Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

História MŠ

60 rokov materskej školy v Kláštore pod Znievom

 

 

     I keď sa za oficiálny dátum vzniku materskej školy považuje 1. september 1955, v kronike materskej školy sa jej existencia spája s rokom 1954.
Materská škola začala fungovať ako jednotriedna materská škola v budove pri Kostole sv. Mikuláša, v ktorej predtým sídlila ľudová škola. Riaditeľkou bola  Mária Medrická a vo funkcii pestúnky pôsobila Irma Novosedliaková. Už v tomto období vyvíjala materská škola bohatú kultúrnu  činnosť, deti pravidelne vystupovali z príležitostí osláv MDŽ, MDD, Deda Mráza, osláv VOSR, atď.
V roku 1957/58 pracovali v materskej škole  Elena Dodoková ako riaditeľka, Irma Novosedliaková ako pestúnka, Mária Štajerová ako kuchárka a Mária Barcíková ako upratovačka.
V školskom roku 1961/62 bola do funkcie riaditeľky MŠ menovaná Božena Majerová.

Za významný medzník sa považuje 7. december 1961, kedy bola materská škola presťahovaná do budovy bývalej nemeckej školy, v priestoroch ktorej sa nachádza dodnes.  (Pôvodne nemecká ľudová škola a škôlka bola vybudovaná v rámci takzvanej výstavbovej služby nemeckej menšiny v roku 1941. Autormi projektu  boli Julius Gretzmacher a Karl Budiner.) Materská škola fungovala ako dvojtriedna a mala spoločné stravovanie so školskou družinou.
Stav zamestnancov k 1. septembru 1966 bol nasledovný: riaditeľka – Božena  Majerová, učiteľky – p. Hlavňová, p. Drugová, p. Stopková, kuchárky – p. Országová, p. Valková, upratovačka – p. Hnilová.
V roku 1974/75 bolo do materskej školy zapísaných 52 detí. Riaditeľkou bola naďalej

 B. Majerová, učiteľkami boli p. Lehmdenová, p. Marettová a p. Greňová, kuchárkami p. Dérerová, p. Hrivnáková, školníčkou p. Cicková. V tomto školskom roku sa deti zúčastnili osláv VOSR, vystupovali aj v miestnom kine pri príležitosti februárových udalostí.
V školskom roku 1978/79 bolo do materskej školy zapísaných 58 detí a školská dochádzka bola v priemere 70 – 80%. Funkcia riaditeľky zostala nezmenená, ako učiteľky pôsobili –

p. Horníková, p. Marettová, p. Mikulová, školníčkou bola  M. Hanusrichterová. V tomto období sa vybudovalo aj ústredné kúrenie, vykonali sa terénne úpravy okolia materskej školy, na poschodí sa vybudovali dve spálne. Od septembra 1978 sa stravovali v jedálni už len deti z  materskej školy.
V školskom roku 1979/80 nastúpila do funkcie riaditeľky materskej školy Božena  Marettová a prišla aj nová  učiteľka – Emília  Černáková .
Za zmienku stojí rok 1985/86, kedy sa 32 rodičov z MŠ Kláštor pod Znievom, Vrícko a Slovany spoločne s deťmi zúčastnili nácviku spartakiády.
Na miesto riaditeľky materskej školy v roku 1985/86 nastúpila  Anna Papajová. V tomto roku si deti spoločne s rodičmi i učiteľkami pripomenuli aj výročie oslobodenia obce a navštívili pamätnú izbu v bývalej budove gymnázia.
Z dôvodu reorganizačných zmien nastúpila v auguste 1989 do funkcie riaditeľky MŠ  Anna Koppová a na miesto školníčky Silvia Hanusrichterová, ostatné učiteľky sa nemenili.
V školskom roku 1990/91 bolo zapísaných do materskej školy 43 detí, priemerná dochádzka však bola len 20 detí. Z tohto dôvodu došlo aj k organizačným zmenám, kedy bola zatvorená jedna trieda a riaditeľkou sa stala  Mária Horníková.
Od 1. septembra 1992 sa zvýšil počet zapísaných detí a opäť sa otvorila aj druhá trieda.
Od roku 1996 bola v prevádzke z dôvodu poklesu dochádzky detí do materskej školy otvorená len jedna trieda, v ktorej bolo zapísaných 24 detí.
V školskom roku 1997/98 sa otvorilo jeden a pol triedy, riaditeľkou bola M.  Horníková a učiteľkami A.  Koppová a K. Balejová. Vo funkcii školníčky naďalej pôsobila

S. Hanusrichterová a ako kuchárky pracovali A.  Dérerová a M.  Božeková.
Dve triedy sa dali do prevádzky opäť v školskom roku 1998/99 a prišla aj nová učiteľka M. Vaňová.
V školskom roku 2001/2002 bolo do materskej školy zapísaných 47 detí a M.Vaňovú vystriedala  J. Siráňová.
Od 1. júla 2002 sa zriaďovateľom materskej školy stala Obec  Kláštor pod Znievom. Stav pedagogických pracovníkov zostal nezmenený až do roku 2008, keď  K. Balejovú  nahradila   M. Vagaská a neskôr  L.  Straková.
V lete 2008 sa v oboch triedach realizovali rekonštrukčné práce, pri ktorých sa vymaľovali triedy, vymenili sa okná na veľkej triede a položili sa nové podlahy v triedach. O tri roky neskôr sa vymenila aj podlaha v malej spálni.
V súvislosti s oslavami 895. výročia prvej písomnej zmienky o obci Kláštor pod Znievom, sa deti v septembri 2008 aktívne zúčastnili prostredníctvom kultúrneho programu    osláv organizovaných obcou. Počas školského roka sa realizoval aj krúžok: „Zvedavý Znievko“, zameraný na poznávanie kultúrnych a historických tradícií obce.
V roku 2009 vystriedala M.  Horníkovú na poste riaditeľky J. Siráňová, ktorá túto funkciu zastávala do januára 2015.  V roku 2011 odišla z materskej školy  A. Koppová a  M. Horníková,  ktorú nahradila P. Machovčáková.

Od apríla vo funkcii riaditeľky  MŠ pôsobí K.  Balejová  a ako učiteľky pôsobia  P. Machovčáková, L. Straková a  A. Cicková.
V súčasnosti je do materskej školy zapísaných 42 detí a okrem školského vzdelávacieho programu sa deti zúčastňujú rôznych kultúrnych vystúpení, tvorivých dielní, výletov a exkurzií, ktoré sú zamerané predovšetkým na spoznávanie bohatej histórie obce a na regionálnu a environmentálnu výchovu. Priebežne sa realizujú aj krúžky – anglický jazyk, hudobno-dramatický krúžok,  tanečno-pohybová prípravka a individuálna logopedická starostlivosť.
Spoločne s deťmi sa tešíme na oslavu 60.  výročia našej materskej školy.

 


 

webygroup

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

19520840

Úvodná stránka