad hodný osobitného zreteľa schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov v prospech manželov Jozefa Santusa a Jany Santusovej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  za cenu 3,50 EUR/m2, t.j. celkom 136,50 EUR.

Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je, že pozemok je nevyužiteľný pre obec, nachádza sa v zahradenom dvore, pri pozemku vo vlastníctve žiadateľov.

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 15.06.2017

Zverejnené na web stránke obce dňa:  15.06.2017

 

                                                                                                    Mgr. Erika Cintulová
                                                                                                         starostka obce


webygroup

dnes je: 27.5.2018

meniny má: Iveta

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

13811091

Úvodná stránka