Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Hrad Zniev

Zniev alebo Turčiansky hrad


Zvyšky jedného z najvyššie položených hradov na Slovensku (985 m n.m.) sa rozprestierajú asi 3 km západne od obce na homoľovitom skalnom vrchole dlhého hrebeňa, ktorý vybieha z masívu južnej časti Malej Fatry. Svojou strategickou polohou miestne výšinné sídlisko z 11. až 12. storočia a neskorší hrad široko – ďaleko dominujú Turčianskej kotline, a tak prinajmenšom vizuálne kontrolovali významné obchodné cesty z Nitrianska cez Turiec až do Poľska.

Výstavbu pôvodne refugiálneho hradu (hradu poskytujúceho útočisko) inicioval Ondrej, syn Ivanku z rodu Huntovcov – Poznanovcov, prívrženec kráľa Bela IV., a to zrejme až v priebehu tatárskeho vpádu (1241 – 1242). V písomných prameňoch sa objavuje od roku 1243 pod názvom Turuch. Ako sám kráľ viackrát uviedol, „silne opevnený hrad“ dal postaviť Ondrej s veľkým úsilím na obranu kráľovstva, pričom v ňom našlo útočisko mnoho „našich ľudí“. Medzi nimi aj kráľov syn, kráľovič Štefan, s ktorým Ondrej hrad v čase nepokojov bránil s pomocou „množstva ozbrojencov“.

Význam hradu v uplatňovaní kráľovskej moci pretrval do konca 13. a začiatku 14. storočia., keď na ňom sídlil oficiál Turčianskeho komitátu podliehajúci Zvolenskému županovi. Po osamostatnení Turčianskej stolice v roku 1339 sa sídlom turčianskych županov stal susedný hrad Sklabiňa. Význam Turčianskeho hradu poklesol a po premenovaní na Zniev sa spolu s osadou v podhradí stáva majetkom prepošstva.

 

Hradný vrch - vľavo Horný (Starý) hrad, vpravo Dolný (Nový) hrad, dnes zrúcaniny.


Dnešné predstavy o podobe a rozsahu pôvodného útočiskového hradu vychádzajú z výsledkov archeologického výskumu G. Balašu a zamerania Slovenskou hradovednou spoločnosťou. Dvojdielny hrad s murovaným kamenným opevnením sa rozpínal na okrajoch predĺženého vrcholového hrebeňa. Príjazdová cesta viedla ako dnes od východu a ústila do brány v nároží nižšie situovanej opevnenej časti s nepravidelne zalamovaným pôdorysom s maximálnou dĺžkou asi 160 m. Ďalej cesta stúpala serpentínami k vyššie položenému skalnému výbežku, na ktorom dodnes stoja zvyšky budovy mladšieho pôvodu. Na tomto mieste cesta pravdepodobne opustila dolný hrad, pokračovala na západ pozdĺž skalného hrebeňa a smerovala do vyššie položeného horného hradu. Jeho ústrednú dominantu tvoril pozdĺžny vežovitý palác (17 x 8,5 m) obklopený hradbou; tento nepravidelný útvar bol chránený od východu šijovou priekopou. Nepatrné zvyšky muriva na juhovýchode napovedajú možnosti ďalšieho predhradia. Celkový rozsah murovaného areálu mohol v skutku sprotredkovať útočisko veľkému množstvu ľudí a dokladá pravdivosť slov Bela IV. o mohutnosti hradu a veľkých nákladoch spojených s jeho výstavbou. Pravdepodobne ešte v priebehu 13. storočia, prípadne v nasledujúcom storočí, vybudovali na najvyššom bradle dolného hradu hranolovú obytnú vežu s rozmermi 7 x 8 m, ktorá sa zachovala v hmote stojacej zrúcaniny.

Ďalšie osudy hradu v 15. a na začiatku 16. storočia poznačili vojenské udalosti spojené s bratríkmi a mocenskými bojmi o uhorský trón. Pri ťažení Ferdinanda I. Habsburského, respektíve jeho generála Katzianera v roku 1532 bol hrad spolu s kláštorom dobytý a ťažko poškodený. Vtedy alebo o niečo skôr bola zničená a už neobnovená horná časť hradu, ale dolný hrad aj naďalej udržiavali. Jeho hlavnú obytnú budovu na konci stredoveku tvorila trojpodlažná palácová stavba štvoruholníkového pôdorysu (15 x 14 m), ktorá vznikla rozšírením staršej obytnej veže.

 

                                        

V roku 1538 hrad nakrátko nadobudol František Révay, ktorý ho v roku 1545 prikázal opevniť. V priebehu druhej polovice 16. a začiatku 17. storočia hrad často menil majiteľov. Vtedy došlo k renesančnej prestavbe paláca, ktorého vernú podobu po prestavbe približuje zobrazenie z konca 18. storočia. Z neho vyplýva, že rozšírením stredovekej stavby na východ a prístavbou obrannej hranolovej bašty pri vstupe vznikla pozdĺžna budova, zastrešená šesticou priečnych valbových striech. Okrem bašty zabezpečovali obranu objektu strieľne prelomené v parapetoch okien. Nad vstupom s padacím mostom bola na poschodí situovaná kaplnka a archív, pričom do priekopy na západe ústila z obytných priestorov väčšina prevétov. Terénne priehlbiny na ploche priľahlého nádvoria naznačujú, že k tejto stavbe patrili ešte ďalšie, zrejme hospodárske a dnes už úplne zaniknuté budovy.

Ani po prestavbe hradného paláca sa hrad nestal pohodlným sídlom a už vôbec nie spoľahlivou pevnosťou. Chýbalo mu moderné opevnenie odolávajúce delostreľbe a preto bol v čase nepokojov konventný archív premiestnený zo Znieva na hrad Sklabiňa. Pre jezuitov, ktorí sa od konca 16. storočia zdržiavali v kláštore v Podhradí, však hrad poskytoval oveľa spoľahlivejšie útočisko než kláštor v obci. Preto ho dlhodobejšie využívali, najmä počas povstania Františka II. Rákocyho. Hrad ešte v druhej polovici 18. storočia udržovali a strážili dvaja strážnici. Zo záznamu z roku 1770 sa však už dozvedáme, že poddaných zbavili povinnosti prispievať na údržbu a prevádzku hradu. Preto jeho zánik možno predpokladať niekedy potom, pravdepodobne krátko po zrušení jezuitského rádu v roku 1773. Po opustení sa hrad rýchlo rozpadal a do dnešných dní sa zachovali len zvyšky muriva dvoch podlaží paláca. Stopy rozsiahleho opevnenia kedy významného hradu sú v malých terénnych nerovnostiach sotva badateľné. 

                                         
 

Ďalšie informácie nájdete TU ...


Text a ilustrácie z knihy Encyklopédia slovenských hradov, Miroslava Plaček, Martin Bóna. Vydavateľstvo Slovart spol. s r.o., Bratislava 2007.

Ďalšie fotografie: Fotografie zo zbierok ALU SNK.


 

Hrad Zniev

Dolný hrad - rekonštrukcia

Dolný hrad - rekonštrukcia

Zniev kresba

Zniev kresba
Autor: Fotografie zo zbierok ALU SNK

Dolný hrad

Dolný hrad
Autor: Fotografie zo zbierok ALU SNK

Dolný hrad

Dolný hrad


 
 
Dolný hrad

Dolný hrad
Autor: Fotografie zo zbierok ALU SNK

Dolný hrad

Dolný hrad
Autor: Fotografie zo zbierok ALU SNK

Dolný hrad - rekonštrukcia hradného komplexu

Dolný hrad - rekonštrukcia hradného komplexu
Autor: A Zahradník, L. Rehárik

Dolný hrad - pôdorys poschodí

Dolný hrad - pôdorys poschodí
Autor: Encyklopédia slovenských hradov, Miroslava Plaček, Martin Bóna. Vydavateľstvo Slovart spol. s r.o., Bratislava 2007


 
 
Dolný hrad - etapy výstavby

Dolný hrad - etapy výstavby
Autor: Encyklopédia slovenských hradov, Miroslava Plaček, Martin Bóna. Vydavateľstvo Slovart spol. s r.o., Bratislava 2007

Zniev - hradný vrch

Zniev - hradný vrch
Autor: Encyklopédia slovenských hradov, Miroslava Plaček, Martin Bóna. Vydavateľstvo Slovart spol. s r.o., Bratislava 2007

Ruiny hradu Zniev - pohľad z JV (2008)

Ruiny hradu Zniev - pohľad z JV (2008)
Autor: Michal Pyšný

Ruiny hradu Zniev - pohľad zo SV (2008)

Ruiny hradu Zniev - pohľad zo SV (2008)
Autor: Michal Pyšný


 
 
Ruiny hradu Zniev - pohľad na vežu na S od vstupu

Ruiny hradu Zniev - pohľad na vežu na S od vstupu (2008)
Autor: Michal Pyšný

Ruiny hradu Zniev - pohľad z vnútra na Z stenu (20

Ruiny hradu Zniev - pohľad z vnútra na Z stenu (2007)
Autor: Michal Pyšný

Ruiny hradu Zniev - veža na S (2007)

Ruiny hradu Zniev - veža na S (2007)
Autor: Michal Pyšný

Ruiny hradu Zniev - veža na S (2007)

Ruiny hradu Zniev - veža na S (2007)
Autor: Michal Pyšný


 
 
Ruiny hradu Zniev - strielňa v Z stene (2007)

Ruiny hradu Zniev - strielňa v Z stene (2007)
Autor: Michal Pyšný

Ruiny hradu Zniev - veža na S (2007)

Ruiny hradu Zniev - veža na S (2007)
Autor: Michal Pyšný

Ruiny hradu Zniev - detail steny S veže (2007)

Ruiny hradu Zniev - detail steny S veže (2007)
Autor: Michal Pyšný

Ruiny hradu Zniev - SV rohová stena (2007)

Ruiny hradu Zniev - SV rohová stena (2007)
Autor: Michal Pyšný


 
 
Ruiny hradu Zniev - pohľad na vežu na S od vstupu

Ruiny hradu Zniev - pohľad na vežu na S od vstupu (2007)
Autor: Michal Pyšný

Ruiny hradu Zniev - stena na V (2007)

Ruiny hradu Zniev - stena na V (2007)
Autor: Michal Pyšný

Ruiny hradu Zniev - pohľad od SV (2007)

Ruiny hradu Zniev - pohľad od SV (2007)
Autor: Michal Pyšný

Ruiny hradu Zniev - pohľad z JV (2007)

Ruiny hradu Zniev - pohľad z JV (2007)
Autor: Michal Pyšný


 
 
Ruiny hradu Zniev - stena na Z (2007)

Ruiny hradu Zniev - stena na Z (2007)
Autor: Michal Pyšný

Ruiny hradu Zniev - pohľad na vežu zo Z (2007)

Ruiny hradu Zniev - pohľad na vežu zo Z (2007)
Autor: Michal Pyšný

Ruiny kaplnky sv. Margity (2008)

Ruiny kaplnky sv. Margity (2008)
Autor: Michal Pyšný

Ruiny kaplnky sv. Margity (2008)

Ruiny kaplnky sv. Margity (2008)
Autor: Michal Pyšný


 
 
Ruiny vstupnej brany do hradneho komplexu (2008)

Ruiny vstupnej brany do hradneho komplexu (2008)
Autor: Michal Pyšný

Ruiny vstupnej brany do hradneho komplexu (2008)

Ruiny vstupnej brany do hradneho komplexu (2008)
Autor: Michal Pyšný

Ruiny vstupnej brany do hradneho komplexu (2008)

Ruiny vstupnej brany do hradneho komplexu (2008)
Autor: Michal Pyšný


 

webygroup

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

19543309

Úvodná stránka