Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

História hasičského zboru

História Dobrovoľného hasičského zboru v Kláštore pod Znievom

Kláštor pod Znievom ani svojou zemepisnou polohou, ani počtom svojich obyvateľov, ani svojím hospodárskym významom nepatrí medzi významnejšie obce Slovenska. Práve naopak. Kláštor pod Znievom práve následkom svojej zemepisnej polohy nemal dostatok podmienok, ktoré by túto obec predurčili na významnejšie postavenie a dôležitejšiu úlohu. Ale napriek tomu mal a má Kláštor pod Znievom nemalý význam, ktorý súvisí s dejinnou úlohou, akú mala táto obec nielen v minulosti Turca, ale aj vo vývine náboženských, kultúrnych osudov slovenského národa. Miestne meno Kláštor pod Znievom je názov zložený z dvoch výrazov. Z prvého výrazu názvu obce sa dozvedáme, že obec, ktorá sa týmto názvom označuje, dostala meno od kláštora, ktorý tu bol založený. Druhý výraz, čiže Zniev je nejasný. Doterajší výskum dokázal, že Turiec bol trvale osídlený už pred príchodom Slovanov. Turiec má názov podľa hradu Turiec, neskôr známeho ako hrad Zniev, ktorý mal pôvodne obrannú funkciu.

Do konca 12.storočia vzniklo v Turci približne tridsaťdeväť osád. Už v tomto čase sa v Turci usadili zoborskí benediktíni, ktorých panovník aj hmotne dotoval. Hraničná listina kráľa Kolomana z roku 1113 uvádza jediný majetok a to “villam s anc ti Ypoliti”, čo podľa neskorších prameňom bol dnešný Kláštor pod Znievom. Túto skutočnosť môžeme považovať za dôkaz centra väčšej občiny na území Kláštora pod Znievom už na prelome 10.-11.storočia, teda ešte pred príchodom benediktínov. Medzi slovenskými obcami má máloktorá takú bohatú, obsažnú a predovšetkým súvislú históriu, ako práve Kláštor pod Znievom. Ale v histórii Kláštora pod Znievom sú najcennejším odkazom predovšetkým tie udalosti, ktorými sa obyvatelia tejto starobylej obce zapísali do slovenských národných dejín. Žriedlom kultúry a národného života v rokoch najkrutejších sa v Turci stali dve mestá – Martin a Zniev. Vyvieralo z nich úsilie živiť slovenské povedomie v útlaku maďarizácie. S úctou a obdivom sa dnes áme na prácu a odvahu vtedajších slovenských národovcov, ktorí rôznymi akciami dvíhali národného ducha. Úctu a obdiv si zasluhuje aj horlivosť občanov oboch spomenutých miest v organizovanosti a obrodení na všetkých národných podujatiach.

Medzi takéto akcie a podujatie určite zapadá aj založenie druhého hasičského spolku v Turci so slovenským velením. Založili ho rok po martinskom dobrovoľnom zbore pričinením horlivého organizátora hasičstva v Turci Jozefa Kohúta.

Kláštor, 11. Mája. Včera spolu so susednými obcami Lazany a Slovany vydržiavalo sa v našom meste valné zhromaždenie hasičského spolku, při ktorej príležitosti bol vôbec ctený p. Dr. M. Korauš za veliteľa hasičského sboru jednomyselne zvolený. Prihlásilo sa do 60 členov. – V Turci by sme už teda mali dva hasičské sbory. Želateľné by bolo, aby sa také i v Slovenskom Pravne, Mošovciach a Sučanoch čo najskúr založili. Pánovia! Ktorí ste za dobro ľudu zaujatí, zakladajte si hasičské sbory.

Zvolený veliteľ Dr. Matej Korauš bol nielen vynikajúci lekár humanista, ku ktorému sa trpiaci utiekali ako k svojmu otcovi, ale aj známy vedecký pracovník a pedagóg. Maďari ho spolu s riaditeľom Čuleňom pokladali za najzúrivejšieho pansláva na Znievskom Gymnáziu. Utvorený hasičský spolok okrem hlavného poslania pôsobil aj na národné povedomie Slovákov. Poriadal výlety do okolia Znieva za účasti občianstva, kde často docházali národovci nielen z Martina, ale aj z celého Turca. Kláštorský hasičský zbor si vyslúžil povesť výborne vycvičenej a pohotovej jednotky. Svedčí o tom i poďakovanie kráľovského nadlesného v Znievskom panstve Rudolfa Akantisza znievskym hasičom :

Dňa 23. t. m. vypukol náramný oheň v hore ku znio – kláštorskému panstvu patriacej, a trebárs som dal úradne štyrom obciam na vedomie, okrem pána richtára Capku nikto neprišiel k haseniu. Keď ale bolo už najvňčšie nebezpečenstvo, t. j. keď mal sa oheň prebiť z jednej doliny do druhej, ustanovili sa zoz Znio – kláštorského hasičského spolku pod vedením pána veliteľa Dr. Korauša vyše 40 mužov, a tak sa oheň, ktorý panstvu značnú škodu učiniť mohol, celkom pretrhol a asi 20 jutár v ohni nachádzajúca sa plocha, bola z väčšej čiastky obkopaná.
A tak za povinnosť si pokladám osobitne pánu Dr. Koraušovi jako veliteľovi, tak aj všetkým ľuďom znio – kláštorského dobrovoľného hasičského spolku, ktorý s odvážením života při tejto príležitosti pracovali, moje poďakovanie vysloviť.
V Znio-kláštore, 24. Augusta 1876
Rudolf Akantisz
kr. nadlesný

Dobrovoľnosť znievskeho hasičského zboru bola nielen v tom, že sa jeho prví členovia z vlastnej vôle hlásili do služby pre všeobecné dobro svojich spoluobčanov, ale i v tom, že dobrovoľne skladali peňažné príspevky na zadováženie potrieb zboru. Prví členovia si na vlastný náklad kupovali i potrebné súčiastky hasičského odevu a náčinie, takže aj týmto spôsobom dokazovali svoje pochopenie pre spoločné dobro celku, záujmom ktorého chceli obetavo slúžiť.

Hasičský zbor mal prísne stanovy. Od členov sa vyžadovala prísna disciplína. Členstvo v hasičskom spolku sa rátalo medzi čestné občianske výsady. Takýmto honorom mohol byť poctený len čestný a svedomitý občan Znieva, Lazian a Slovian.

Prvú spolkovú „ striekačku „ si hasiči kúpili roku 1891 a splácali ju zo zbierok až do roku 1898.

Vo funkcii veliteľa sa vystriedalo viac členov, ale najdlhšie ju vykonával Stanislav Surový, povolaním obuvník. Za veliteľa bol zvolený roku 1909 a vo funkcii zotrval vyše 30 rokov. Bol dobrým a starostlivým veliteľom. Za jeho pôsobenia sa prerobila strážnica. Roku 1911 založili hasičskú hudbu ( „ hudobnú bandu „ ). Po smrti Stanislava Surového sa vo funkcii veliteľa vystriedalo viac členov, ale hasičský zbor pokračoval v tradíciách jeho zakladateľov. Výstavbou murovaných domov a samozrejme aj pričinením hasičského zboru v Kláštore pod Znievom skončili veľké požiare. Menšie požiare však vznikali, jeden z nich nedal pokoj ani pri 50-ročnom jubileu založenia zboru.
Výraznou osobnosťou našej organizácie bol jej predseda Vladimír Hrivnák. Do požiarnej ochrany vstúpil v Handlovej roku 1955. Do Kláštora pod Znievom prišiel v roku 1966. Do výboru našej organizácie bol zvolený v roku 1970. Rok po storočnici, v roku 1975, prebral žezlo predsedu hasičského zboru v Kláštore pod Znievom po pánovi Ľudovítovi Cígerovi. Funkciu predsedu vykonával až do svojej smrti v roku 2005. Veľkou mierou sa spolu s ostatnými pričinil o novodobú históriu hasičstva v Kláštore pod Znievom.

Čas plynul, ľudia sa menili, ale náš hasičský zbor pokračoval v tradíciách našich predchodcov, či už pre nás rokov lepších alebo horších, ale s tým istým zápalom a zanietením ako oni. Za našimi predchodcami zostalo nielen kus poctivej práce, ale aj krásna požiarna zbrojnica, stojaca nad miestnym potokom, ktorá je svojou stavbou, ale aj účelnosťou, raritou nielen u nás, ale aj v širokom okolí. Obdobie medzi stým a stodvadsiatympiatym výročím je pre nás obdobím najkrajším, lebo sa nám vďaka pochopeniu, vtedy ešte ONV a miestneho MNV, podarilo v akcii „ Z „ nový viacúčelový hasičský dom. Samozrejme všetkým hasičom, spoluobčanom aj organizáciám našej obce, ktorí odviedli kus dobrej práce, patrí naša úcta a poďakovanie. V okolí hasičškého domu si naši hasiči vybudovali plochu na cvičenie aj súťaže. V jeho areály bývajú tanečné zábavy, diskotéky, rôzne kultúrne akcie, svadby, životné jubileá a iné oslavy.

Ako iste viete, naša činnosť je zameraná najmä na ochranu osôb, vecí a majetku našich spoluobčanov. Tomu prispôsobujeme našu činnosť, či už na úseku preventívnom, úseku nácviku a pripravenosti, alebo školeniami a výcviku členov zásahovej jednotky a funkcionárov našej DHZ. Držiac sa zásady „ obec pre nás, my pre obec „ sa zúčastňujeme akcií poriadaných našou obcou. V oblasti kultúry poriada naša organizácia tradičné tanečné zábavy, ktoré sa tešia veľkej popularite u našich spoluobčanov. Naši členovia hrávali aj hrávajú ochotnícke divadlo a spolu s ďalšími členmi a režisérkou robia dobré meno našej organizácii aj obci.

Osobitou kapitolou našej činnosti je hasičský šport. Na tomto úseku sme, či už v minulosti, ale hlavne v prítomnosti, dosiahli a naďalej dosahujeme veľa úspechov. Základy k týmto úspechom pokladajú obetaví ľudia, ktorí začali od piky prácu s mládežou.


 

webygroup

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

19520838

Úvodná stránka