Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Oznamy

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Drahí občania, 

SSE - Distribúcia oznamuje, že v termíne od 27.06.2017 od 08.00 hod. do 27.06.2017 do 15.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci Kláštor, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu. 

Súbor na stiahnutie oznámenie o preruš. distrib. elektriky.pdf oznámenie o preruš. distrib. elektriky.pdf (453.6 kB)

Zmena cestovného poriadku linky 506411 platná od 11.06.2017

Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s. oznamuje, že od 11.6.2017 dochádza k zmene CP linky 506411, ktorý si môžete stiahnuť ako prílohu tohto oznamu. Dôvodom, resp. hlavným cieľom bola úprava reálnych prepravných rýchlostí na spojoch, odstránenie zbytočných čakaní na nácestných zastávkach, čím sa dopravca snaží prepravu cestujúcich čo najviac zrýchliť.

Odchody z východiskových zastávok zostávajú nezmenené, posúvajú sa však odchody z nácestných zastávok.

Aktuálne odchody autobusov si môžete pozrieť na webovej stránke www.sadza.sk, zmeny CP sú už tiež vyznačené na príslušných aut. zastávkach. 

Súbor na stiahnutie zmena CP linky 506411 od 11.06.2017.pdf zmena CP linky 506411 od 11.06.2017.pdf (143.9 kB)

Hlasovanie za projekt Zdravý Znievko - do 30. júna 2017

Priatelia,

naša Materská škola Kláštor pod Znievom sa zapojila do súťaže o grant od Raiffeisen banky s projektom Zdravý Znievko. Pomôžme jej svojimi hlasmi získať financie pre dobrú vec. Hlasovať sa dá do 30. júna 2017 na dostupnej webovej stránke: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/martin/935

Za každý hlas ďakujeme :)

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na druhý polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2017

Zverejnené dňa 23.05.2017

Zverejnenie zámeru predaja pozemkov majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

 

Obec Kláštor pod Znievom

M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom

 

zverejňuje zámer predaja pozemkov v súlade  § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrh na predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa:

(zámer previesť resp. prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred schválením v OZ)

Predaj novovytvoreného pozemku parcely registra KN-C č. 541/7 zast. pl. o výmere 39m2 podľa Geometrického plánu č. 87/2016 v kat. území Kláštor pod Znievom, ktorý je vo vlastníctve obce Kláštor pod Znievom, ako prípad hodný osobitného zreteľa schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov v prospech manželov Jozefa Santusa a Jany Santusovej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  za cenu 3,50 EUR/m2, t.j. celkom 136,50 EUR.

Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je, že pozemok je nevyužiteľný pre obec, nachádza sa v zahradenom dvore, pri pozemku vo vlastníctve žiadateľov.

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 15.06.2017

Zverejnené na web stránke obce dňa:  15.06.2017

 

                                                                                                    Mgr. Erika Cintulová
                                                                                                         starostka obce

JDS ZO KpZ organizuje poznávací zájazd do BA - prihlasovanie do 5. mája 2017

         ZO JDS Kláštor pod Znievom

        organizuje poznávací zájazd

 

   Kedy: 24.6.2017 /sobota/

   Trasa: Bratislava-jazda vláčikom po meste

                Plavba loďou Bratislava-Devín

                Prehliadka hradu Devín

   Poplatok 14 eur

   Prihlásiť sa treba u p.Libuši Černákovej

do 5.mája 2017

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu na r. 2017 pre obec Kláštor pod Znievom a miestnu časť Kláštor pod Znievom - Stanica

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI KLÁŠTOR POD ZNIEVOM

Súbor na stiahnutie web_info_podla_siea_kpz (3).odt web_info_podla_siea_kpz (3).odt (60.2 kB)

webygroup

dnes je: 26.6.2017

meniny má: Adriána

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

11024836

Úvodná stránka